Başlangıç > Nuh Gönültaş > Kültür Emperyalizmi

Kültür Emperyalizmi

Emperyalizm

Emperyalizm

DÜN ÇANAKKALE’Yİ GEÇEMEYEN KUVVET BUGÜN BAŞKA KANALLARDAN,BAŞKA USULLERLE KOLAYCA GEÇMESİNİ BİLİYOR. DİKKAT! TEHLİKE VAR!.

Derlerki; ”Kaleler Dıştan Değil, İçten Yıkılır” Bu Söz Her Yerde, Her Zaman Doğrudur. Gerçekten Tarih Sayfaları, Dış İstilalardan, Dış Zorlayışlardan Çok, Bu İstilaları Hazırlayan Dahili İsyanlar,İçtimai Sarsıntılar,İçten Dağılış ve Çöküşlerle Doludur. Dünyanın Büyük İmparatorlukları Hep Bu İç Kargaşalıkların Neticisinde Yıkılıp Gitmiştir.

Muhtelif Irk, Dil, Dinden Olan Halk Yığınları, Aynı Hükümdarın, Aynı Kanunların İdaresi Altında Asırlarca Yan Yana Yaşadılar; Fakat Bu Gruplar Birbiriyle Kaynaşmadılar. Millet ve Milliyetlerine Sımsıkı Bağlanmadılar. İlk Fırsatta Tabi Oldukları Siyasi Birliğe İsyan Ederek, Hür ve Müstakil Milletler Haline Geldiler. Bütün Bunlar Bize Şunu Gösteriyor Ki: Milletler Zorla, Silah Kuvvetiyle Yok Edilemezler. Fakat Milletler, Cemaatler, Kendi Benliklerini Unutur, Başkalarına Benzemeye Çalışırlarsa, Taklit Etttikleri Benzemeye Çalıştıkları Millet Tarafından Benzetilirler..! Temsil Edilirler..! Tarihde Bunun Bir Çok Misalleri Var..! Irk, Kan Başlı Başına Bir Şey İfade Etmez..! Mesela Macarlar, Bulgarlar Soy İtibari İle Türktürler. Bunlar Yabancı Dinlerin ve Kültürlerin Tesiri Altında Kalarak Benliklerini Kaybettiler… Osmanlı Ordularının Karşısına Dikilen Bu Macarlar’dı. Bulgaristan’da Türk Düşmanlığı An’ane Haline Gelmiştir. Eğer Osmanlılar İstila Ettikleri Memleketlerde Bir Temsil Siyaseti, İslamlaştırma, Politikası Takip Etselerdi Bugün Rusyanın Pençesine Düşen Devletlerden Hiç Biri Olmayacaktı..!
Osmanlılar Kimsenin Diline, Dinine, Adetlerine Karışmadılar. Hristiyan Cemaatleri Kendi Halllerine Bıraktılar. Sonradan Bu Cemaatler, Ayrı Ayrı Devletler Haline Geldiler. İşte Osmanlı Böylesine Büyük Bir Devletti, Dünyanın Çoğu Şuanda Bile Varlıklarını Osmanlı ya Borçludurlar..!
_____________
Avrupadan İlim ve Teknik Alacaktık. Çünkü İlmin, Tekniğin, Milliyeti Rengi Yoktu. Milli Mücadeleyi Yapan, Vatanı Kurtaran KUVAY-I MİLLİYE Ruhu Muhafaza Edilmesi Şartıyla Bu Lazımdı, Zaruri İdi. Halbuki Biz Böyle Yapmadık..!
Kendi Ruhumuzu, Kendi Tarihimizi, Kendi İmanımızı Ayaklar Altında Aldık..!

Garbın Bütün Muzahrafatının Üstüne Bir Asri, Modern Damgası Vurduk..! Gümrüksüz Memlekete İthal Ettik..! Avrupanın Bize İlimden, Teknikten  Evvel, Adetleri, Zevkleri, Batılıları, Baloları, Sololarıyla Girdi. Bizde Siyasi Partileri Teşekkül Etmeden Evvel Gardenpartiler, Kokteyl Partiler Vardı.
Siyasi Müstevlilere Kapadığımız Kapıları, Kültür İstismarcılarına, Manevi Emperyalizme Karşı Arkasına Kadar Açtık. Çanakkeleyi Geçemeyenler, Başka Yollarla Başka Kanallardan, Başka Üsulerlle Top Tüfek Kullanmadan Kolayca Geçmesini Bildiler..!

Ulus Meydanı’ndan, Yenişehir’e Kadar Yürüyoruz..!  Kitapçı Vitrinlerine, Gazete Bayilerinin Köşelerine Bakınız..! Vitrinler, Köşeler Sanki Baskına Uğramış.! Renk Renk, Boy Boy, Yabancı Kitapların, Dergilerin, Fimlerin İçinde Türkçe Eserler Ekaliyetler Gibi, Silik ve Biçare..! Bir Milleti Temsil Etmenin, Onun İçerden Kolayca Fethetmenin Bütün Yolları…

Eğlence Yerlerine Sinemalara Giriniz..! Hep Aynı Hava..! Çocuğumuz Amerikan Şehirlerini, Amerikan Eyaletlerini Mesela, Teksas’ı Konya’dan Çukurova’dan Daha İyi Biliyor… Çocuklarımız Mahalle Aralarında, Ganster, Kovboy Oyunu Oynuyorlar. Hollywod Dünyası Gençlerimizin Hayalinde Bir Cennet, Bu Sevda Bir Cinnet Haline Gelmiştir.  İsimlerimiz Bile Değişti, Leyla Lili, Meliha Mimi,  Feriha Feri,  Zeki Kiki Oldu…
Radyoları Televizyonları Açınız… Hemen Afrika’nın Zencilerinden Alınmış Cazlarının Rumbalarının İstilasına Uğrarsınız. Günümüzde Türk Kanallarında Türk’ü Temsil Edebilen Ahlak ve Kültürüne Bağlı Fimler, Diziler, Şarkılar Bir Sefarethaneye Sığınmış Bir Mültecinin Sesi Kadar Korkak ve Cılızdır.

Hiç Bir Zaman, Türk- Amerikan Siyasi Dostluğunun Aleyhinde Değiliz..! Dünyanın Bugünkü Durumunu Takdir Ediyoruz. Türk-Amerikan Dostluğu, Askeri İş Birliği, Bugünün Şartları İçinde, Varlığımız İstikbalimiz İçin Zaruridir. Amma Bu Dostluk Yalnız Siyasi, ve Askeri Nihayet İktisadi Sahada Kalmalıdır. Bizim İtirazımız Silah’a Değil Külahadır..! Dolara Değil, Yularadır. Münasebetlerimiz Müsavi Şartlar, Müsavi Hakları İçinde İnkişaf Etmelidir.
Biz Türkler Garip İnsanlarız..! Bir Kimse İle Dost Olduk mu Mahvolur, Karolur, Kendimizden Geçer Adeta Yok Oluruz..! Dostumuzu En Mahrem Yerlerimize Kadar Sokar, İpin Ucunu Ona Teslim Ederiz..!

Dünya Menfeaatler Dünyasıdır…
Resmi Gazeteler, Günlük Politika Edebiyatı, Yuvarlak Masalarda Şerefe Kalkan Kadehler, Söylenen Nutuklar Bir Tarafa, Milletler Arasındaki Anlaşmalar Münhasıran Menfaate Dayanır. Yarın Vaziyet Değişebilir. Siyaset İcabı Dost Düşman, Düşman Dost Olabilir. Burada Hz. Muhammed Peygamberimizin Hadis’ini Nakletmeden Geçemeyeceğiz.
” Bir Kimse İle Dost Oldun mu, Ona Herşeyini Söyleme! Bir Gün Gelir Dostun Düşman Olabilir..! Bir Kimseye Darıldın mı, Ona Ağır Sözler Söyleme! Bir Gün Olur, O Kimse Senin Dostun Olabilir ”
Biz Bir Türlü Ortayı Bulamıyoruz. İfratla Tefrit Arasında Gelip Gidiyoruz..! Ayarımızı, Kararımızı Kaybediyoruz. Siyasi Dostluğu Cinsi Dostluğa Kadar Vardırıyoruz..! Siyasi Münasebetlerimiz Gelişmeden Evvel, Cinsi Münasebetlerimiz Gelişiyor. Her Yerimize, Herşeyimize Giriyor. Şeref ve Haysiyetini Herşeyin Üstünde Tutan Arkasında Şanlı, Şerefli Bir Mazisi Olan Bu Milet, Buna Hala Seyirci Kalıyor..! Manzara İğrenç ve Korkunçtur..!

Tekrar Edelim : Biz Hiç Bir Zaman Türk-Amerikan Siyasi Dostluğunun Aleyhinde Değiliz. Böyle Bir Şeyi Ancak Bizim Can Düşmanımız, Bizi Rusyaya Teslim Etmek İsteyen Komünistler İsteyebilir.
Esasen Biz Yabancı Hırslardan, Kültür Emperyalizminden, Bahsederken Yalnız Anglosaksonları Kastetmiyoruz. İtirazımız, Asrilik ve Modernlik Perdesi Arkasında Garptan Memleketimize İthal Edilen Rezaletlerin, Maskaralıkların Cümlesinedir.

Bir Zamanlar,Fransızce, Bir Nevi Mukaddes Dilimizdi. Fransızca Gitti, Yerine Almanca Geldi. Kabemiz, Paristen Berlin’e Döndü. Bir Kimse İçin Almanya’da Tahsil Görmüş Demek Rütbelerin En Büyüğü İdi. Halbuki Bu Tahsilcilerden Çoğunun Diplomalarının ”Oryantal=Şarklı” Damgası Vardı. Hukuku Beşer Beyannamesi Hafızları, Nasyonel Sosyalizmin Kasidecileri Haline Geldiler..! Hitler Rejimini Medihte Birbiriyle Yarışa Çıktılar. Hitler Çöktü, Bu Sefer, ”Bir Önder Bir Millet” ”Ebedi Şef” ”Milli Şef” Kasidecileri Demokrat Kesildiler. Kabe, Vaşington Oldu. Atlantik’in Ötesinde ki Hürriyet Heykelini Tavafa Koştular..!

TAM YİRMİ BEŞ YIL..! (chp)  Milleti Sorgusuz Sualsiz, İdare Edenler, Tam Yirmi Beş Yıl, Alkışlarla Karar Verenler Şimdi de Demokrasiden Bahsediyorlar…!
Herneyse Bizim Bu Tür Politika İşlerine Aklımız Ermez..! Biz Politikacı Değiliz, Sadece Bu Toprağa, Bu Millete Bağlı, İmanlı Çilekeş  İnsanlarız..!
Siyasi Anlaşmaların, Askeri Birleşmelerin Taraftarıyız… Başka Türlü Birleşmelerin Asla..!

Truman’ı Severiz ve Sayarız. Noel Babayı Asla..! Dün Yabancılar Vatan Topraklarına Ayak Basmıştı. Bugün Kalbimize, Kafamıza Ayak Basmış Bulunuyorlar… Dün Mehmetçik Siyasi Emperyalizme, Vatan Topraklarına Ayak Basan Müstevlilere, Yaman Bir Ders Verdi..! Bugün Kültür Emperyalizmine, Kafamıza ve Kalbimize Ayak Basanlara Karşı Gelmek, Milli Kültür Sınırlarını Bir Mehmetçik Heyecanı ve İmanıyla Müdafaa Etmek, Bize, Milliyetçi Münevver TÜRK GENÇLİĞİNE Düşüyor..!
Her Çiçeğin Bir Rengi, Her Varlığın Kendine Has Bir Hususiyeti Olduğu Gibi, Bizim de Kendimize Göre Bir Has Rengimiz, Bir Hususiyetimiz Var..!

TÜRKÜZ  TÜRK DOĞDUK ! TÜRK KALACAĞIZ!

Reklamlar
Kategoriler:Nuh Gönültaş
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: