Atatürk Hakkında gerçekler

DİKKAT>>>>> Herkez izlesin

Israrla atatürkü müslüman olduğunu bu ülke için güzel şeyler yaptığını söyleyenler bu videoyu izleyince acaba ne söyleyecekler Alın size atanızın gerçek yüzü kardeşlerim..

Burda yayınlanan bilgileri herkezle paylaşınız arkadaşlar toplumu uyandırmak adına bari bunu yapınız sizlerden fazla bişimi istiyorum sayfanın adresini forumlarda bloglarda msn adreslerinizde paylaşınız ulaşamadığımız kişilere bu bilgileri ulaştırmamıza yardımcı olunuz ALLAH`ın izniyle bu küfür düzenide yıkılacaktır …

Atatürk Kimdir? Bilinmeyen gerçek tarihimiz Gizlenen Gerçekler

Cumhutiyetin ilk yıllarında, devletin dine bakış açısını öğrenebilmek için önce okullarda çocuklarımıza okutulan tarih kitaplarını, sosyoloji kitaplarını incelemek gerekiyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin resmi ideolojisinde İslamiyet’in yeri yoktur. Çünkü “İslam birtakım zevâta göre eskimiştir!”, “Hz. Muhammed (s.a.s.) nihayet bir çöl bedevîsidir.”, “İslamiyet’in yerine bir din koymak lazımdır ki; Kemalizmdir!

Nitekim Edirne milletvekili Şeref Aykut’a göre Kemalizm dininin altı esası, altı oktan ibaretti. Bunlar; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Devletçilik, Lâiklik ve Halkçılık.”

Kemalizmin, yeni bir din olarak yayılmasında Şeref Aykut yalnız değildi. İyi ama bu dinin peygamberi kim olmalıydı? Bu sorunun cevabını Behçet Kemal Çaplar verdi, “Kemal Atatürk!”

Behçet Kemal, Süleyman Çelebi’nin meşhur Mevlid’ini Atatürk’e uydurmakta ve çıktığı Anadolu il ve ilçelerinde başına topladığı kalabalıklara “Atatürk Mevlid’i”ni okumakta hiçbir sakınca görmedi.

Atatürk Mevlid’i

Ger dilersiz bulasız oddan necât
Mustafâ-yı bâ Kemâl’e essalât.

Ol Zübeyde, Mustafâ’nın annesi,
Ol sedeften doğdu ol dürdânesi!

Gün gelip oldu Rızâ’dan hamile,
Vakt erişti hafta ve eyyâm ile.

Geçti böyle, nice ayi nice sene…
Vakt erişti bin sekiz yüz seksene.

Merhaba ey baş halâskâr merhaba
Merhaba ey ulu serdâr merhaba!

Edip Ayel Atatürk’e, “Sen bizim yeni peygamberimizsin!” diye seslenmekte geciktiği için dövünmeye başladı. Behçet Kemal’i geride bırakacak bir atılım içinde olması gerekirdi. Bunu gerçekleştirebilmek için Atatürk’e yeni dini sıfatlarla secde etmesi lâzımdı.

Edip Ayel, aruzun tumturaklı kalıplarıyla Türk edebiyatının en muhteşem dalkavukluk örneğini ortaya koydu:

Cennetse bu yurt, sen onu buldundu herâbe

Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kâbe.

Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun

Türk ırkının, en son, ulu peygamberi oldun.

Tutsak seni lâyık, yüce Tanrı’yla müsâvi

Toprak olamaz kalp doğabilmişse semâvî

Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses

İnsanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez!

Edip Ayel’in bu kükremesinden sonra bir tereddüt belirdi:

Atatürk, yeni Kemalizm dininin İlâh’ı mı olmalıydı; peygamberi mi?

türkün amentüsü

türkün amentüsü

Cumhuriyet devri şairlerinin bir büyük bölümü, Atatürk’e kıyamadılar ve onun üstünde de, altında da hiçbir gücün, hiçbir varlığın bulunmasına tahammül edemediler. Bu bakımdan Atatürk onlar için hem İlâh, hem de peygamber oldu ve kendilerinden geçtiler.

Behçet Kemal, Edip Ayel’den geri kalmak istemedi ve yazdı:

Kaç yıldır Türkçe’ydi Tanrı’nın dili,
İnsana ne ilâh, ne de sevgili.
Ne de ana-baba aratıyordu,
Her an yaratıyor, yaratıyordu.

Artık işaret verilmiş yarış başlamıştı. İpi herkesten önce göğüslemeye çalışan atletler gibi, o devrib edipleri de “İlâh“, “Tanrı“, “Kâbe“, “Put” gibi kelimelerle Atatürk’e daha önce ulaşabilmenin cezbesine kapılmışlardı.

Yüzlerce örnekten işte birkaçı:

Halil Bedil Yönetken:

Tanrı gibi görünüyor her yerde,
Topraklarda, denizlerde, göklerde,
Gönül tapar, kendisinden geçer de,
Hangi yana göz bakarsa: Atatürk.

Kemalettin Kamu, kendisine milletvekilliği getiren şiirini kalabalıklara okumaya başladı:

Çankaya; burada erdi Mûsâ
Burada uçtu İsa
Bülbül burada varsa
Hürriyet için öter.

Ne örümcek, ne yosun,
Ne mûcize, ne füsun…
Kâbe Arab’ın olsun.
Çankaya bize yeter.

Sonra Faruk Nafiz Çamlıbel, sazını eline aldı:

On milyon bel, iki kat olmuşken eğilmeden,
O’nda on beş milyonun boyu birden uzaldı.

Tanrı, peygamber diye nedir, kimdir bilmeden,
Taptığımız ne varsa, hepsi ondan şekil aldı.

1938 yılında, Faruk Nafiz, tanrısız kalmamak için Atatürk’ü yüreğine put gibi oturttu.

Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil
Kanlı bir göz yaşı nehrinde muazzam tabutun
Ey İlâhın yüce davetlisi, göklerden eğil
Göreceksin duruyor kalbimizin üstünde putun!

Türk edebiyatında, tarihin hiçbir devresinde görülmeyen dalkavukluk ve putperestlik örnekleri, patlayan bir lağımın dehşet saçan kokusu gibi etrafa yayılmaya başladı.

Akbaba’cı Yusuf Ziya Ortaç da sesini yükseltti:

Topladı avucunda yıldırımı, şimşeği,
Yoktan var ediyordu tanrı gibi her şeyi.

Nurettin Artam, dinin bütün nurlarından koparak kula kul oldu:

Koca bir güneşin akşam olmadan,
Dağların ardında sönüşü gibi..

Millete can veren, vatan yaratan,
Tanrı’nın göklere dönüşü gibi..

Her zaman ırkıma Büyük Baş Atam!
Tanrılaş gönlümde, tanrılaş Atam!

Ömer Bedrettin Uşaklı’da Atatürk tapıcılığından kurtulamadı:

Bir güneş gibi yalnız
Sensin ülkü tanrımız

Ey Türklüğün bütünü..

Vasfi Mahir Kocatürk’de kocaman yakıştırmalarla Kemalizm dininin müridleri arasında zikre başladı:

Peygamber, tanrısına duymadı bu hasreti,
Vermedi bu kudreti tanrı, peygamberine.

İlhami Bekir, alnımızın akına, katran karası elleriyle küfrün yobazlığını bulaştırmaya çalıştı:

İlk adam, mavi gözlerle baktı toprağa,
Toprağın haritasını çizdi bayrağa,
Allah değil, o yazdı alın yazımızı…

Bu ruhsuz, bu köksüz, bu iğrenç örnekleri uzatmak istemiyorum. Yalnız, Cumhuriyet’in o kuruluş yıllarında, zilli düdüklü dalkavuklar zümresinden, üç önemli ismin ayrıldığını belirtmek istiyorum:

Yahya Kemal, Necip Fazıl ve Nazım Hikmet!

Nazım Hikmet, daha önce Marks’a ve Lenin’e kul köle olduğu için Atatürk’e tapmadı. Hatta ona “Burjuva Mustafa Kemal” diye homurdanan şiirler yazdı.

Yahya Kemal ile Necip Fazıl İslam’ın amentüsüne bağlı kaldılar.

Kemalizm dininin yeni öncüleri ise, İslam’ın şartı Kelime-i Şehadet karşısına, Kemalizm’in yeni şehadetini çıkardılar.

Bazı devlet kuruluşlarında bastırıp dağıttıkları bu devrimci(!) şehadeti şöyle yazarak ilân ettiler:

Kahramanlık örneği olan ve vatanın istikbâlini yoktan var eden Mustafa Kemal’e, onun cengâver ordusuna, yüce kanunlarına, mücâhit analarına ve Türkiye için âhiret günü olmayacağına iman ederim.

Halk, “Halkçı” Kemalistlerin bu dehşetli dalkavuklarından nefret ediyordu. Din ve dünya işlerini birbirinden ayırmaya çalışan Atatürk ise, kendisine takılan bu dinî sıfatlar karşısında şaşırıp kalıyordu.

_____________________________
Laiklik neden dinsizliktir
[zdvideo]http://www.youtube.com/watch?v=OidXydlCnXE[/zdvideo]

Yayın 2

Kazım Karabekir şöyle anlatıyor Mustafa Kemal’in Tuğgeneralliğe yükseltilmesini (1 Nisan 1916):

– 10 Temmuz 1923 Ankara istasyonundaki binasında Fırka nizamnamesini müzakereden sonra Gazi ile yalnız kalarak hasbihallere başlamıştık.

Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar, dediler. Kendisini hilafet ve saltanat makamına layık gören ve bu hususlarda teşebbüslerde de bulunan, din ve namus lehinde türlü sözler söyleyen ve hatta hutbe okuyan, benim kapalı yerlerde baş açıklığımda latife eden, fes ve kalpak yerine kumaş başlık teklifimi hoş görmeyen Mustafa Kemal Paşa, benim hayretle baktığımı görünce, şu izahatı verdi:

Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar! Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz. Partiyi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabukça zengin etmeliyiz!

Aynı hatıraları Uğur Mumcu “Kazım Karabekir anlatıyor…” ismiyle neşretmişti… Oradaki ifade şöyledir:

Bunun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız. Devam edelim:

Kazım Karabekir 14 Ağustos 1923 tarihinde Türk Ocağı’nda verilen bir çay ziyafetine gitmeden önce bilgileri işittiğini bildiriyor:

Gazi Kur’an-ı Kerim’i bazı İslamlık aleyhdarı züppelere tercüme ettirmek arzusundadır.Sonra da Kur’an-ın Arapça okunmasını namazda bile yasaklayarak bu tercümeyi okutacak! Ve o züppelerle işi alaya boğarak, güya Kur’an-ı da, İslamlığıda kaldıracaktır!”

Akşam M. Kemal’e bu konudaki itirazlarını bildirince olanları şöyle anlatıyor:

M. Kemal Paşa beyanatıma karşı hiddetle bütün içini ortaya döktü:

Evet Karabekir; Arapoğlunun yavelerini Türkoğullarına öğretmek için Kur’an-ı Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece de okutacağım. Ta ki budalalalık edip aldanmakta devam etmesinler!…

Şüphe yok ki, yakın günlere kadar Kur’an-ı ve peygamberi her yerde medh ve sena eden ve hatta hutbe okuyan bir insandan bu sözleri beklemek herkese eza veriyordu.”

Kazım Karabekir’in hatıralarında şu satırlarda dikkat çekiyor:

19 Ağustos Pazar akşamı, Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar-Latife hanım ile birlikte bana akşam yemeeğine geldiler. Keçiören’e giderken sağ tarafta kubbeli köşk denen mevkide, bol suyu ve büyücek havuzu olan bir köşkte kira ile oturuyordum. İsmet Paşa Lozan’da iken M. Kemal Paşa, Latife Hanım ile birlikte bir kere daha bana akşam yemeğine gelmişlerdi. Münakaşayı İsmet Paşa ile ben yaptım. M. Kemal Paşa sükunetle bizi dinledi. M. Kemal Paşa Lozan’dan da aldığı hızla, ne İktisat Kongresi’nin, ne de Heyet-i İlmiye’nin hazırladığı programlara ilgi göstermeyerek müthiş bir İnkılâp hamlesi teklif etti:

“Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugün kü kudret ve prestijimizle bugün bu İnkılâbı yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamayız.”

İlk Fethi Bey grubundan sonra da M. Kemal Paşa’dan işittiğim bu yeni İnkılâp, zihniyetini İsmet Paşa bir çırpıda tamamlıyordu. Aradaki zaman fasılaları kendiliğinden ortadan kalkarak, bu üç şahsiyetin üç maddelik programları kulaklarımda tekrarlandı:

1- İslamlık terakkiye manidir.
2- Arapoğlu’nun yavelerini Türklere öğretmeli.
3- Hocaları toptan kaldırmalı!

__________________________________

Yayın 3

Karılar açıldı şapka giymeyenler asıldı ataturkün bilinmeyen gizlenen gerçekleri

103 yaşındaki Bilal Dedede öyle bir hafıza var ki Cumhuriyet tarihini hatasız anlatıyor! Hem de bir asrın görmüş geçirmişliği ve dobralığıyla Atatürk herifin tekesiydi diye giriyor söze O da ne dede diye soruyorum Biz Şebinkarahisarda adamın hasına böyle deriz diyor Atatürkü seviyor ama bir o kadar da gerçekçi! Atatürk diktatördü!

Şu şapka yüzünden binlerce adam asıldı kızım Alimler Bu şapkayla namaz kılınmaz dedi Biz onların cenaze namazına durduk! diye anlatıyor Ya sen ne yaptın? diye soruyorum Doğrucu davut ya! Mecbur giydik! diyor Cumhuriyet’in ilk yılları biraz korku yüklü galibaNiye diktatördü peki? Diktatör olmaz mı? Bu adam asılacak dedi mi derhal! Vurulacak dedi mi derhal!Sen şahit oldun mu?

Gözümlen gördüm

Nerede?

Şu şapka var ya! Ha bu şapka meselesi yüzünden binlerce alim asıldı ki, eşi benzeri yok Baktılar ki Mustafa Kemal Paşa hepsini asacak kıracak Şapkayı koydular başlarına Sen ne diyon?

Dedeciğim, peki sen şapkayı hemen giydin mi?

Giymem mi? Millet giydi hep Bu iş nereden çıktı biliyor musun? Cumhuriyet ilan olunacağı zaman ecnebiler hep ayağa kalktılar Sen 125 milyon nüfusla cumhuriyet kuramazsın dediler Mustafa Kemal Paşaya Bize uyarsan kurarsın, uymazsan kuramazsın Bizim altı maddemiz var Bu maddeleri kabul edeceksin dediler Maddeleri sordu Mustafa Kemal Paşa Burada söylenmez, Lozana gelip öğreneceksiniz dediler Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşaya Git bunların altı maddesi ne öğren Kabul edileceği kabul et, gerisini reddet dedi İsmet Paşa Lozana gitti Sizin bize Cumhuriyeti kuramazsınız demenizdeki sebepler ne oluyor? diye sordu, masaya vurdu Masanın tahtası çatladı Biz yanlarında yokuz Ama öyle söylediler sonraBirinci maddemiz şu: Karılar açılacak Tabii bizim karılar peçe, çarşaf, börük geziyordu, ikinci madde, fesi atacaksınız başınıza şapka koyacaksınız dediler Üçüncü madde, sizin tarih 1300den başlıyor, bizim gibi 1900ü alacaksınız dediler Geldik dördüncü maddeye Sizin yazınız Osmanlı yazısı, bizim yazıdan yazacaksınız dediler Yani Latince Beşinci madde Sizin tatiliniz cuma günü Bizim gibi pazara alacaksınız dediler Altıncı madde Sizin yılbaşı martta bizim gibi ocağa alacaksınız dediler İsmet Paşa geldi, anlattı Mustafa Kemal Paşa hemen birinci emri verdi vilayetlere Karılar açılacak Burada, polis, jandarma, sokakta gezen karıların börüğünü hep dağıttı Kimisi direndi, polis cop ilen vurdu

Senin karın da açtı mı börüğünü?

TabiiHerkes açtı

Yoksa korktun mu karşı çıkmaktan?

Ne karşı çıkacağız? Karılar hep açıldı Sonra şapka işinde alimler Böyle namaz kılınmaz dediler Şapkayı koymadılar başlarına Kavgaya durdular Bu sefer çok alim asıldı Köy ağalarının, hocaların hepsi asıldı

Bir tek şapka yüzünden mi?

He, bir şapka yüzünden

Burada da adam asıldı mı şapka takmadı diye

Asılmaz mı? Caminin oraya darağacını çektiler İki genç alim asıldı Sonra Cumhuriyet kuruldu İstiklal Mahkemelerini Mustafa Kemal Paşa Ankara’dan Menemene kaldırdı Menemeni işittin mi? İşittim

İşte bu İstiklal Mahkemeleri orada 10 sene kurulu kaldı Kabahat edenlerin, suçu olanların hepsi oraya sevk edildi Asılan orada asılırdı Cumhuriyet kurulandan sonra

Atatürk’ten korkuyor muydunuz?

Korkulmaz mı? Atatürk öyle bir adamdı ki, cumhuriyet kurulduktan sonra Erzuruma, Trabzon’a, Giresun’a her yere hafiye bıraktı Hafiye ne biliyon mu? Bir yanda adam konuşuyordu Bu hafiyeler senin benim ağzıma bakıyordu Cumhuriyetin aleyhine konuşuluyor mu, konuşulmuyor mu? diye Erzurum’da 6 kişi yakalandı Biri asıldı, üçünü de sürgün ettiler

Suçsuz yere adam astılar mı peki?

Söyleyenleri astılar Dil konuşuyor Bizim Giresun’da da dört kişi çıktı Üçünü affettiler de, bir Çıtlakkaleli Abdullah Usta vardı, onu da Amasya’ya sürgün ettiler

Sen de Atatürk’ten korktuğun için mi şapka taktın?

Bize birşey dediği yoktu Atatürkün Ama şapkayı hemen koyduk başımıza

Vatan, 1342005

———————————

Mustafa Kemalin Rezillikleri

Latife’yle boşandıktan sonra Mustafa Kemal’in zincirleri yeniden çözüldü. Eski fuhşiyat alabildiğine başladı. Çankaya meşhur ve muteber bir kerhâne oldu. Yirmi-otuz kadın birden doluyordu. Sabahlara kadar mum söndü yapılıyordu…

Salih Bozok’la Recep Zühtü İstanbul’da Tokatlıyan’ın arkasında bir ev tuttup bunu kerhane hâline koydular. Hem kendileri eğleniyor hem de kadınları iyilerini seçip Mustafa Kemal’e yolluyorlardı. Karılar Hâriciye vekili (dışişleri bakanı) Tevfik Rüştü’nün evine gidiyor, Gazi de oraya gidip eğleniyordu. Sabahlara kadar türlü fuhuş oluyordu. Hâriciye vekili kerhâneci başı olmuştu. Zararı yok, zaten bu sayede hâriciye vekili olmuştu. Mustafa Kemal boşanınca kadınlar artık doğruca Çankaya’ya Mustafa Kemal’e gidiyor…

Salihin kerhanesi çok zaman işledi. Öyle rezaletler oldu ki, polis kapatmaya teşebbüs etti. Mustafa Kemal’in en büyük arzularının ocağı yıkılabilir mi? Demek rezaletler ne kadar ilerlemişti. Nihayet polis burasını kapatmaya muvaffak olmuştur. Ama aradan yıllar geçti.

Mustafa Kemal Konya’ya gitmiş, orada mektebi ziyaret edip bir öğretmen kadını beğenmiş, almış getirmiş. Onunla bir müddet eğlendi. Sonra Avrupa’ya tahsile yolladı. Milletin parasıyla fahişelerine ihsan…

İzmir’e gitmiş, orman memurunun mektebe giden küçük kızı Afet’i beğenmiş, almış getirmiş. Hadi ona da fuhuş… Sonra onu da İsviçre’ye tahsile yolladı. Vaktiyle metresi Fikriye’yi de göndermişti. Onun usûlü bu…

Nerede kız görüp beğenirse eşkiya gibi omuzlayıp götürüyor.Hem de mekteplerden… Ne fecî! Evvelce bir gece Ankara Darülmuallimâtını da basıp bir kız kaçırmıştı. Adam hırsız eşkiya…

Şimdi bu afet yanında, en gözdesi… Muallim, müverrir(!) olarak bulunduruyor.

İş sade böyle değil. Her taraftan kendisine kadın takdim edenler var. Bir avukat Lütfi var, karısı Bulgar’mış. Çok güzelmiş. Karısını takdim etmiş, baron işi gibi imtiyazlar almış. Şimdi böyle kadın yağmuru var, Çankaya’ya yağıyor…

Böyle pezevenklerin bini bir paraya…Maalesef namuslu insanlardan da iştirak edenler oluyor. Birgün Çankaya’dan Meclis’e bir telefon geldi. Arayan Kütahya mebusu Nuri. Sivas mebusu Rasim’le konuştu. Sonra Rasim gelip bize anlattı, Nuri diyormuş ki: ‘Doktor Ömer Şevki bey nerede? Paşa’ya Müfid Bey’in kızını takdim edecekti. Araba gönderdik bekliyoruz.’ Filhakika Ömer Şevki bu kızı alıp Mustafa Kemal’e o gün götürmüştür. Bunu işiten mebuslar hep iğrendik, hem de bir alay mevzuu oldu haftalarca sürdü. Şükür meclis’te namuslu insanlar çokmuş. Herkes Ömer Şevki’den selamı sabahı kesti. Halbuki bu adam namusluydu…

Çankaya fuhuş merkezine böyle gelip gidenler olduğu gibi yirmi-otuz tane de seçme genç kız ve kadın var. Bunların bir kısmına evlatlığım(!) diyor. Bir tanesi pek meşhur, Almanya’da dans tahsil etmiş bir kız. Güya Çankaya’da dans hocalığı ediyormuş!? Sonra bunu da Avrupa’ya yolladı. Dönünce de gözden düştü…

Bu işler saymakla bitmez. Binbir gece masalları, Venüs mabedi hikayeleridir. Fuhşun her türlüsü icra edilir. Hepsini yazmak uzun ve çirkin…

(Türkiye’nin ilk Milli Eğitim bakanı) Dr.Rıza Nur, Hatırâtım, syf 1318-1321

Çağımızın Putperestleri Atatürkü Peygamber İlan ettiler Video İzle

Putperestler

[zdvideo]http://www.youtube.com/watch?v=1fK1gjzCfb8[/zdvideo]


Atatürk’ü okullarda bir kurtarıcı olarak gösterdiler bizlere. Bu adama neden bu kadar önem verdiklerini anlamıyorum. Anlamakta istemiyorum çünkü bu adam yüzünden dinimiz büyük zararlar görmektedir. Bu adama bizim insanlarımız nasıl bir peygambermiş gibi davranıyor anlamıyorum. Bütün eğitici kitaplarda hep Atatürk bir örnek olarak gösteriliyor. Örnek görmek istiyorsanız, asıl dinimiz olan İslam’ın peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.s.)’i örnek alınız. Bu güzel dinimizin ahlaki değerleri ve kuralları insanı ne güzel bir düzene sokmaktadır. Dinimizin neyini beğenmiyor bu insanlar? Sorduğumuz zaman Müslümanlar ama, sözde Müslümanlar onlar. Bir Laikliktir, başörtüyü bile çok büyük bir dertmiş gibi görüyorlar. Onlar bu ülkeyi Kemalizm dinini benimsemeleri için çabalıyorlar, ama bunu asla başaramıyacaklar.

Yorumlarınızda hakaret ve küfür içerikli metinler istemiyorum. Lütfen, bir düşünelim… Atatürk’ün bir suçu olmadığını farzetsek bile bu insanlar ona neden tapıyorlar? Dinimize neler oluyor ve neden her yerde Atatürk’ün heykelleri var. Okullarda Atatürk’ün heykeli karşısında çocuklar neden saygı duruşu yapıyorlar. Zorla neden bu işi yaparak Atatürk’e Kıyam ediyormuş gibi durduruyorlar çocukları? Lütfen bir düşünelim ve ona göre yazımızı yazalım!

 1. Ağustos 14, 2007, 8:05 pm

  Önceden Yazmış Olduğunuz Yorumlarınız Taşınmıştır

  Yorumunuzu Yazarken Kimseyi Eleştirmeden Yorumunuzu İletiniz

 2. özgür
  Ağustos 14, 2007, 9:07 pm

  bazi kus beyinli insanlar daha bu ayet ne demek istedigini bile bilmiyor anladik cahil ve ahmaksiniz ama küfürbaz olmayin bari allah.c.c. böyle büyuruyor cahilerde kalkip yok bu ayet bu anlamda degil diyo vay zavalli insanlar bir bakin türkce yaziyo anlamaniz lazim bunu 44- Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.——simdi allah c.c. böyle buyurduktan sonra beyinsi ahm.lar daha bu ayeti baska yönlere cekmek istiyor atatürkün getirmis oldugu laik sistem tamamen küfür sistemidir iste ayet iste laik sistem siz secin ?????????????

 3. AHRAM
  Ağustos 14, 2007, 10:28 pm

  ahram kardeşim bu konuyu fazla uzatmaya gerek yok bir birinizi kırmayın burda bitsin bundan sonra kötü söz kullanan arkadaşları sitede engelleyecem allaha emanet olun

 4. AHRAM
  Ağustos 14, 2007, 11:10 pm

  KRAL53 güzel kardesim can dostum simdik sen benim yazmis oldugum davayi silmisin.esasinda silmeyecektin inan hata ettin tamam site senin ama isterdim ki benim ona yazdigim.her satir onun benim icin kullandigi dinsiz din düsmani firavun gibi sözlerin yaninda okyanusta sadece bir damla su tanesi kadardir belkide iyi niyetle yaptin ama bilemiyorum.ozaman senden BU ÖZGÜR DENILE SAHISA ATATÜRKTE OLSA KIM OLURSA OLSUN MÜSLÜMAN BIRINE KAFIR YAZDIGI AN SILECEKSIN VE VU SAHSA BURDAN BESLENMESINE IZIN VERMIYECEKSIN KRAL53 ozman seni takdir ederim .sevgilerimle ..ama lütfen onun yazisinida silersen sevinirim tahrik olmayim senden ricamdir sevgilerimle

 5. AHRAM
  Ağustos 15, 2007, 4:16 am

  SELAMÜN ALEYKÜM AFERIM KRAL 53 NE KADAR TARAFSIZ OLDUGUNU GÖSTERDIN BENDE SENI GERCEKTEN ALAHIN TERAZISINDEN SASMAYAN BIRI OLARAK DÜSNMÜSTÜM YANILTTIN SIZ DEMEKKI TAM TAKIMSINIZ BURDA SIZIN TAKIMINKI YAZI KALACAK BIZLERINKI SILICEKSIN OKUYANDA BU SUCLU INSANLARI EFENDI DÜRÜST DIYE TANIMLIYACAK KARDES KARDES BUDA KUL HAKKIDIR UNUTMA BURDA PATRON SENSIN AMA ÖBÜR TARAF ICIN HAKKIMI GASB ETTIN KRAL53 HAKKIMI SANADA HELAL ETMIYORUM INS BURDAKI GASB ETTIGIN HAKKIMI ALLAH ÖBÜR TARAFTA ELIM YAKANDA OLSUN KUL HAKKI TEK INSANIN CEBINDEN PARASINI CALMAK DEGIL SEN DESTEKLE BAKALIM BU ÖZGÜRÜ SIZLERI SITENIZI ALLAHIN TERAZISINE ADIL ADALETINE TESLIM EDIYORUM.sen iyisimiKRAL YAZISINI DEGISTIR EMEKLI DIYE YAZ KENDIN ICIN YAPTIGIN KRALLIGA O ISME HIC YAKISMIYOR INS BUNUDA OKUYUNCA CABUK SIL KI BASKA KIMSE SIZIN NE OLDGUNUZU BILMESIN HESAPTA UYANIK ADAMLARSINIZ ÖYLE OLSUN HADI ALLAHA EMANET KALIN

 6. AHRAM
  Ağustos 15, 2007, 4:29 am

  YASASIN HAK DINI ISLAM

 7. Elif
  Ağustos 15, 2007, 10:17 am

  atatürkün islamı yok etmek ıstedımı dıye başlık atmışsınız ataturkun islamı yok etttiğini göremeyecek kadar körsünüz

 8. özgür
  Ağustos 15, 2007, 10:31 am

  ESSELAMUN ALEYKÜM BAK AHRAM KARDES SEN NEDEN HEP BIR TARAF ARAMA ICINDESIN BENI KIMSENIN KORUMASINA VE YA TARAFA IHTIYACIM YOK AMA SEN KALKIP KRAL53 ARKADASIMIZI BENDEN TARAF DIYE SUCLUYORSUN PEKI SENI YAPTIGIN KUL HAKI DEGILMI SENIN TABIRINLE BUNDAN VAZ GEC KARDESIM BEN VEYA BENIM GIBI DÜSÜNEN INSANLARI GERICILIKLE ÖRÜMCEK KAFA OLMAYLA SUCLUYORSUN OLSUN ÖRÜMCEK KAFA OLALIM ÖNEMLI DEGIL YASASIN HAK DIN ISLAM YAZIYON ALLAH RAZI OLSUN BENDE KATILIYORUM DEDIGINE AMA HAK DIN DIYORSUN AMA TAM TERSINI YAZIYORSUN HAK DININ BU NASIL BIR MANTIK ANLAMADIM BANA KIZIP BANA HAKARET EDEBILIRSIN AMA KONU ISLAM OLUNCA EN AZINDAN GERCEKLERI GÖR BANA HAKARET ETMEN ÖNEMLI DEGIL AMA ALLAHIN AYETLWERINI CARPIRTARAK GÜNAHA GIRME BEN NE YAZDIM SÖYLE SADECE KURANDAKI AYETLERI VE TÜRKCE ACIKLAMASINI YAZDIM PEKI KURANDAKI ACIKLAMASINI BIZLER KAFAMIZA GÖREMI ACIKLAYACAGIZ VE YORUMLAYACAGIZ BÖYLE BIR MANTIK OLABILIRMI SÖYLE BEN DIYORUM KI AYETLER N E DIYORSA BIZDE INANAN BIR KUL OLARAK BUNA TABI OLMALIYIZ AKSINI IDA EDERSEK NAMAZDA KILSAK IBADETLERI EKSIKSIK YERINE GETIRSEK IMANSIZ OLURUZ ONUN ICIN BIRAZ DÜSÜNEREK YAZALIM KENDI NEFSIMIZE YENILMEDEN KONUSALIM BEN YINEDE SANA KARDESCE DIYORUM ARTIK SANA BASKA BIR SEY YAZAMIYCAM YINEDE KENDI NEFSIME UYUPTA SANA KÖTÜ SÖZ YAZDIYSAM ÖZÜR DILERIM VE HAKINI HELAL ET KARDESIM ALLAHA EMANET OL

 9. özgür
  Ağustos 15, 2007, 10:41 am

  SANA GELINCE ELIF KARDESIM SEN ATATÜRKÜ COGU INSAN GIBI KAHRAMAN OLDUGUNU DÜSÜNENLERDENSIN BUDA COK NORMAL CÜNKÜ ILK OKULDAN BASLAYIP ATATÜR BUDUR SUDUR DIYIP DURDULAR VE BEYNIMIZE KAZDILAR HAL BÖYLE OLUNCADA INSANLAR BASKA BIR SEY DÜSÜNEMEZ OLDU BIRDE ISLAMI ACIDAN BAKALIM KARDESIM ELIF SENDE ISMIN KADAR GÜZEL BIR INSANSIN ISMININ NE ANLAMA GELDIGINI BIR ARASTIR SONRA ISLAM DEVLETI NASIL OLMALI VE NE ILE YÖNETILMELI BIR ARASTIR GÖRECEKSINKI ATATÜRKÜN HILAFETI KALDIRIPTA KÜFÜR SISTEMINI GETIRIP BUNUDA MÜSLÜMAN INSANLARA BAK NE KADARA GÜZEL BIR SISTEM RAHAT YASAYIN DIYE BIZLERE YUTURDUGUNU ANLARSIN BEN SENI ANLIYORUM VE KIZMIYORUM BENDE SENDEN FARKLI DÜSÜNMÜYORDUM TA KI ISLAMI ARASTIRINCAYA KADAR VE GÖRDÜM KI BIZLERE 80 SENEDEN BERI KÜFÜR SISTEMIYLE HÜKÜM EDILDIGINI VE ANLADIM KI DEDIKLERI GIBI ATATÜRK ISLAMI KORUMAMIS TAM TERSINI YAPMIS ONUN IY´CIN SENDE BIR ZAHMETE GIR VE ARASTIR INSALLAH DOGRULARI GÖRECEKSIN KARDESIM ALLAHA EMANET OL

 10. AHRAM
  Ağustos 15, 2007, 1:45 pm

  ESSALAMÜN ALEYKÜM:ÖZGÜR KARDES HER NEKADAR :BU ÖZÜR GECTE GELDI ISE KABUL EDIYOR BENDE BI MAKABIL KIZGINLIK ILE OLSADA HAKLIDA OLSAM DAVAMDA GÖRÜSLERIMDE SAHSINA KARSI SARFETTIGIM SÖZLERDEN BENDE ÖZÜR DILERIM-BIZEDE YAKISAN BU OLMALI BIRBIRIMIZI TAHRIKTEN YANLIS ANLAMAK TAN KACINALIM BEN HIC BIR ZAMAN SANA ÖRÜMCEK KAFALI KELIMESINI KULLANMADIM EMINIM KARDES AMA GERCEKTEN GÜZEL KARDESIM PAYLASCAGIMIZ COK SEY VARKEN FINDIK KABUGUNU DOLMUYACAK KANULARDAN SAVASIYORUZ IYI DEGIL VEDE SEVGILI KARDESIM BEN HIC NE DÜN NE BUGUN KURANDAKI AYETLERI CARPITMAYI BIR KENARA BIRAK AKLIMDAN DAHI GECIREMEM BENIM ITTAM HER AYETI GENIS MANADA TEFSIR ETMEK DÜSÜNMEK LAZIM DIYORUM VE KISA MEALINE BAKARAK O ACIDAN HATALARA YOL ACAR DIYORUM O YÜZDENDIRKI KURANI TASAAUF ILMI ACISINDA AYETLERI BAKMAK LAZIM ESASINDA YOLUMUZ AYNI AMA FARKLILIKLARIMIZ VAR VE HIC BIR ZAMANDA KURANIN DISNDA HIC BIR SÖZE TENEZUL ETMEM O CURETIDE KENDIMDE BULAMAM BEN RABBIMIN FAKIR KULUYUM BENIM SENDEN TEK RICAM SENIN ACINDAN DIYORUM ATATÜRK OLSUN KIM OLURSA OLSUN ICRAATLARI NE OLURSA OLSUN EGER MÜSLÜMAN SIFATI TASIYORSA O VASIFLAR VARSA KIMSEYE DIREKT KAFIR FIRAVUN DEMEYIN DIYORUM BENIM DEMEK ISTEDIGIM BU YOKSA NE ONU PUTLASTIRIRIM NEDE BASAKASINI BIR ALLAH VAR RESULUDA PEYGAMBERIMIZ MUHAMMED MUSTAFA SAV-VAR MADEMKI MÜMIN MÜSLÜMANIZ HER KIM OLURSA OLSUN MSULUMANSA ONA PEYGAMBERIMIZ IN SUNNETI ILE YAKLASMAK LAZIM DIYORUM :CÜNKÜ DEGISIK ILAHITYATCILAR HER AYETI NEKADAR BENZERLIKZTE OLSALAR DEGISIK TEVSIRLERI VARDIR KURAN DAIMA AYETTE GIZLI SIFRE SÖYLENMEK ISTENEN ASIL MANA DAIMA GIZLIDIR HER NEKADAR ACIK GIBI GÖZÜKSEDE OYUZDEN TASAUF ILMINI IYI ÖGRENIP O SEKILDE YAKLASMAYA INSANLARA SEVGI ILE MUHABBET ILE BAKMAYI BILELIM:SEVGILERIM ILE ALAHA EMANET KALIN SENLEDE INS HER NEKADAR ZIT TA OLSAK FIKIRDE ÖZDE KARDESLIMIZI ZEDELEMEYELIM INS ÖZGÜR ALLAHA EMANET KAL KENDINE IYI BAK

 11. özgür
  Ağustos 15, 2007, 6:10 pm

  TÜRKLERE KARSI SAVASANLAR AZIZ OLACAK BUDA BIZLERIN HIRISTIYAN OLAN VATIKANLA NE KADAR BIR DIALOG ICINDE OLDUGUMUZU GÖSTEREN BIR TABLO Papa, Osmanlı’nın, İtalya’nın güneyine yaptıkları çıkarma sırasında yaşamını yitirenleri aziz ilan edecek. Vatikan’dan edinilen bilgilere göre, Papa 16. Benediktus, günümüzden 517 yıl önce cereyan eden Otranto çıkarması sırasında hayatlarını kaybeden, Piskopos Primaldo da dahil toplam 800 Hristiyana azizlik unvanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

  Vatikan’da Azizlik Davalarını Değerlendirme Kurulu’ndan onay almış olan kararname 16. Benediktus tarafından da imzalanmış bulunuyor.

  Osmanlı Devleti’nin İtalya’nın kuzeyindeki Otranto kentine yaptığı çıkarma, Fatih Sultan Mehmet’in tahtta olduğu dönemde 28 Temmuz 1480’de Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir grup asker tarafından gerçekleştirilmişti. Gedik Ahmet Paşa’nın kısa sürede fethettiği Otranto, yaklaşık 1 yıl boyunca Türklerin elinde kalmıştı.

  İtalya’daki tarihi kaynaklarda, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk askerlerinin karaya çıkmalarının ardından iki hafta sonra Otranto surlarını aşarak kente girmeyi başardıkları belirtiliyor. Kent merkezinde üç gün süren direniş sırasında Piskopos Stefano Pendinelli’nin de yaşamını yitirmiş olduğu

  kaydediliyor.

  İtalyan tarihçiler, kentin düşmesinin ardından Gedik Ahmet Paşa’nın, kentteki erkekleri tutuklayarak Müslüman olmayanların kılıçtan geçirileceğini ilan ettiğini ileri sürüyor. Gedik Ahmet Paşa’nın bu duyurusu karşısında, yüncülük yapan Antonio Primaldo önderliğindeki yaklaşık 800 kişinin ise Hristiyanlığı terk edip İslam’a geçmektense ölümü yeğlemiş oldukları savunuluyor. Söz konusu tutukluların Minerva Tepesi’nde 14 Ağustos 2007’de idem edildiklerini iddia eden İtalyan tarihçiler, ölenlerin cesetlerinin gömülmediğini, kemiklerinin ise 15 Ağustos 1481’de kentin Türklerden geri alınmasının ardından birer kutsal emanet olarak koruma alınmış olduğunu ileri sürüyorlar.

  Otranto’da yaşamlarını yitiren Primaldo ve yandaşlarından oluşan 800 kişiye, azizlik payesi verme amacıyla Vatikan’da düzenlenecek resmi törenin tarihi ise önümüzdeki günlerde netleşecek

 12. özgür
  Ağustos 15, 2007, 10:10 pm

  58.

  ISLAM’DA PARTIYI DESTEKLEME
  YOKTUR VE GÜNAHTIR!..
  Kur’an söyle der:
  „Bile bile hakkæ batila karistirmayin, hakki
  ketmetmeyin!“ (Bakara, 42)
  Bilindigi ve bizim defalarca ifade ettigimiz gibi islam; hem
  dindir hem devlettir, hem ibadettir hem siyasettir. islam
  Dini’nin özünde ve yapisinda siyaset vardir, devlet vardir.
  Hem öylesine vardir ki, din-devlet iliskisi, ruhla beden gibi
  birbirini tamamlayan iki unsurdur. Binaenaleyh, bunlari
  birbirinden ayirmak mümkün degildir. Bu itibarladir ki:
  „Devlet demek, dinin hayata ve hayatin her kademesine
  ve her kuruluñuna hâkim olmasæ demektir.“
  Dava ve metod:
  Dava demek, seriat-i Muhammediye’yi hayatæn butününe
  hâkim kilmaktær. Metod ise, seriat’i hayata hâkim kæimanin
  yoludur.
  simdi bir soru ortada: Bu yol parti midir, tebliå midir?
  El-Cevab: Parti olamaz. Neden? Çünkü:
  1- Particilik vahye dayanmaz; hakkinda ne bir ayet vardir
  ne de bir hadis.
  2- Particilik hakki batila karistirmadir; bir uzlasma
  politikasdir. Küfrü islam’a bulastirma ve karisñtirmadir;
  3- Particilik taviz vermedir:
  a) Particilikte hareket noktasæ kemalizm oldugu gibi, gayesi
  de kemalizmi korumak ve yasatmaktir (partiler kanununa
  bak!);
  b) Particilikte „Besmele“ Mustafa Kemal adina çekilir (parti
  tüzüklerine bak!);
  c) Particilikte esas, kemalist anayasadær (parti tüzuklerine
  bak!);d) Particilikte parti mensublarinin feyz ve bereket kaynagi
  Anitkabir’dir (parti kurucularæ, Refah da dahil, hep oraya
  kosarlar ve istisnasæz hepsi koñmuñtur…);
  e) Particilikte yemin, seytanî bir yemindir;
  f) Particilikte partiler Allah’in degil, putun gözetimi altinda
  çalsiirlar;
  g) Particilikte particilerin binalaræna melekler girmez. Çünkü,
  resim asilandir; seytanlar cirit atar;
  h) Particilikte partiler, islam’in degil islam’la uzlasmasi
  mümkün olmayan demokrasinin vazgeçilmez
  unsurlarindandir;
  i) Partilicilikte partiler Kemalist kâflr rejimini ayakta tutan
  kuruluslardir;
  k) Particilikte partiler, müslümanlari uyutma ve avutma
  politikasæ güderler.
  Bunun da ötesinde, demokrasi ve onun vazgeçilmez unsuru
  partiler, gözlerde büyütüle büyütüle, kafalar mesgul edile edile
  adeta bir din haline getirilmekte ve; „Sizin dininiz size,
  bizim dinimiz de bize!“ seklinde ilahî beyanla yasaklanan
  küfürle uzlasmaya ve sirke bulasmaya müslümanlar sinsice
  itilmektedir.
  1) Particilikte partiler, islam’in devlet olmasini engelleyen
  veya geciktiren en büyük millerdir;
  m) Particilikte partiler, Ümmet-i Muhammed’i parça parça
  eden fitnelerdir;
  iste bütün bunlari hatta sadece birini gözönüne alinirsa,
  particiligin seytanî bir düzen oldugu kendini gösterir. Ve iste
  bundan dolayidir ki, gerçek ilim adamlaræ ve samimi din
  ulemasæ partiye „Hayir!“ demiñserdir. Mesela:
  1- Hasan EI-Benna: „… islam particiligin getirdigi bu seyleri
  siddetle haram kilmsñtir. (Mecmuatürresail, imam Ñehii

 13. halid bin velid
  Ağustos 16, 2007, 7:49 am

  Bu dava 1500 yıldır ayak ta hamdolsun
  kimsenin gücü yetmeyecek ortadan kaldırmaya

 14. علي
  Ağustos 16, 2007, 1:22 pm

  ey Ata’ya dil uzatan cahiller! bu şiir size iyi okuyun

  Esir iken mümkün müdür ibadet
  Yatıp kalkıp Atatürk’e dua et:
  Senin gibi dürzülerin yüzünden
  Dininden de soğuyacak bu millet.

  İşgaldeki hali sakin unutma
  Atatürk’e dil uzatma sebepsiz.
  Sen anandan yine çıkardın amma
  Baban kimdi bilemezdin şerefsiz

  • mutlakduzen
   Ekim 16, 2009, 7:09 pm

   ewt görüyoruz dinimizi ne kadar yaşıyoruz ? TÜRKİYE’DE bir zamanlar öğrenci okulda namaz kıldı die haberlere manşet oldu !
   fakat Almanya’da bile (müslüman olmayan ülke) müslüman öğrenci okulda namaz kılmalarını engelleyenleri dava etti ve OKULUNDA TENEFÜSLERDE “NAMAZ KILIYOR” ÖVDÜĞÜN KİŞİNİN islamı ne kadar koruduğu ortada İSTİKLAL MAHKEMESİNİ bilir misin kaç ALİMİN asıldığı “öyle insanlar varki gözleri vardır ama göremezler , kulakları vardır , duyamazlar onlar mühürlenmişler ??? !!! you

  • hasan
   Kasım 2, 2009, 1:50 pm

   sen nasıl olurha hiç tanımadıgın bir adama şerefsiz dersin madem ata dediğin adama bu kadar güveniyorsun araştır bakalım ama tarafsız araştır bak bakalım kemal bey tek başına mı kurtarmış ülkeyi yada kaç cana kıyılmış haberin varmı senin sen şapka takıyormusun bilmem ama şapka yüzünden kaç insan öldürüldü biliyormusun atatürkçüysen eğer sofrandan rakı ağzından sigara başından şapka eksik olmasın allah seni doğru yola iletsin

  • Kasım 20, 2009, 2:20 pm

   karsi cevab
   ingiliz kafiri siiri

   ingiliz kâfiri, islâm beldesinde,
   ahmaklari bularak, hem besler, hem de,
   islâma hücûm yollarini ögretir,
   islâmiyyete uyana gerici denir.
   Çiplak gezmek, içki, sehvet moda olur.
   din kardesligi, sevismek unutulur.
   islâm düsmânlar›, köpekleri besliyor,
   bunlar›, mü’minlerin basina geçiriyor.
   Hepsi, islâmiyyete, ahlâka saldriyor.
   Allahü teâlâ da, cezâlarini veriyor.
   Çünki, Kur’ân-i kerîmde Rabbimiz va’d ediyor,
   islâmiyyeti elbet, koruyacagim) diyor.
   Müslimânlara da: (Düsmana aldanmayin,
   çok çalisip ondan üstün olun) buyuruyor

  • bozkurt
   Eylül 22, 2010, 7:17 am

   Bu şiiri yazan ve buraya aktaran adi bir Türk-islam düşmanıdır

  • Kasım 13, 2010, 8:22 am

   ALLAH BANA YETER O NE GÜZEL VEKİLDİR ULAN YAVŞAK BEYİNSİZ DEMEK SEN RAZI OLDUN ÖYLEMİ TAMAM VAR BİZİM BABAMIZ ..BELKİ BELLİ OLMAZDI AMMMA SENİN BABANIN ATATÜRK OLACAĞINI ÇOK İYİ BİLİRDİM NAMUSSUZ ADAM ATATÜRKÜN VİDEOSUNU OKUMANI İZLEMENİ İSTERİM DİYORKİ BİZ GÖKTEN İNDİRİLDİĞİ SANILAN KİTAPLARA DEĞİL DOĞRUDAN DOĞRUYA CUMHURİYET HALK PARTİSİNDEN ALIYPRUZ ULAN PEZEVENK PEYGAMBER OLMASAYDI KIZ ÇOÇUKLARI DIRİ DİRİ TOPRAĞA GÖMUP LUT KAVMİNDEN FARKINIZ OLMAZDI …–BİLİRSİN YA AAAA LUT KAVMİ ERKEK ERKEĞE,,, REZİL TAĞUT FİRAVİN KOMİNİST FAŞİSTSİNİZ NANKÖR İNSANLAR

 15. ELFİDA
  Ağustos 21, 2007, 9:06 pm

  Bildiğim sağlam gerçek hiç bir kul hiçbir kulu yönetemez ALLAH,ın emirlerini yerine getirerek olursa başka ancak kul YARADANININ emriyle yönetilir.ALLAH,a emanet olun.

 16. Desert Rose
  Ağustos 24, 2007, 10:11 am

  Cocukken kendi kendime soyle dusunurdum “Acaba Allah’mi buyuk yoksa Ataturk’mu buyuk” diye. O kucuk aklimla Allah’a bilmeden sirk kosardim. Cunku beyinlerimiz yikandi. Onu ilahlastirdilar. Hala cocuklarimizin beyni yikaniyor. Okullarin onunde putlar var. Cocuklarimiza saygi durusu yaptiriyorlar. Bu cok zoruma gidiyor. Ataturk din dusmani olmasaydi gunumuzun islam alimleri onun hakkinda olumlu seyler soylerlerdi. Ben simdiye kadar Onun hakkinda olumlu seyler dusunen bir islam alimi hic gormedim.

  Yasadigim yerde devamli gittigim bir mescid var. Banglades’li kardeslerimizin mescidi. Devamli gide gele ordaki Bangladeslilerle aramda samimiyet olustu. Sonra birgun konu Ataturkten acildi. Bana Ataturkun bir FiRAVUN oldugunu sayisiz din alimini asttirdigini, Hicaz’a giden, icinde hacilari tasiyan bir gemiyi batirdigini soyledi. Benzer seyleri daha pek cok Bangladesli arkadaslarimdan duydum. Dusunun bunlari Taa bize binlerce km uzaktaki insanlar biliyorlar.

  Ataturku savunan din kardeslerim umarim assagidaki kissa sizin icin. Okuyunda ibret alin.

  ALLAH için sevmek,ALLAH için buğzetmek
  Allahü teâlâ, Hz. Musa’ya sordu:
  – Ya Musa, benim için ne işledin?
  – Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim,zikrettim.
  – Ya Musa, kıldığın namazlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur,
  kulluk vazifendir.
  Oruçların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekâtlar, kıyamette,
  sana gölgelik olur. Zikirlerin de, o günün karanlığında, sana ışıktır.
  Bunların faydası sanadır. Benim için ne yaptın?
  – Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir.
  – Dostlarımı benim için sevdin mi, düşmanlarıma benim için düşmanlık
  ettin mi?
  Hz. Musa, Allahü teâlânın sevdiği amelin, Onun dostlarını sevmek ve düşmanlarını sevmemek olduğunu anladı. Demek ki, sevgilinin sevdiklerini sevmek ve düşmanlarına düşman olmak, sevginin alametidir.
  kaynak::(İmam-ı Gazali)

  • fhdf h
   Şubat 20, 2012, 7:31 pm

   yemin ederim ki bnmde çok zoruma gidiyoı her sabah günahkar topragın bile kabul etmediqi adama cahil zihniyetler yüzünden saygı duyuyorum allahım sen üLkemize yardım yarabbim eLden ne qeLir başbakanı bu yüzden çok seviyom ya allahım sen onu koru ne kdar ilerlersek hem dinimiz hemde ülkemiz için çok iyi

 17. ATATÜRK OLMASAYDI ANANDAN DOĞMASINA DOĞARDINDA BABANIN KİM OLDUĞUNU BİLMEZDİN (FIRTINA)
  Eylül 21, 2007, 11:45 pm

  atatürk düşmanları sadece yıkanmış beyinlerdir bu beyinler cumhuriyetimiz kurulurkende vardı 80 yıl sonrada var 180 yıl sonrada olacaklar ama herzaman biz müslüman türk gençiği olarak siz müslümanlıkla araplığı karıştırmış örümcek zihniyetlileri tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz
  NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

  • Kasım 13, 2010, 8:26 am

   FIRTINA EVET BELKİÖYLE OLURDU AMMMMAAAAA SENİN BABANIN ATATÜRK OLACAĞINI COK İYİ BİLİRDİM BAKSANA BELLİKİ SEN ATATÜRKÜN ZAMANINA TETİŞMEDİN AMA ATATÜRKÜN TOHUMLARI SENİN ANANA YETİŞMİŞ BELLİ

 18. ATATÜRK OLMASAYDI ANANDAN DOĞMASINA DOĞARDINDA BABANIN KİM OLDUĞUNU BİLMEZDİN (FIRTINA)
  Eylül 21, 2007, 11:53 pm

  BU KONUYU AÇAN ARKADAŞIN BİR BAŞKA YAZISINI DAHA OKUDUM ARKADAŞ TAM BİR ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANI OLDUĞUNU BU YAZILARLA ÇOK BELLİ ETMEYE BAŞLADI. BEN BU SİTEYİ DİNİ BİR BİLGİ ALMAK İÇİN GİRDİM AMA BEN TÜRKÜM DEMEYE KORKEN O KADAR ARKADŞIN YAZISINI OKUDUMKİ BU İNSANLARIN TÜRKLÜĞÜ ASİMİLE OLMUŞ ARAPLAŞMIŞ İNSANLAR OLDUĞUNU GÖRDÜM.

  SİZLER İSLAMİYETİDE TÜRKİYEDE YAŞIYORUNUZ İNSANİYETİDE TÜRKİYEDE YAŞIYORSUNUZ İNSANLAR DİNİ İNANÇLARINI DEVLETİN KÖKLERİNE İNDİRGEYEMEZLER
  TÜRKİYE LAİK BİR ÜLKEDİR SENİN NUFÜS CÜZDANINDA İSLAM YAZIYORSA SENİN DİNİNDİR DEVLETİN DEĞİL. DEVLET HER DİNE KUCAK AÇAR ÇÜNKÜ DEVLETE MUHTAÇ OLAN İNSANDIR .DİNE MUHTAÇ OLANDA İNSANDIR . İNSANA MUHTAÇ OLAN DEVLETTİR . O YÜZDEN DİN İNSANINDIR DEVLETİN DEĞİL =) ANLAYANA DAVUL ZURNA……………….

  • bozkurt
   Eylül 22, 2010, 7:22 am

   ahmak varsayalım dediğin oldu zaten o adam ben değil başka babadan apayrı bir insan olurdu ve durumundan memnun olurdu…Atatürk ü tanrılaştırmış birinin sözleridir bunlar

 19. dragon
  Ekim 6, 2007, 7:31 am

  Gercek suki ataturk gercegi anlamisti, yani islamin muhammed yapimi birsey oldugunu. Bu yuzden modern caga uygun gercek bir sistem getirmeye calismis bunun icinde islam sacmaligina son vermek istemistir. Ne yazikki bunda basarili olamamis, yobaz dinci kesim gecen yuzyilda dahada guclenmistir. simdi burada millet olanin niye oldugunu degilde olup olmadigini tartisiyolar. sizin din olarak gordugunuz seyin veyahut diger dinlerin aslinda sadece bir insanin guclenmek icin yapmis olabilecegi ihtimalini hic dusundunuzu. Bir dusunun isterseniz yoksa olene kadar sakiz ceyneyen bir cocuktan farkiniz olmaz.

  • selcuk bey
   Ekim 11, 2009, 2:00 pm

   karsi cevab
   ingiliz kafiri siiri

   ingiliz kâfiri, islâm beldesinde,
   ahmaklari bularak, hem besler, hem de,
   islâma hücûm yollarini ögretir,
   islâmiyyete uyana gerici denir.
   Çiplak gezmek, içki, sehvet moda olur.
   din kardesligi, sevismek unutulur.
   islâm düsmânlar›, köpekleri besliyor,
   bunlar›, mü’minlerin basina geçiriyor.
   Hepsi, islâmiyyete, ahlâka saldriyor.
   Allahü teâlâ da, cezâlarini veriyor.
   Çünki, Kur’ân-i kerîmde Rabbimiz va’d ediyor,
   islâmiyyeti elbet, koruyacagim) diyor.
   Müslimânlara da: (Düsmana aldanmayin,
   çok çalisip ondan üstün olun) buyuruyor.

 20. Kasım 14, 2007, 11:36 pm

  birader ataturk olmasaydi ozamanlar anani yunanlilar beceriyor olacakti it oglu it sizin gibi kopeklerin yuzunden ataturk ocu gibi gosteriliyor lan dangalak ne yapti ataturk bir vatan verdi size sucu bumu yada sizi millet konumuna getirdi bana bak bir siteye sahip olmakla her seyi yazip cizerim saniyorsan sunu bilki kestaneni oyle bir cizerimki amerikada bile tedavi ettiremezsin

 21. Ocak 24, 2008, 8:28 pm

  arkadaşlar saçmalamayın,biz önce elhamdülillah müslüman sonrada türk’üz,eğer bizde peygamber efendimizden sonra dünyanın görebileceği en harika dehayı atamıza böyle şeyler dersek pkk itlerinin yaptığından bi farkımız kalmaz,şahsen kendi politik görüşüm inşallah birgün osmanlı yıkıntılarından tekrar doğacak,islam dünyasının tek efendisi olan osmnalı hükümranlığı tekrar siyonizme kominizme emperyalizme hükmedicek,tarihi iyi bir araştırdığımzda müslümanların sömürgeleştirilmeye başlaması tarihlerini özellikle(filistin,ırak,mısır) hepside osmanlı devleti yıkıldıktan sonra başlamıştır,atatürk’ün şu sözünü söylerek konuşmamı uzatmayayım iü tarih bölümü öğrencisiyim EĞER BENDE MUSTAFA KEMALDE BİR MÜKEMMELLİK GÖRÜYOR İSENİZ BU EVVELA KUDRETLİ HAK DİNİ MÜSLÜMANLIĞIM VE ÜSTÜN IRKIM TÜRK’LÜKTEN GELMEKTEDİR,allah ırağa,filistine ve can kardeşlerimiz çeçenistana atatürk gibi bir lider vermesi niyetiyle hoşçakalın

 22. jiyan21
  Mart 22, 2008, 10:57 pm

  eğer atatürk hak dini islamı yok etmek isteseydi şuanda türkiyede bu konumda olunmazdı,kendiside dindar bir askredir,ama askerliğin zorlu koşulları gereği bunu pek halka aksettiremedi,ve burda atatürke nerdeyse hainlik sıfatını koyacak sözde müslüman kardeşlerim,sizde annelerinizde varlığını atatürke borçlusnuz.ne mutlu müslamanım,ne mutlu türküm diyene…

 23. ....
  Mayıs 4, 2008, 10:33 am

  ATATÜRK’ÜN BALIKESİR HUTBESİ

  Ey Millet, Allah birdir. Şanı büyüktür. Allahın esenliği, sevgisi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz efendimiz hazretleri, Cenabı Hak tarafından insanlara dini gerçkleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Temel kanunu, hepimizce bilinmektedir ki, yüce Kur’an’daki mânası açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor. Eğer akla, mantığa ve gerçeğe uymamış olsaydı, bununla diğer ilahi tabiat kanunarı arasında çelişki olması gerekirdi. Çünkü tüm evren kanunlarını yapan Cenabı Hak’tır.

  Arkadaşlar; Cenabı Peygamber çalışmasında iki yere, iki eve sahip bulunuyordu. Biri kendi evi, diğeri Allah’ın evi idi. Millet işlerini Allah’ın evinde yapardı. Hazreti Peygamber’in mübarek yolunda bulunduğumuz bu dakikada milletimize; milletimizin bugününe ve geleceğine ait hususları görüşmek maksadıyla bu kutsal yerde Allah’ın huzurunda bulunuyoruz. Beni buna eriştiren Balıkesir’in dindar ve kahraman insanlarıdır. Bundan dolayı çok memnunum. Bu fırsat ile büyük bir sevab kazanacağımı ümit ediyorum. Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılmasının gerekli olduğunu düşünmek yani konuşup tartışmak, danışmak için yapılmıştır. Millet işlerinde her kişinin zihnini ayrı ayrı faaliyette bulunması zorunludur. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz ve bağımsızlığımız için, özellikle egemenliğimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Hepinizin düşündüklerinizi anlamak istiyorum. Milli amaçlar, milli irade yalnız bir kişinin düşünmesinden değil, milletin bütün kişilerinin arzularının, emellerinin sonuçlarından ibarettir. Bundan dolayı benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.

  Hutbeler hakkında sorulan sorudan anlıyorum ki, bugünkü hutbelerin şekli, milletimizin duygusal fikirleri ve lisanı ile medeni ihtiyaçlarıyla uygun görülmektedir. Efendiler, hutbe demek topluma hitabetmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur.

  Hutbe denildiği zaman bundan birtakım kavram ve manalar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi söyleyen hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber’in hayatta olduğu mutlu dönemlerde hutbeyi kendisi söylerdi. Gerek Peygamber Efendimiz ve gerek, dört halifenin hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki, gerek Peygamberin, gerek dört halifenin söylediği şeyler o günün sorunlarıdır, o günün askeri, idâri, mâli ve siyasi, sosyal konularıdır. İslam toplumunun çoğalması ve İslam ülkeleri gerilemeye başlayınca, Cenabı Peygamber’in ve dört halifenin hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin söylemelerine imkân kalmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım kişileri memur etmişlerdir. Bunlar herhalde en büyük ve ileri gelen kişiler idi. Onlar camilerde ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için bir şart lâzımdı. O da milletin lideri olan kişinin halka doğruyu söylemesi, halkı dinlemesi ve halkı aldatmaması! Halkı genel durumdan haberdar etmek son derece önemlidir. Çünkü, her şey açık söylendiği zaman halkın beyni faaliyet halinde bulunacak iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir. Ancak millete ait olan işleri milletten gizli yaptılar. Hutbelerin halkın anlayamayacağı bir lisanda olması ve onların da bugünün gereklerine ve ihtiyaçlarımıza temas etmemesi, Halife ve Padişah sıfatını taşıyan despotların arkasından köle gibi gitmeye mecbur etmek içindi. Hutbeden amaç halkın aydınlatılması ve ona yol gösterilmesidir, başka şey değildir. Yüz, ikiyüz, hatta bin yıl önceki hutbeleri okumak, insanları cahillik ve çağın gerisinde bırakmak demektir. Hatiplerin normal olarak halkın günlük kullandığı dil ile konuşmaları gereklidir. Geçen yıl Millet Meclisi’nde söylediğim bir nutukta demiştim ki “Minberler halkın akılları, vicdanları için bir ilim irfan kaynağı, ışık kaynağı olmuştur.” Böyle olabilmek için minberlerde söylenecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması, ilim ve fen gerçeklerine uygun olması lazımdır. Hutbeyi verenlerin siyasi olayları, sosyal ve medeni olayları hergün izlemeleri zorunludur. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış aşılamalar yapılmış olur. Bu nedenle, hutbeler tamamen Türkçe ve günün gereklerine uygun olmalıdır. Ve olacaktır.

  07 Şubat 1923 BALIKESİR – Zagnos Paşa Camii

 24. Kemalist
  Mayıs 14, 2008, 3:58 pm

  Yazılarınızdan anladığım kadarıyla İslam dinine bağlısınız.Yalnız gelen ilk emri unutmuşsunuz:”OKU”
  Yüce Allah hepimize 2 göz vermiş gerçekleri görebilmemiz için.Neden kulanmak istemiyorsunuz Yüce Yaratıcının verdiği bu güzel nimeti?Biraz sadece biraz çalışsanız gerçekleri görmek için eminim Allah yolundan sapmadan Atatürk’ü anlayabilirsiniz.Saygılarımla.
  Her ne kadar bu yorumun eklenmeyeceğini bilsem de ben görevimi yaptım.Umarım beni utandırırsınız.

 25. musa
  Mayıs 15, 2008, 7:29 am

  özgür…
  yavrum senin adın bile vahye dayanmıyor 🙂
  senin hocanda mutlaka terör listesindedir..
  atatürk senin hocan gibileri temizledi,sünnetsiz hocaları…
  kuru bir ezber yaptırmışlar hapı yutmuşsun uçuyosun…
  boyundan büyük konuşma…
  elcevapmış…
  müfessirmisin muhaddismin mücehhidmisin müctehidmisin senin ne haddine ahkam kesmek …
  yalova müftüsümüsün…
  fetva sıkmışsın kuru sıkı..
  kendince iyi bi iş yaptığını, insanlara faydalı olduğunu mu düşündün..
  sana kalıp cümleler, bazı ayet ve hadisler öğretip, bunları şunlara kullan der gibi sözde irşad edicilerin nereli olduğuna kimden maaş aldığına bak…
  mesela sterlin üzerinden maaş alan aczimendiler nerde şimdi?
  akıllı ol, üç kelime öğrenmişsin onlarda sadece ihtilaflı, ifsad edici, nifak sebebi…
  73 fırka var…
  sabatayist hocalar var…
  fetoş gibi cıa için ter dökenler var…
  hizbuttahrir gibi teröristler var
  ömer angut gibi acayipler var
  lawrence in müridleri vehhabiler var..
  selefiler.. sadece ayetleri baz alıp peygamberi postacı sananlar var..
  özgür yavrum sen hangi çeşitsin..

 26. musa
  Mayıs 15, 2008, 7:42 am

  arkadaşlar
  şeytan müslümanında kafirinde hayatı boyunca yanından ayrılmaz..
  ölünce şeytan bile uğraşmaz insanla…
  50 yıl önce yediğiniz bir yemeğin tadını uzun uzun tartşır gibi boş tarafından tutmuşsunuz mevzuyu…
  konumuz bundan sonrası olmalı…
  yaşanabilir bir türkiye
  yeniden büyük türkiye
  yeni bir dünya düzeni
  yaşasaydı o da bunları isterdi…

 27. musa
  Mayıs 15, 2008, 7:46 am

  kemalist arkadaş
  hırdavatçılar sitesinde mücevher aranmaz.
  burası forum sitesi çeşit çok…
  sana http://www.harunyahya.org/tr.m_book_index.php bu linki tavsiye ederim..

 28. su
  Mayıs 25, 2008, 10:50 am

  ahram mısın nesın sen ağzımı açtırma
  sen şuan böyle atıp tutuyosan bilki o iftira attın insan sayesindedir.dinden midden bahsediyorsun ama allah sana müslümanlık duygusunu vermemiş bile cahil ahmak

 29. turk
  Mayıs 25, 2008, 10:56 am

  ya kardesler bu ulkede dunyada bızlere dusman olan okadar cok ınsan yada mahluk demek daha dogru olur bızı bırbırımıze dusurerek amaclarına ulasmaya calısan okadra cok dusmanımız varkı bu yazı dızısıde onun bı parcası bunlara alet olmayın bızı bırbırımıe dusurmek ıstıyolar kanmayın
  o….. ınsallah allahınızdan bulursunuz iftıracılar

 30. KOED
  Mayıs 25, 2008, 11:01 am

  ATATTURK OLMASAYDI YINE MILLETIN BABASI BELLI OLURDU BU MILLETI ALLAH KORUDU OZAMANDA KORURDU ORADA SAVASAN SEHITLER OLECEGINI BILE BILE SAVASTILAR. ALLAH SAYESINDE BIR SURU TOP MERMISI PATLAMADAN YERIN ALTINA GIRDI. KAYBOLAN KRALIYET ASKERLERI BUNLAR HEP AHLLAH TARAFINDAN GERCEKLESTIRILEN SEYLER. HÜC KIMSE ALLAH SAYESINDE KAZANDIK BIZ BU SAVASI DEMIYOR HEP BI KISI YI GOSTERIYOLAR. MILLETI UYUTUYOLAR. DEVRIMLERINDE COGUNU INSANLAR ISTEMIYORDU AMA BIR IKI KISI ISTEYYINCE MILLET DE ISTIYOMUS GIBI GOSTERILIYOR. WINSTON CHURCHILL BILE ”BIZ ORADA TANRIYLA SAVASTIK” DEMIS AMA BIZIMKILER HALA ANLAYAMAMIS.VE SIZ ANLAMADIKCA BASINIZIN BELALARDAN KURTULMAMASI VE DIEER YABANCI ULKELERIN SIZIN UZERINIZDE EGEMENLIK KURMASI MUMKUNDUR.

 31. KOED
  Mayıs 25, 2008, 11:12 am

  dragon mal mal konusma bı kere dını peygamber efendımız yapmadı o ALLAH tarafından bize gönderildi.Ayrıca içinde senin gibi malların neler yapması gerektiği yazıyor,neden var ıolduğu neden yaşadığı ne yapması gerektiği bunlara uyarsan böle olur,bunlara uyarsan böle olur diye yazıyor. Tamam inanamaya bilirsin ama böle kutsal değerlere dil uzatmaman senin için iyi olur yok sa o dilini keserler.Sen kendini adam zannediyosan önce karşındakilere saygı göstermeyi öğren yoksa bi bok olmaz.okumaklada olmaz.

 32. KOED
  Mayıs 25, 2008, 11:25 am

  fırtına burada kimse müslümanlıla araplığı birbirine karıştırmıyor.Ben Türk ve Müslüman doğdum bundan çok mutluyum.Ama sen diyosun ki devletin insanalara ihtiyacı vardır insanların da dine. Ama bir insan bir ülkede dinini istediği gibi yaşayamıyorsa insan orada mutlu olabilirmi orası ona ülkesi gibi gelebilirmi.Yada kendi dilinin kendi kültürünün olmadığı bir yer orasıda ona kendi kendi ülkesi gibi gelmez orada da mutlu olamaz.bunlar insanın doğasında var.Ve ülkesinde insanın istediği gibi ibadet yapma gibi bi arzusu var ama bu pek mümkün olmuyor.
  devlet insana ihtiyaç duyuyorsa insanlarında istediği en azından bazı şeyleri yapmalı.ama ülkemiz şu an bölünmüş durumda ve bölende senin bu arap dediğin insanlar değil sizin gibi düşünen insanlar.yok başı kapalı üniversiteye alamayız yok namaz kılıyor askere alamayız.insanlar gizli gizli kılıyor.bu özgürlük olamaz

 33. KOED
  Mayıs 25, 2008, 11:33 am

  desert rose gerçekten güzel yazmışsın. günümüzde insanalara soruyosun geçmişten kimin gelmesini isterdin diye Atatürk diyorlar, bence Hz Muhammed (S.A.V.) demeleri lazım Allah peygamber efendimize dünyayı vadetmiş ama o istememiş. siz bu yaptıklarınızla tabi bunu yapanlara diyorum siz kendi kendinizi yanlış yollara saptırıyorsunuz sız böyle yaptıkca ataturk öbür tarafta acı çeker.

 34. KOED
  Mayıs 25, 2008, 11:37 am

  kemalist kardeşim cok güzel diyorsun oku diye peki sen hiç okudunmu o kitabı. tabi anlayarak okumak ben zannetmiyorum okuduğunu okusan böle konuşmazdın. sende biraz o kitabi okusaydın Allah ın bize neler verdiğini neler yapmamız gerektiğini anlardın.
  unutmadan hangi kitap diye sorarsan Kur’an-ı Kerim

 35. 06 mustafa
  Haziran 2, 2008, 7:07 pm

  ben yazılanları çok görmüyorum
  niye mi?

 36. 06 mustafa
  Haziran 2, 2008, 7:10 pm

  su an iktidarı (sız) elinden bulunduran insanlar din maskesi altında eyfi idarelerini her yere yaydılar.
  su an yurtlar ile dershaneler ile sistem çok iyi işliyor.

 37. 06 mustafa
  Haziran 2, 2008, 7:13 pm

  ancak türkiyede bu gücü arkalarına alan yahudi ve AB YALAKASI BU iktidar sanmasın ki gül dikensiz olmaz. şimdiden kolay gelmesin!!!!

 38. serkan
  Haziran 3, 2008, 1:10 am

  koed madem ataturk bişey yapmadı, allahın sayesinde kazandık savası o zaman neden senn gibiler olur olmaz insanlara tapıyolar onları ustn görüyolarki.. nasıl olsa aracıların hcbi kıymetri yok.. sen şimdi hz muhammedede dersin onun bi önmi yok allah yaptı ne yaptysa diye ve hatta sana yardım olsun diye mahalleden birisi iyilik yaptığında ya bırak bunun hc bi önmi yok allahın iznyle oldu dersin..insanların dinini istediği gibi yaşayamazsa o ülkeyi nasıl kendi ülkesi gibi grr dysn. bu ülkede müslüman olmayanlarda var peki onlar nasıl yaşayacak dinini, üstelik onlardanda vazgectm her muslman senn gibi düşünmek ve dinini senn gibimi yaşamak zorundamı?tabki değil, e o zaman ortak bir yol bulunmalı. bununda yolu şimdiki sistemdir. ataturk olmasaydı yinede kurtulurduk diyosun zaten hiçkmse ataturk kendi basına kurtardı demyo ülkeyi, ama neden o olmadan , o şavası başlatana kadar, o insanları örgütleyene kadar ülke her gecen gün işgalci güçlerin eline gecyodu. tabi o olmasa baskası olurdu demi, e ama siz yine o kmseyede bulurdunuz be bi kulp:) dinimiz dinimiz diyoruz, dinimizde şükretmenin yerini benden daha iyi bilirsiniz, önce şükredin, allaha, peygambere, bulunduğunuz sahip olduğunuz konuma, haklara ve ataturk gibi canını seve seve veren o şehitlere, sizin amacnz daha dini kurallara bağlı bir ülkeden cok karmaşa cıkarmak, eğer öyle olmasaydı zaten muslümanlık dininin en üst düzeyde bu ülkede yaşandığını görürdünüz..

 39. KOED
  Haziran 5, 2008, 8:56 pm

  Bak kardeşim ben kimseye tapmıyorum Allah dan başka böyle şeyler uydurma1.Allah Hz Muhammmed SAV peygamber olarak yarattı dünyayıda onun için yarattı o yüzden o bizim için çok önemli o olmasaydı şimdi biz olur olmaz şeylere inanıcaktık.2.si benim orada demek istediğim Atatürk ün katkısı var zeki de bi insan ama insanlar bi tek onu ön plana sürüyor ve ona tapıyor, bu bi tek onlara deil Atatürk e de zarar verir.3.sü müslüman olmayanlar bu ülkede nasıl yaşıyacak diyorsun.ülkemizde askeri liselerde askerlelrin hemen hemen hepsi ibadet ini gizli yapıyor ama hristiyanlar için öle deil, kanıt olarak bizim milli güvenlik hocamız”bizim kışlamızda ermeni askerler ibadetini yapsın die onlara mescid gibi bir yer ayarladık” demişdi.4.sü her müslüman benim gibi düşünmek zorunda deil diyosun ama hepsinin bir tek şekilde düşünme ihtimali var oda Kur an da yazan şekilde tamam mı ? ya müslümanlar ın hepsi tabii gerçek müslümanlarsa kur an a bağlı olarak yaşar benim gibi yaşıyacak die bişey demedim ben bunuda uydurma.5.si ortak bir nokta bulalım demişsin ozaman Kur an a göre yaşasın herkez mü minlerin istediğide budur.6.sı yazında doru bir cümle kurmuşsun sonunda evet onun yerine Allah başka birini gönderirdi ülkeyi kurtarması için.benim öyle bi önder bulma gibi bir özelliğim yok eğer bulabiliyorsan sen bulda kurtar ülkeyi bu durumdan .7.si karmaşayı biz çıkarmıyoruz sizin gibi insanlar cıkarıyor ülkede bi öğrenciler başını kapatsın dendi bir kesim %50 halk ın fikrini hiç e sayarak kendi fikirlerinin doğru olduğunu Türkiye deki halkın yanlış düşündüğünü düşündüğü için kabul etmedi. Türkiyeyi onlar deil halk yönetiyor diyorsunuz ama halk ın yarısının seçtiği bir partiyi kapatmayı çok iyi biliyorsunuz.

 40. ahmetpasa
  Haziran 19, 2008, 9:06 pm

  forumun hepsini okudum. tek anlamadığım (gerçekten anlamadığım için soruyorum) şu an türkiye cumhuriyeti sınırları dahilinde, müslüman bir vatandaş dinini nasıl yaşayamıyor? bir de anlamadığım bu topraklar üzerinde yaşayan müslümanlar gerçek müslüman da allah onun için mi bir şekilde onları kolluyor ama diğerlerine, onları kurtaracak bir lider göndermiyor? sevgilerimle

 41. KOED
  Haziran 25, 2008, 1:30 pm

  Ahmet diyorsunki Türkiye Cumhuriyrti içinde nasıl bir insan dinini yaşıyamıyor.Nasıl olduğunu Medya cok güzel bi şekilde bize gösteriyor.Okulda çocuklar kendi isteğiyle namaz kılıyolar (ki kılmalarında hiç bi sorun yok hatta devletin bunu onlara sağlaması lazım)coooook saygı değer olan medyamız ortalığı ayağa kaldırıyor.Adama sorun ne diye soruyosun ”Öğrenciler okulda namaz kılıyor” diyor.Sanki bi suç işlemiş gibi.Okula başörtüsüyle gitmek istiyor dini inancı gereği almıyorlar neden die soruyosun laikliğe aykırıymış.Baş örtüsünün öyle bi NİYETİ olduğunu bilmiyodum laikliği ortadan kaldıracak.Hem insanalar kuralları kendi yaşamına inancına göre uygular.Nasıl bir başı acık gidebilioyrsa başı kapalıda okula gidebilmedli.Avrupada bazı ülkelerde liselerde bile serbest.Sonra Askeriye konusunu herkez biliyor.Çocuk askere gidicek dizine ayağına bakıyolar alnına bakıyolar nie ??? Çünkü namaz kılıyor olabilir bu çok tehlikeli.Böyle bencil düşünen insanlar cok sadece bencil de değil.Başkalarının dediklerini yapmak zornda olmaları dindar insanların işini zor a sokuyor.

 42. murtaza
  Ağustos 2, 2008, 12:02 am

  Bak gözlerin kapalı kulakları mühürlü bir afyonun içine girmişsin debeleniyorsun. sen de öğreneceksin ilerde eloh un olmadığını.
  1 yüce ata malını mülkünü bu vatana bırakmıştır.
  2 istese kökten bitirirdi tüm hocaları ama o da dinin bir vicdan işi olduğunu biliyordu.
  3 istese halife de olurdu padişah da ama o yönetimi senin gibi ahmaklara bıraktı 🙂
  4 hep insana çalıştı istese kaçan diğer paşa ve halifeler gibi o da kaçardı yurtdışına
  5 Atatürk bu vatan evlatlarının gücünü iyi kullanarak tüm emperyalist sömürücü devletlere tarihin en büyük dersini verdi.
  6 o olmasaydı yunanlılar ingilizler fransızlar rumlar memlekette yeni bir ırk yaratacaklardı analarımız üstünde. ama Atatürk kıvrak askeri zekasıyla kurtardı onun bunun çocuğu olmaktan ama maalesef senin gibi bazıları kurtulamamış bu ırza geçme faslından bunun için seni doğal karşılıyorum.

 43. isa
  Ağustos 13, 2008, 11:06 am

  ya takdınız bu ırz meselesine aşın artık bunları ya işiniz gucunuz belden asgıda artık ınsan gıbı dusunun ya mınzır nefıslı olanlardan olmayın fatıh sultan mehmet han olmasaydı kurtulacak bı vatan da olmayacatı ama onuda anlatsana ,tabı allahın yardımıyla kurtuldu bu topraklar onlar hep vesıle oldular hıtlerde almanların onderı oda bıseler yapmış onuda sevıyolar ama dımı, fakat zalımın bırı ben allahtan korkarım o yapmış bu yapmış dıyemem hersey allahtandır bunu bılırım ben.Sız herseyı atanızdan bılın onunla bırlıkte olursunuz işallah otekı tarafta.ben onunla bırlıkte olmak ıstemedıgım ıcın sevmıyorum sevmemde.sadece ınsan oldugu ıcın severım yaratılısı ıcın severım baska turlu sevmem benım atam falan da deil zaten tukde deilki atam olsun.adama bı fatıha okuyup gondermek gelmez aklınıza sadece boyle ezıyet cektırırsınız mevla getırmıyo aklınıza kı gonderesınız ancak gıderler yazı yazarlar atam şoyle oldu atam boyle oldu bunlarda ona yetıyo zaten kabır azabı olarak yazık acıyorum valla halınıze

 44. Mücahid
  Ağustos 13, 2008, 7:43 pm

  Selam’un Aleyküm, M.K. vatanın kurtuluşu için birşeyler yaptı.Fakat herşeyi o yapmadı.Kazım Karabekirler, Şükrü Paşalar,Fuat Paşalar, Çerkez Ethemler ve kemalist düzenin ismini tarihin karanlıklarına gömdügü daha pek çok önemli şahsiyetler.Vatanın müdafası için yaptığının misli misli fazlasını dini yıkmak için yaptı.Ayrıca Fransa 120 yıl Cezayirde soykırım yaptı müslümanların kökünü kazıyabildimide yok efendim M.K. olmasaymış ta biz bugün gavur olurmuşuz saçmalığı ve safsatası.Okulda çocukları kandırırlar ama hakiki müslümanlar asla bu boş laflara kanmaz.

 45. KOED
  Eylül 15, 2008, 8:01 am

  bak murtaza atatürk olmasaydı lafını atın bi kenara. 2. Abdülhamit i tahttan indirenler kimdi ? ittihak ve terakki partisi nerden geldi selanikten içinde kimlerin olduğunuda biliyoruz zaten. Bunlar ne yaptı 33 yıl boyunca ülkeyi çok iyi bir şekilde idare eden bir padişahı tahttan indirdi. Abdülhamit sayesinde dünyanın en büyük istihbaratına sahiptik sonra devletin 250 milyon altın borcunu 20-30 milyonlara indirmiş ve daha bi sürü yararlı işler yapmış ve onun zamanında ülkenin toprak büyüklüğünüde biliyoruz. Abdülhamit i tahttan indiren bu terakki partisinin yüzünden ufacık bir toprak parçası bize nasip oldu. Sonra cıkıp öle oldu böle oldu diyeceğinize kaybedilen büyük bir şahsiyetin ve büyük toprak parçalarının hesabını sorun.o terakkicileri sürmeleri lazım bu ülkeden. Onlar olduğu için hala dipteyiz

 46. aykut
  Eylül 22, 2008, 10:58 pm

  arkadaşlar hepimiz elhamdürillah müslümanız bunda bi sorun yok demi ben Atatürk’e küçüklüğümden beri hayran olan ve hala da çok seven bir insanım.Mustafa Kemal Atatürk bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hediye etmiştir.Kimse bunu inkar edemez.Allah vatanı için savaşanları ve bu uğurda ölenleri şehit saymış ve onlara en güzel mertebeyi yani cenneti hediye etmiştir.Allah bile vatanını sevenlere ve o uğurda ölenlere böylesine yüce bir hediye vermişken sizin düşmanlığınız neden Atatürk’e.Yapmayın lütfen hiçbir din kardeşime yakışmaz böylesine büyük bi insan hakkında böylesine kötü şeyler söylemek.Biraz daha mantıklı olalım.Ben böyle bir tartışma konusu olduğunu görünce gerçekten çok üzüldüm.Bize böyle şeyler yakışmaz.Atatürk’ün Balıkesir’deki yaptığı konusmayı bulun ve okuyun Allahı ve Sevgili Peygamberimizi ne kadar içtenilkle anlattığıı ve bize örnek olarak gösterdiğini görün.Eğer atatürk sizin dediğiniz gibi İslamı yok etmek isteseydi ne böyle bir konuşma yapardı ne de T.B.M.M’yi dualarla mevlidlerle açardı.Yapmayın lütfen!

 47. kerim
  Eylül 23, 2008, 7:40 pm

  selam millet atatuk olmasaydı yok olurdunuz bunu unutmayın aydın goruşlu bu vatanı mılletı kurtaran adama bıraz saygılı olun bunu ıstıyorum sadece şehide rahmet okuyun

 48. özlem
  Ekim 25, 2008, 6:04 pm

  “TÜRK MİLLETİ DAHA DİNDAR OLMALAIDIR,YANİ BÜTÜN SADELİĞİ İLE DİNDAR OLMALIDIR DEMEK İSTİYORUM.DİNİME,BİZZAT HAKİKATE NASIL İNANIYORSAM,BUNA DA ÖYLE İNANIYORUM” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK……Siz ATATÜRK’e söz söyleyen beyni yıkanmışlar öncalikle ATATÜRK’ün ne yaptığını ve ne dediğini öğrenin ondan sonra konuşun.Dinimizde gıybet büyük günahtır,ama sizin bundan bile haberiniz yok ki ölmüş birinin arkasından bile atıyorsunuz.ALLAH mahşer günü size bunun hesabını soracaktır.İNŞALLAH!!!!!!!!!!!!!!!NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!!

 49. ayışığı
  Aralık 22, 2008, 10:55 am

  atatürk olmasaydı diyen atatürk olmasaydı yok olurdunuz diyen zavallılar nezaman göreceksiniz şu gerçeği..
  asıl , sizinde atalarınız ve dedeleriniz olan, yaşları daha 14ile 15ten başlayan o yürekli ve inançlı insanlar olmasaydı yüreklerindeki Allah ve vatan sevgisi olmasaydı üzerlerindeki yırtık dökük formalarından ayaklarındaki yırtık ayakkablarından başka hiçbirşeyleri olmayan sadece tek canları olan o mübarek insanlar olmasaydı ve en önemlisi Rabbimizin Yardım ve İhsanı olmasaydı Bu vatanın kurtulamayacağını nezaman anlayacaksınız….. artık görün tüm gerçekleri Atatürk oturduğu yerden emirler yağdırırken sıcacık evinde misler gibi yemekleri yerken o gencecik canlar tozun toprağın altında mermilerin altında bir kaşık sıcak çorbaya hasret aylardır uykusuz kalarak ve bu vatanın uğrunda hiç düşünmeden canlarını feda eden insanları yani atalarınızı dedelerinizi onca şehitlerimizi görün artıkkkk…… oki atatürk bir kahramandı neden bir kahraman gibi ölmedi… eminim nasıl öldüğünü benden daha iii biliyosunuzdur zavallılar asıl beyni yıkananlar sizlersiniz ki bu gerçekleri bile görmekten acizsiniz…. acıyorum sizee

 50. ayışığı
  Aralık 22, 2008, 11:15 am

  islamin muhammed(sav) yapimi birsey oldugunu söyleyen dragon Kuranın bir ayetini bile okumamış yada okuduğu halde hiçbişe anlayamamış senin gibiler kalkıpta nasıl olurda Kur’an nın bir insan yapımı olduğunu söyler… ey cahil kişi kaç kere açtında okudun kuranını ki kaç kere okudun kuranın tefsiriniki böyle bişe söylüyorsun… ben seni tanımadığım için senin hakkında bi yorum yapamayacağim gibi sende okumadığın içeriğini bilmediğin o yüce kuran hakkında böyle saçmalayamassın… birgün sende ölecek ve gerçeği anlayacaksın.HERKES ERGEÇ GERÇEĞİ ANLAYACAKTIR AMA ÖLMEDEN ÖNCE AMA ÖLDÜKTEN SONRA unutmayınki öldükten sonra iş işten geçeçek… dileğim Rabbimden ölmeden önce gerçekleri görmeniz…
  size bie kitap tavsiye ediyorum..
  eminimki bu kitabı okuyunca gerçeği anlayacaksınız anlıyacaksınız diyorum ama Rabbim hidayet etmedikçe o aklınız hiçbirşey kavrayamayacaktır
  Kitabın adı: KUR’AN EN BÜYÜK MUCİZE
  yazarın adı: SAİD ALPSOY
  BU KİTABI İMKANI OLAN HERKES OKUMALI BENCE
  dua ile
  ah bir bilseniz islamın güzelliğini ah bir bilseniz müslümanlığın nebüyük bir gurur olduğunu ah bir bilseniz Hz Muhammed(sav) efendimizin ümmeti olmanın ne büyük bir şeref olduğunu ah bir bilseniz insanın ancak ve ancak Rabbini tanımasıyla yüceleceğini AH BİR BİLSENİZ RABBİNİZİ ah bir bilsenizde peygamber efendimizin (sav) bilselerdi böyle yapmazlardı hadisini anlayabilseniz…DÖNÜŞ ANCAK ONADIR bunu untmayın….
  dua ile

 51. ayışığı
  Aralık 22, 2008, 11:24 am

  RAHMAN VE RAHİM OLAN RABBİMİZ dilemeseydi eğer ne atatürk ne bu devlet nede bizler oluduk
  artık görün gerçeği
  artık tanıyın Rabbinizi ve Peygamberinizi(sav)
  artık anlayın müslümanlığın ne büyük bir şeref olduğunu
  artık anlayın hak dinin islam olduğunu
  artık anlayın öldükten sonra dirileceğinizi
  ve artık anlayın bunları anlamadığınız taktirde cehennemde cayır cayır yanacağınızı

 52. ayışığı
  Aralık 22, 2008, 11:29 am

  ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

 53. Ocak 6, 2009, 6:50 pm

  selam aleyküm özgür abi ben yusuf krdşin allah sizin gibi dinine hizmet edenleri başımızdan eksik etmesin abi boş ver bunlar hala atatürkün gerçek yüzünü görememişler ne desende boş önce o başta verilen açıklamayı iyi dedikleri laiklik diyen kafalarına yerleştirsin ler ondan sonra konuşsunlar atatürk dinimiz için aceba bi medrese mi kurmuş veya camii mi yapmış en basit örnek kafası olan anlar fazla söze gerk yok derin mevzulara inmeyelim uzunun kısası olarak keselim a.e.o selam aleyküm

 54. Tevhid Sancağı
  Ocak 12, 2009, 8:46 pm

  Atalarını devlet adamalarını kendilerine rab edinmiş olan ey müşrikler siz istesenizde istemesenizde islamiyet bu dünyada hakim olacaktır

 55. Ocak 14, 2009, 10:22 pm

  elhamdürillah hepimiz müslümanız.ataya lütfen dil uzatmayın
  tarihe bir bakın
  osmanlı devleti zamanında yahudilere ermenilere vatan gececekken onun aklı ve halkın bütünüyle özgürlügümüzü kazandık.islamiyet ayrıdır türklük ayrıdır.müslüman olmak ve türk olmakla Allahın kulu atanın çocugu olmalla gurur duyuyorum.dinime dil uzatılmasını istemedigim gibi ataya dil uzatmayın haddinizi bilin.bu sitenin amacı ney onu dahi anlamadım ama boş ,işler.dinden bahseden allahın kulunuda eleştirmez.ne mutlu türkküm diyene

 56. Ocak 14, 2009, 10:30 pm

  sizin kafanızda olan yada görünen hükümete ermenilere yahudilere neden topraklarımız veriliyor diye sorun bakalım.baksan adamlar dindar.nerde cocukları yurtdışında karıları servet avcısı kendileri toprak agası halk ezildi ekmek suyla.bumu sizin din inancınız.atatürkçüyüm.sizlerden daha dindarım.kafa örtmekle kuran okuyup namaz kılmakla müslğman olunmuyor.ne yaptın kimin gönlünü kazandın sana emanet edip ölen adama dahi sayd-gınız yok.haramdır yediginiz içtiginiz

 57. Ocak 14, 2009, 10:35 pm

  arkadaşlar bırakın onuda hayata bakın filistin lübnan sürüye derken türkiye .yahudiler geliyor.peygamber efendimiz bile yahudiler beni korkutur demiş.hepimiz müslümanız ve sakın türklükten atadanda şaşmayalım.ayrım olursa vatan ELDEN GİDİYOR.OZAMAN BU GÜNLERİ ÇOOOOOOOOOOOOK ARARIZ.

 58. Ocak 19, 2009, 5:18 pm

  allah cc sahsımıza aılemıze sehrımıze devletımıze yasantımıza hukum koymustur turkıyede nıkahı olmayan bır suru kısı zına etmektedır devlet buna bır ceza vermıyor oysa allah zına edenlerı kuran ayetlerın de cezalandır ın emri verıyo bunu bızım ıyılıgımız ıcın emredıyo ama kafırlerın ısıne gelmıyo bu o yuzden serıat ı yanı allahın emir ve yasakları yerıne laıklıgı savunuyo

 59. emre
  Ocak 22, 2009, 12:33 am

  bana sacma geldi o donemde ne oldugunu bilemeyiz kazım karabekirle atatürk ün arası ii değildi ne malum satasmadıgı boyle ksin yargılarla ATATÜRK lekelenmemeli o insanlıga mal olmus biri lütfen daha düzgün yayınlar yapın

 60. mustafa kemal yıldız
  Şubat 5, 2009, 3:32 pm

  Atatürk hiçbir zaman dine karşı olmamıştır. Onun mücadele ettiği, din maskesi altında insanların sömürülmesi, dini kullanarak kendine makam, mevki ve çıkar sağlayarak dini yozlaştıranlardır. Onun gerçek anlamdan neden şikayetçi olduğu hususu, 16 Mart 1923’te Adana’da Türk Ocağında esnaf ve sanatkarlarla yaptığı konuşmasında ortaya çıkmaktadır:

  “Bizi yanlış yola sevk eden habisler, bilirsiniz ki, büyük ölçüde din perdesine bürünmüşler saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki, milleti mahveden, esir eden, harap eden fenalıklar hep din kisvesi altındaki küfür ve melanetten gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırdılar. Halbuki, elhamdülillah, hepimiz müslümanız, hepimiz dindarız. Artık bizim dinin icabını öğrenmek için şundan bundan derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Analarımızın babalarımızın kucaklarında verdikleri dersler, bize dinimizin esaslarını anlatmaya kafidirler. Buna rağmen hafta tatili, dine mugayirdir gibi hayırlı, ve akla, dine muvafık meseleler hakkında, sizi iğfal ve idlale çalışan habislere iltifat etmeyin. Milletimizin içinde hakiki ve ciddi ulema vardır. Milletimiz bu gibi ulema ile müftehirdir. Onlar milletin emniyetine ve ümmetin itimadına mazhardırlar. Bu gibi ulemaya gidin: Bu efendi bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyiniz. Fakat suret-i umûmiyede buna da ihtiyaç yoktur.

  Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir miyar vardır. Bu miyarla hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz”8

  Bu sözlerden, Atatürk’ün dar çerçeveli din anlayışına, din sömürücülüğüne, taassuba ve yobazlığa karşı tavır aldığı, ulusumuzu bunlara karşı uyanık tutmak istediği açık ve seçik bir şekilde bunlara karşı anlaşılmaktadır.

 61. tevhid_sancagi
  Şubat 9, 2009, 11:08 am

  EŞHEDÜ : ŞAHİTLİK EDİYORUM , SÖZ VERİYORUM VE YEMİN EDİYORUM Kİ ;

  EN LA İLAHE :

  -Allah`tan başka kanun koyan hiç bir gücü kabul etmeyecek ve Allah`tan başka kendisine kulluk yapılan herşeyi reddedeceğim..!

  -Nefsimin arzu ve isteklerine tabi olmayacak , paraya , kadına ve erkeğe tapmayacak ,zevklerimin peşinden sürüklenmeyeceğim.

  -Irkçılık yapmayacak “izm”lere , ideolojilere , sentezlere ve düzenlere tabi olmayacağım.İslamdan başka tüm dünya görüşlerini ve doktirinlerini reddedeceğim..!

  -Heykele ve puta tapmayacak , putlaştırılan varlıklara itibar etmeyecek , ilahlaştırılmaya çalışılan hiç bir sahtekarı ilah olarak kabul etmeyeceğim.

  -Allah`ın dostlarını dost , düşmanlarını düşman bilecek , Allah`ın razı olmadığı hiç bir kişi , kuruluş , toplum ve toplulukla yardımlaşmayacağım.

  -İslam adına ortaya çıkan ve islamı saptıran , şeriatı inkar eden düzenin düzenbaz hocalarına , müftülerine , diyanet başkanlarına , namaz kıldırma memurlarına inanmayacağım..!

  -Makam , mevki , şan ve şöhret peşinde koşmayacak ve beni Allah`ın hükümlerine baş kaldırmaya zorlayan başta şeytan olmak üzere hiç bir varlığa aldanmayacağım..!

  -Allah`tan başkasından yardım istemeyecek , falcıya ve gelecekten haber veren hiç kimseye inanmayacağım..!

  -Allah`tan başkasından rızık beklemeyecek ve bana nasip olarak gelecek olanlar konusunda tağutları Allah`a ortak koşmayacağım..!

  -İslama aykırı hiçbir tüzüğü kabul etmeyeceğim.İslama aykırı hiç bir kanun tarafından yönetilmeye razı olmayacağım.Hiç bir sporcuyu veya partiyi putlaştırmayacağım..!

  İLLALLAH : : (Ya Rabbi ) Ancak senin hükmüne , kanunlarına , yani ilahlığına inanacağım.Senin kanunlarına göre hayatımı düzenleyeceğim.Senin kanunlarına göre yönetecek ve yönetileceğim.Senden başkasına kulluk yapmayacağım.Yaratıcı olarak seni tanıdığım gibi yönetici olarakta seni tanıyacağım.

  Yaşadığım sürece senin kanunlarının yeryüzünde hakim kılınması için gayret edecek , nefsimi , malımı ve canımı Senin yolunda feda edeceğim.Sadece senin kanunlarına tabi olacağım.

  Yaptığım her işte senin rızanı arayacak ve Senin razı olduğun kullardan olacağım.

  VE EŞHEDÜ : Ve yine şahitlik ediyorum söz veriyorum ve Yemin ediyorum ki ;

  ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RASULUHU : Tüm insanlığa örnek , önder rahmet olarak gönderdiğin Nebin Muhammed (s.a.v) Senin kulun ve elçindir.Hayatım boyunca kendime yalnız O`nu önder ve örnek bilecek , O`ndan başkasını önüme katmayacağım.

  Muhammed (s.a.v)`in Kur`anı hayatına aktardığı şekilde bende hayatıma aktaracak ; O`nun küfre karşı verdiği tavizsiz mücadeleyide kendime prensip edinip tüm davranışlarımı O`nun bize TEBLİĞ ettiği Allah`ın vahyine göre düzenleyeceğim..!

 62. osmanlici
  Şubat 23, 2009, 8:57 pm

  mantiken turkiye yi o durumdayken hiiic ama hic kimse kurtaramazdi 🙂
  her sey zamanin sartlarina gore olmustur
  turkiye nin kurulmasi siddetle gerekliydi isgalci gucler acisindan.
  bunun en onemli nedeni osmanlinin bir turlu tarihe gomulememesiydi………..

  turkiyeyi kurup kendi emirlerini uygulayacak birini atayinca silahla yapilamayan kuklayla yapilmistir.

  hepsi budur kimse olagan ustu yeteneklerle bilmem nelerle bu ulkeyi kurtarmamistir
  aksine atanmis birisi silahla bitirilemeyen osmanliyi bitirmis yerine kurulan ufak tefek onlarca devleti kolayca kabul etmistir.
  bu kabulu saglamlasitmak icinde yutta sulh cihanda sulh demistir

 63. ahmet
  Şubat 24, 2009, 1:20 pm

  kimse islamiyete zerre zarar veremez herkes kendisine eder nitekim hak din islamiyete zarara çalışanlarda menfaate çalışanlarda öldüler(şehid oldular) herkes yerini buldu HERŞEYİ EN İYİ BİLEN ALLAH(C.C)CEZA VE MÜKAFAAT VERİCİDİR

 64. ahmet
  Şubat 24, 2009, 1:26 pm

  HERŞETİ BİLEN ALLAHTIR.AHİRETTE KİMİN KİM OLDUĞU GÖRÜLECEK.HAKDİNE KİM ZARAR VEREMEZ VERİRLERSE BİLE (TÜRLERİ BAŞLARINDA BULURLAR)DAHA DOĞRUSU TÜM İSLAM ALEMİNİ DEĞERLİ KARDEŞLERİM.ALLAH NE SIKINTINIZ VARSA YARDIM ETSİN SAYGILARIMLA AHMET SEVGİLERLE

 65. atilla
  Nisan 19, 2009, 10:26 am

  Atatürk gibi dünyanın saygı ile eğildiği bir öndere ileri geri konuşanların kuş kadar beyni olmadığı gibi bu vatanda yaşamaya haklarıda yoktur

 66. ali
  Nisan 24, 2009, 7:10 pm

  SİZ KİMSİNİZ Kİ ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’E, ŞU ANDA GÜVENLE YAŞABİLDİĞİNİZ BU TOPRAKLARA BASABİLMENİZİ SAĞLAYAN LİDFERE DİL UZATIRSINIZ! KENDİNİZE GELİN! HALA BAZI ŞEYLERİ AYIRT EDEMİYORSUNUZ. ATATÜRK’ÜN BELKİ DE EN SON KARŞI ÇIKACAĞI ŞEY DİNDİR. ATATÜRK BİR ŞEYLERE KARŞIYSA O DA SİZİN GİBİ CAHİL YOBAZLADIR! ÖNCE ATATÜRK’Ü TANIMAYI DENEYİN DE ÖYLE KONUŞUN. AYRICA RİCA EDERİM ELEŞTİRDİĞİNİZ KİŞİ KİM OLURSA OLSUN ADABINIZLA KONUŞUN SİZİN GİBİ ALLAH’A İNANDIĞINI SÖYLEYEN İNSANLARIN ÖNCE SAYGIDAN HABERDAR OLMASI GEREKİR.

 67. 666-999
  Nisan 28, 2009, 9:40 pm

  hala haberiniz yok. İnsanoğlu olarak birbirinize düşmüş durumdasınız. Aynı Tanrıya “Allah’a” Yaradana inandığınızı söylüyosunuz ve birbirinizden nefret edip birbirinizi öldürüyorsunuz, kazıklıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz, haram yiyorsunuz her saniye günah işliyorsunuz hayatınızın ve birbirinizin ırzına geçiyorsunuz ve hala haberiniz yok ki

  BEN KAZANDIM!!!

 68. merve
  Haziran 9, 2009, 10:09 pm

  bu sayfayı rastgele buldum ve gerçektende herkes birbirine girmiş durumda ve işte bu yüzden Türkiye hiç bizamn tam manasıyla güçlü biülke olamıyor gelin hepbirlik olup küfrü yenelim çünkü küfür alemi durmuyor sürekli çalışıyor.ve lütfen kafamızı kuma gömmek yerine gerçekleri görelim tamm Atatürk biçok ileri görüşlü düşüncesiyle vatana yarar sağlamıştır.Çalışmış kafa yormuş bazı başarılar kazanmış.çünkü Allah çalışana verir.Öyle ben müslümanım diyip oturmakla olmuyor işte çalışmak haksızlıklara göz yummak gerekiyor. Ve cumhuriyet yönetimi kurulurken bir çok din adamı idam edilmiş kuranlar gizli yerlerde okutulmuş peki neden çünkü dini ortadan kaldırmak istemişler.Ama Rabbim dinini indirdiği gibi korumuşturda ahirette kimin ne olduğu ortaya çıkıcak herkesde gereken muameleyi görücektir.

 69. hakikat
  Temmuz 4, 2009, 2:05 pm

  çok yakında herkes herşeyi anlayacak. rabbim ummeti muhammedi kurtarsın.o dehşetli günden. ozaman anlıyacaz bakalım kim haklı kim haksız şimdilik biz kurana sımsıkı sarılalım sünnete sımsıkı sarılalım o bize yeter.herkesin ne maksadı olduğu butun insanlığın önünde yüzüne vurulacağı o günde rabbime sığınırım

 70. bilen bir tarihçi
  Temmuz 22, 2009, 2:07 pm

  s.a kardeşlerim;
  Bu metiningerçekliği kesinlikle tartışılır…
  Mustafa Kemal ATATÜRK Kazım KARABEKİR ve İsmet İNÖNÜ büyük kavgaya tutuşmuşlardı nedeni ise inönü nün ve karabekir in atatürk e karşı olan bir fikriydi onlar tüm ülkemize gelen malları ülkede değilde ihraç etmek isteyenlerdi… Atatürk ise bu işe şiddetle karşı çıkıp her türlü ihtiyacımızın yurdun kendi olanaklarıyla bağımısızca üretmesini istemekteydi….
  Kazım karabekirin atatürk e garezi budur….
  bu sebeplede söylemektedir tüm bunları
  Atatürk türkçe çeviri yanlısıydı çünkü halkın çoğu osmanlı döneminde okuma yazma bilmiyordu arapça alfabe türk diline göre ters düşüyordu (ki öyle incelemelerde bulundum)
  halkın isteği üzerine atatürk bunu yapmıştır… halkımız kendi dilinde anlasın çünkü kuran okuma anlama ve uygulamadır…
  insanlar anlayamadan uygulayamazlar….
  Ayrıca halk arapçadan anlamadığı için büyücülük gibi dinimize uymayan şeyleri dinimize karıştırıyordu
  İmamlar halkı kur’an-ı kerim üzerinden kandırıp çıkarlarını düşünüyorlardı

  ——-KAZIM KARABEKİRİN SÖYLEDİKLERİ ATATÜRKE KARŞI HINCINDANDI——
  (Atatürk’ün annesi ali rıza beyin başında gecelerce kuran okumuştur)
  Bakınız HZ. peygamberimiz (s.a.v.) insanın en hayırlısının insanlığa hayırlı olarak tanımlıyor atatürk te bize hayırlıydı eğer o olmasaydı şimdi tamamiyle bozulmuş çürümüş mantıksız bir din olan hristiyanlık anadolu topraklarında egemen olacaktı.. İngilizlerin yaptığı çoğu açıklama bunu doğruluyor….Haçlı seferlerinin asl şimdi bittiğini açıklıyorlardı

  Allah (c.c.) hep sizlerle olsun mümin kardeşlerim…
  Umarım yanlış anlaşılmaların ve yalanların doğruluğu kanıtlanmadan kesin eleştirilerde bulunmazsınız…

 71. Ağustos 8, 2009, 11:05 pm

  hakaret etmeyelim gerçek şu vahdettin hazretleri şahsi parasıyla görevli yolladı mustafa kemali anlaştılar baskı altındayken yani 600 küsür kadın çocuk ingilizler tarafından rehin alınmıştı sana bazı telgıraflarım olursa vazifene devamet dedi sakın bırakma dedi o ara yunan itleri saraya saldrı yapmaya başladılar zor durdurduk anadoluya gittiler milli ruh ayaklandı tek yumruk olduk bu arada malesef ingiltere yahudileri adamı olan m kemal bey son osmanlıya sırtını döndü vahdettin hazretleri veremden vefat etti ve yunanistanda sürgündü ayrıca mübarek tabutuna haciz geldi hiç bir insan hain olsa fakir ölürmü bakımsızlıktan verem olurmu ailside mısıra sürüldü mehmet akif dayım bile sürgüne yollandı rüybeli az olunca bazı birlikleri hafızlar imamlar yönetiyordu bunlardamı haindi 635 sene süren devlet boş olurmu sakın osmanlıya küfretmeyin evliyalar kurmuştur avrupada papazlar kilise itibarı için ilim adamlarını cadı diye yok ediyordu 1. dünya savaşınıda alman papazlar düzenledi yeni bir rönesans istemiyorlardı halk saf kalmalıydı bu papazlara halk yobaz diyordu sonra ateistler bunu islamı yıpratmak için kullandılar islam bilginlerinin adlrını unutturmak için kitapları yok ettiler indi uzaya çıkıldıda sarıklamı durdurduk bir kanser araştırmasını mantoylamı örttük lekumdinikum veliyeddin

 72. kadri ergin
  Eylül 3, 2009, 7:29 pm

  Bırakın bu safsataları kaç milyarlık islam alemi israil ve abd nin postalını öpüyor,nerede ilim irfanınız,islamiyet bunu mu emrediyor,afganistandan suudi arbistana her yer pislik içinde,koşarak gittiğiniz hac ibadetini bile İNGİLİZ ler idare ediyor,parayı suudi lerle pay ediyorlar,islamiyeti doğru anlarsanız aya gidersiniz aya…

 73. selcuk bey
  Kasım 20, 2009, 2:18 pm

  ey kadri sen gercekten ahmakmissin sanki türkiye kurtulmus gibi konusuyorsun

 74. Ömer Faruk BORA
  Nisan 21, 2010, 10:10 am

  İNSAN BOZMASI CANAVAR OLAN KADRİ ADAMLAR O KADAR BELGELERE DAYANARAK ÇALIŞMA HAZIRLAMIŞ BUNU ANLAMAMAK Bİ O KADAR AHMAK OLMAK LAZIM

 75. Ömer Faruk BORA
  Nisan 21, 2010, 10:21 am

  BU İSLAM DECCALI OLAN SÜFYAN KEMALSİZ KEMALİN YEDİĞİ HALTLARI BÜTÜN DÜNYA BİLİYOR SEN KADRİ BUNA NE KADAR SAFSATA DERSEN DE . .. GİT BAKALIM ALMANYA YA ORADAKİ GAZETELERİN ARŞİVLERİNE ORADAN İNGİLİZLERE AİT 1920 LER DE YAYINLANMIŞ GAZETELERE BİR GÖZ AT DA GÖR . TÜRKİYE DE YAPTIĞI İNKİLAPLARA HEP ŞÖYLE YAZMIŞLAR ‘İNGİLİZ DOSTU MUSTAFA KEMAL ŞÖYLE YAPTI BÖYLE YAPTI ‘ GİT BUNLARI ÖĞREN SONRA GEL DE BUNLAR SAFSATADIR DİYE ….

 76. Ömer Faruk BORA
  Nisan 21, 2010, 10:25 am

  HAKİKATEN SENİN GİBİ İÇİ HEP HÜŞYAR OLMUŞ İNSAN BOZMASI HAYVANLARA HAKİKATI SÖYLEMEK YORUCU GELDİ BANA EĞER HAKİKATI ANLAMAK İSTERSEN HAKİKİ BİR TARİHÇİ
  OLARAK OLAYA BAK
  NAMAZ VAKTİ GEÇİYOR
  VESSELAM

 77. Ömer Faruk BORA
  Nisan 21, 2010, 10:41 am

  ALLAH BU SİTEYİ HAZIRLAYANLARDAN ALLAH EBEDEN RAZIOLSUN

 78. Mayıs 19, 2010, 10:47 pm

  TARİHTE EN BÜYÜK YALAN TÜRK MİLLETİNE SÖYLENDİ
  az kaldı merak etmeyin
  yakında herkes gerçeği öğrenecek
  cok guzel gunler bekliyor insanlığı
  sakın ümitsizliğe kapılmayın
  daha çok çalışın

 79. ALİ
  Temmuz 23, 2010, 11:48 pm

  SELAMÜN ALEYKÜM ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE KISA BİR TÜRK TARİHİNE BAKALIM BİR ÇIRPIDA.TÜRKLER ORTA ASYADA YAŞARDI.GÖÇLERDEN ÖTÜRÜ BATIYA KAYDI.LAKİN;ORTAASYA TÜRKLERİNİN DİNİ ŞAMANİZM ,GÖKTANRICILIKTI.BU DA DEMEKTİR Kİ NİHAYETİNDE ATALARIMIZ SAYGIMIZDA VARDIR.DOĞRUYU SÖYLEMEK LAZIM GELİRSE HAK BİR DEĞİL ,İNSANA AİT İNANÇ ŞEKİLLERİYDİ SADECE.TALAS(751)DE ARAPLARLA TABİR CAİZSE BİREBİR TANIŞTIK.BU DA DEMEK OLUYOR Kİ O GÜZEL İNSAN, SON PEYGAMBER (S.A.V HZ.MUHAMMED)’İN (ALLAH) TARAFINDAN BÜTÜN İNSANLIĞA GÖNDERİLMİŞ SON HAK DİN GELMİŞTİ.BUNUN NETİCESİNDE TÜRKLER İSLAMI ÖĞRENMEYE VE BARİZDİR Kİ;ARAPLARDAN ÖĞRENDİLER ONLARLA YAŞAYAMAYA BAŞLADILAR.İSLAMI ,HALİFEYİ KORUDULAR ÇÜNKÜ ;İSLAMI ÖĞRETENLER ONLARI EN BAŞINDA BİZE SONRA TÜRKLER ARASINDANDA GERÇEKTEN İLİM SAHİBİ ,İSLAM DİNİNE YAKIŞIR ATALARIMIZ YETİŞTİ.NE VAR Kİ BEN OSMANLININ KURULUP GÜÇLENMESİNİ ÇEVRESİNDEKİ BAZI SEBEBLER HARİÇ ÖRNEĞİN;BİZANSIN GÜÇSÜZLÜĞÜ,ÖTEKİ BEYLİKLERLE UĞRAŞMAMASI DIŞINDA DİNİN VE İMANIN GÜCÜNEDE BAĞLIYORUM NETİCESİNDE 3 KITAYA HAKİM OLDU.SÖYLERMİSİNİZ BU KADAR BÜYÜK BİR DEVLETTE TARİHİ BOYUNCA KAÇ DEFA İSYAN,SİTEM ÇIKMIŞTIR??PARMAKLA SAYILIR.CUMHURİYETTEN SONRA ŞU KISACIK SÜREDE HEP ÜLKE İÇİN KARIŞIKLIKLAR…OSMANLI BİR TÜRK DEVLETİ BÜYÜK BİR TÜRK DEVLETİ OLARAK CİHAN DÜŞÜNCESİNİ SÜRDÜRMEKTE VE İLERLEMEKTEDİR.BAKIN BAKALIM BU KADAR SUKUNET HANGİ YÖNETİMLE OLDU.ALLAHIN KURALLARI,EMİRLERİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSLERİYLE VE HÜKÜMDARLARIMIZ BUNLARA HASSASİYETİYLE HUZUR ORTAMI KAYBOLMAMAMIŞ.TÜRK HER ZAMAN TÜRKTÜR.BİR BAKIN BAKALIM FRANSIZ İHTİLALİ DEDİĞİNİZ ŞEY MİLLİYETÇİLİK AKIMI BALKANLARDA SIRPLARI İSYAN ETTİRMİŞ ONU BUNU İSYAN ETTİRMİŞ YEGANE ETKENLERDEN BİRİDİR.İNSANI İNSAN OLARAK SEVİP ,AYNI ORTAMDA KARDEŞ GİBİ YAŞATMAKTAN ÖTE YANİ;YILLARDIR ALIŞILAGELMİŞLİĞİN DIŞINDA ,AYRIMCILIK VE ÜSTÜNLÜK DUYGUSU YÜKLEMEKTEDİR.YILLAR GEÇER Kİ OSMANLI HASTA ADA OLUR.GELİR BİR İTTİHAT VE TERAKKİ ÜLKEY 3-5 YILDA MAHVEDER.SONRA DERSİN MUSTAFA KEMAL DİYE BİR SÖZÜM ONA TÜRK VARMIŞ.GELİR ÜLKEYİ KURTARIR.NASIL KURTARDI TEK BAŞINA (ŞEHİTLERMİZ!KEMİKLERNİZ SIZLAMASIN SAKIN).ADETA KÖPRÜYÜ GEÇENE KADAR AYIYA RESMEN DAYI DEMİŞTİR O ŞAHIS.DEDİĞİNİZ GİBİ İLİM ADAMLARINI ALFABE DEĞİŞİKLİĞİ YAPARAK CAHİL İLAN EDEN KİMDİR?KADINA AÇILKİ ORANI BURANI GÖREYİM Kİ NEFSİME DERMAN OLSU O GÜZELLLİĞİN BENDE ERKEKİM DERCESİNE AÇIP SAÇTIRAN KİMDİR?ŞEYH,DERVİŞ DEYİP BU ÜLKEYİ KORUYAN,DİRENEN EVLATLAR DİNİ İÇİN SAVAŞAN İNSANLARI ,KÖPRÜYÜ GEÇTİKTEN SONRA BİR AVRUPA KÜLTÜRÜ UĞRUNA ASTIRAN KİM.EĞER ŞİMDİ BÖYLE DURUMDAYSAK ALLAH BENİ AFETSİN BELKİ AMA SUÇLU ODUR.KADINA SOYUN,İLİMCİYE CAHİLSİN,İNSANLAR ARASINDA IRKCILIK YAP GÜZELİM OSMANLI NASIL YAŞATIYORDU DİNLE ,GÜZELLİKLE,O GELDİ ÜLKE KOLLARA AYRILDI GEÇNLERE BAKIN HERKES DÜŞMAN GİBİ BEN ŞUNUN YANINDAYIM .YOK BEN ŞUNUN TARAFINDANIM DİYE HEP FİKİR AYRIMCILIĞI.BENİ ATAM VARSA ESKİ TÜRKLERDİR.BENİM ATAM VARSA OSMANLIDIR FATİHTİR.YAVUZ SELİMDİR.NERDEN GELDİĞİ ,BİRİLERİNİN PİYONU OLAN BİR KİŞİYE KALKIPTA ATAM DEMEK İÇİMDEN GELMİYOR GELEN VARSA YOLUNUZA DEVAM LAİKLİĞE DEVAM.AYNI ŞEY BİRDE AÇIK SAÇIK KADINLARA YAPILSA NEYİ HİSSEDERLER ACABA??ANALARIMIZ AÇIK SAÇLA,MİNİ ETEKLE DOLAŞSIN KURTUUŞ SAVAŞINDA ANALARMIZ ÇIPLAK YANİ SİZİN DİLİNİZDE BİRER MEDENİ İNSAN GİBİ ÖLSELERDİ ÖYLE GÖRSEYDİLER.DAHA MI HOŞ OLURDU .SORARIM SİZE BAKIN LAİKİZ ,SORARM SİZE BAKIN CUMHURİYET VAR,SORARIM SİZE BAK EŞİTLİK VAR.SORARIM SİZE ,ACIYORUM GENÇLİĞİMİZİN BİLE BU HALİNE.TAPANLAR VAR BU İTE.KEMALİZM SEN NASIL BİR ANDA SANKİ DÜNYALARI KURTARMIŞCASINA YÜCELDİN.(UYSUNLAR ONUN DÜŞÜNCELERİNE.OSMANLIYA HASRETTİR BU KALBİM.YÜCELTİN,ULU DAĞ GİBİ OLSUN.BELKİ YANIYOR DİBİNDE CEHENNEMİN…)

 80. nike
  Ağustos 7, 2010, 10:02 pm

  atatürk yahudi kırması islamın gelişimini ve ilerlemesini üstlenmiş dikta yönetim sahibi islam düşmanı ne olduğu belli olmayan bir munafıktır…! kafir diyeceğim onlara bile ayıp olur…

 81. nike
  Ağustos 7, 2010, 10:08 pm

  atatürk zaten ingilizlerin oyunu olan sarı çıyandır…islama büyük zararları olmuş çok büyük alimleri astırmış şu anda ne mutlu türküm diyerek övünen salaklar aslında nasıl büyük bir imparatorluğun torunu olduklarını unutuyorlar işte atatürkte bunu yaptırdı dedelerimizin yazdıklaını bile tercüme ile anlıyoruz yabancılaştırıldık kendi öz kültürümüze…o kör ismet yok mu kör yaşayan şeytan idi oda şimdi zebanilerle takılıyordur…

 82. Hak Geldi Batil Zail Oldu
  Eylül 19, 2010, 2:12 am

  KEMALİZM YIKILMALIDIR!

  Kemalizm, kim ne derse desin, bir diktatörlük şeklidir. Tepeden inmeci, totaliter bir yapılanmadır. Kemalizm’de halk hiç olmamış, olmayacaktır da. Halka rağmen halk için zihniyetidir kemalizm. Halktan korkan, çekinen bir liderin önderliğinde plansız, programsız, zamanla ortaya çıkmış baskıcı bir ideolojidir.

  Kazım Karabekir ve bir grup liberal arkadaşı tarafından kurulan ve içinde “Cumhuriyet” kavramı taşıyan partiden sonra yahudi diktatör Mustafa Kemal’in kurdurduğu halktan kopuk “Halk Partisi” nin başına da “cumhuriyet” kelimesi getirilerek “Cumhuriyet Halk Partisi” olur. Karabekir’in kurduğu partinin ömrü çok kısa sürmüş, kapatılma gerekçesi ise “mütedeyin insanlara sıcak yaklaşım” sergilemesinden dolayı halkın tevecühü’ne mazhar olmasıdır. Kemalizm’in lider kadrosu, halktan korktukları gibi halkın tevecüh ettiği tüm kişi ve kurumlardan da korkuyordu. Parti kapatıldı, kurucuların kimisi idama, kimisi sürgüne, kimisi hapis hayatına çarptırıldı. Derken yahudi diktatör Mustafa Kemal “çok partili yönetim imajı çizmek için kendi tarafından tüzüğü yazdırılan, parti başkanı ve üyeleri kendi tarafından atanan bir başka parti” kurar. CHP ve Kemalizm diktatöryasından bıkan, nefret eden halk o partiye koştu. Hatta, “muhalif” parti liderinin İzmir gezisi sırasında yaptığı bir konuşma esnasında sıcaktan dolayı fötr şapkasını çıkarması uzaktan sesini duymayan halk tarafından “atın şu pis serpuşu” şeklinde algılanmış ve halk kendisine zorla pahalı bir şekilde satılan serpuşlarını çıkarıp ayak altında ezmiştir. Küçük yaştaki oğlu Kemalizm rejimi tarafından öldürülen bir baba oğlunun cesedini kucağına alıp “muhalif lider”in önüne gelir: “Daha ne kadar kurban istiyorsunuz, alın, yeter ki bizi bu zulümden kurtarın” diyerek ağlamış ve oğlunu onun önüne atmıştır. Çok kısa bir süre sonra yahudi diktatör Mustafa Kemal tarafından kurulan bu parti de “halkın teveccühüne mazhar” olduğundan kapatılır.

  Kemalizm, muhalefete tahammülü olmayan bir diktatörlüktür. Kurucusu Mustafa Kemal de yahudi bir diktatördü. Bu gerçeği Mustafa Kemal’in en yakın arkadaşı F. Rıfkı da itiraf ediyor “Çankaya” adlı kitabında. Mustafa Kemal’e göre halk ne yapacağını bilmeyen, eğitilmesi gereken bir yığındı. Hep halkla kavgalı oldu, kavgalı öldü. Ölüsü dahi halkla kavgalıdır hala. Mustafa Kemal’in kendisinden sonra gelenler de aynı yolu izlediler. Halka zulüm, halka pislik yedirme bunların en büyük siarleri olmuştu. 1950′de halkın silkinisi oldu. Fakat kadro yetersizliğinden ve Adnan Menderes’in yeterince cesaret sahibi olmayışından halk için yeterince bir şey yapılamadı. Çoğunluk Demokrat Parti’de olmasına rağmen ipler halktan kopuk CHP’nin elindeydi. DP, kokuşmuş CHP zihniyetini halka hizmetkar durumuna getiremediği için bu kokuşmuş zihniyet DP’nin korkaklığını fırsat bilerek bunları alaşağı ettiler. Her on senede bir darbe, muhtıra ile zamanımıza kadar gelen halktan kopuk bu zihniyet nihayet hakettiği cezayı pek kısa bir zaman sonra alacaktır. Bir veba, bir AIDS gibi insana musallat olan bu Kemalizm illeti ortadan kaldırılmadığı müddetce Türkiye halkının sefaleti devam edecektir. Türkiye’nin dertlerine devanın başı bu hastalığın yok edilmesidir. Aksi halde boşa kürek çekmek olur.

  alndi

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: