İrtica Şeriat Denilen Şey Nedir

Güngör Mengi Vatan gazetesinin başyazarı, laiklerin üstadı bir başyazardır.
Ömrü irticayla mücadele ile geçmiş, ailecek irticayla mücadelenin ön saflarında yer alarak haklı bir ün kazanmıştır.
Kendisi çok demokrat bir insandır.
Son kriz zamanında seçim sandığı ortada görününce Ertuğrul Özkök gibi sandıktan AKP çıkarsa silaha mı sarılmalıyım basitliğine düşmemiş ve irtica tehlikesine karşı yürütülmesi gereken mücadelenin startını vermiştir.
Yazlıkçılara uyarı ile irticayla mücadele için bir gün mayoyla gezmeyin diyor.

Yeni efendim Mayolu kuvvetleri devreye sokmak istiyor.
Evet bu büyük buluşundan ötürü zaten her zaman takdir ettiğimiz büyük üstadımızı bugün daha bir çılgınca alkışladık.

Zira şimdiye kadar askeri darbelerle önlenmeye çalışılan irticaya karşı asla silah bir çözüm olmamıştır. Onu engelleyebilmek ancak  mayo gibi büyük bir güıün  devreye girmesiyle yapılabilir.
Evet bu müthiş güç devreye sokulduğunda ortada irtica-mirtica diye bir şey kalamayacaktır.
Yalnız kendisi bu operasyonun detaylarını vermemiş, bizde karınca kararınca bir katkıda bulunalım dedik ve kaleme sarıldık.
Mayolu kuvvetler:
Aziz efendiler irtica sizin öyle sandığınız gibi basit bir tehlike değildir.
Sizlerin -chp seçmenine söylüyor üzerinize alınmayın- yüz yirminci sırada bir tehlike olarak gördüğünüz bu irtica tehdidini engellemenin en kesin yolu onu mayolu kuvvetler ile yenmektir.
Mayolu kuvvetlerin karşısında hiçbir güç duramayacağı gibi irticada duramayacak kendiliğinden yok olup gidecektir.
Nasıl mı olacak işte böyle:
Mayolarımızla deniz kenarında başlayan bir yürüyüşle irticayı protesto edeceğiz.
Bu protestoyu izlemeye herkes gelecektir. -garantili-
Mayo bir nevi bir ayrım olacaktır kim irticanın yanında kim karşısında şıp diye ortaya çıkacaktır.
Bu ahali mayoları ile şehirleri dolaşacak “haydi sende katıl bu coşkun sele ” denilerek ahalinin bu mayolu kuvvetlere katılmaları sağlanacaktır.
Bilindiği gibi mayoyu irticacılar giyemez.
Onlar haşema giyerler biz bunuda göstermek için sembolik olarak bir gurup haşemalıyıda beraberimizde gezdireceğiz ve halka kararınızı verin “mayo mu haşema mı ” diyerek onları tercihe zorlayacağız.
Elbette halkımız bizim yani mayoluların yanında yerini alacak ve irticaya tokat gibi bir cevap verecektir.
Biz böylelikle safları belli edeceğiz mayosunu alan gelecek, alan gelecek bir görsel şölen olacaktır bu laik Türkiye’mizin imajını şıp diye düzeltecek, ülkemizi çarşaflıların sarmadığı saramayacağı tüm dünya tarafından görülecektir.
Bu görsel şölen sadece Türk televizyonları tarafından değil tüm dünya televizyonları tarafından canlı canlı yayınlanacağı için- garanti veririm- bu halklı mücadelemiz herkes tarafından görülecek anlaşılacak ve daha öyle yok demokrasiymiş, yok muz cumhuriyetiymiş gibi abuk sabuk açıklamalar yapılmayacaktır.
Bu olayı izleyenler kesin kararını vereceklerdir.

ve bu başlattığımız süreç izmirden başlaycak erzurum karstan çıkacak yürüdüğü heryerden irticayı söküp atacaktır.

-Maxın yeşil gücü gibi biraz deterjanvari oldu ama olsun-


Belki turizmede bir katkısı olur turizm patlar ve böylelikle ilk defa ekonomiyede bir faydamız dokunur.
Bizi bu konuda eleştirenlerde kahırlarından çatlarlar…
Haydi kolay gelsin, benden bu kadar, katıl sende bu coşkun sele

 1. ayşen
  Temmuz 14, 2007, 3:34 pm

  ben haşemalı grupta yer alıcam.Ömrüm oldukca bu böyle olucak.Yazı çok eğlenceli teşekkürler.

 2. Temmuz 16, 2007, 9:49 am

  lanet olsun sizin gibilerine,önce irticanın anlamı nedir onu bir açıklayın,sonra gelip havlayın,irtica nedir neye denir bunu sorunun cevabını bekliyorum.allahın izniylede şeriatı kurucağız.o gün çok yakın gündür.

 3. muhammet
  Temmuz 26, 2007, 11:58 pm

  slm omer bin hattap kardeşim sonuna kadar seni destekliyorum daha şeriatın tam manasını bilmeyen yobazlar şimdi kalkmış dedigin gibi havlıyorlar madem şeriat istemiyorlar o zaman neyi istemediklerini onlara soyluyelim kardeşim şeriat .din manasına geldigi gibi dinin ibadet ve muamelerine ait hususlarada inanmaktır istemesinler kardeşim bırak muhakkakki allh u tealanın vadi gercekleşecek tabi bizde caba gosterip cihat yapacagız inşallah şeriat ulkesi olacagıcz devletimizide bunu acıklayan yobazlara vermeyecegiz tek bir cevabım var benim ve turk milletinin onlara UNUTMAM UNUTTURMAM HESABINI SORARIM ……….

 4. ÖZGÜR
  Ağustos 7, 2007, 1:43 pm

  Türkiye’de tek bir iktidar vardır, tek bir söz sahibi vardır; o da Kemalizm’dir!

  Kemalizm demek, M. Kemal’in tabu haline getırilmesi yani putlaştırılmasıdır!

  Kemalizm, bir felsefe, bir doktrin veya bir devlet sistemi değildir. Bir maskedir, dine vurulan bir darbedir, bir başkı unsurudur!

  Kemalizm demek, M. Kemal’in putlaştırılması, sözlerinın her şeye hakim olması demektir!

  M. Kemal puttur. Arkasından gidenler de birer putçudur. Hilafet ve Şeriat düşmanıdır!

  Anayasalar, laik rejim, devletin bütün müesseseleri kaynağını ve ölçüsünü hep kemalizmden alır!

  Türkiye’de kemalizm bir din, Kemal de bir ilahtır!

  Türkiye’de Kemalizm, ĺslam dinınin yerine konmak istenmektedir!

  Türkiye’de her kötülük, kemalizmden kaynaklanmaktadır!

  Kemalist devlet, müslümanların devleti değildir!

  Kemalist devlet güç ve hakimiyyetini Ümmet-i Muhammed’den değil, kafirlerden ve kafir güçlerden almaktadır!

  M. Kemal ismini taşıyan bu deccal, deccallığını yapmak üzere bir çok insanları etrafinda toplamıştır, onları igfal, idlal ve ifsat etmis, onların da yardimiyla ĺslam Dini’nın temeline 98 dinamit koymustur!

  Ne M. Kemal ve ne de arkasından gidenler ümmet ve devlet idaresine ehil değillerdir. Velayet hakları yoktur. Topraklara da sahib değillerdir!

  ĺngilizlerin, Fransızların, ĺtalyanların ve hatta tarihi boyunca haçlı seferlerinın yapamadıkları tahribati M. Kemal ve kemalistler yaptılar. Dünya tarihinde misli görülmemis tahribati yaptılar!

  M. Kemal’in mefsedet ve melanetleri, ihanet ve hiyanetleri, meyhurluğu ve sarhoşluğu, casusluğu ve usaklığı din ve ĺslam düşmanlığı delil ve kaynaklarıyla ortaya çıktıgı halde ilmen de fiilen de cevab veremiyorlar da başkı rejimine, devlet terörüne müracaat ediyorlar!

  Kemalist rejim, bugüne kadar ayakta durmuş ise hep başkı rejimiyle, hep süngü zoruyla, hep devlet terörüyle ayakta durmuştur!

  Kemalistler, şeytan mantığına dayanıp Şeriat’i kaldırmışlar ve yine bu mantıkla küfür inkılablarını yapmışlardır!

  M. Kemal’in ve kendisini takib edenlerin de kurdukları idareler meşru değildir!

  Gerek M. Kemal’in, gerekse kemalistlerin kurdukları devletler ve hükümetler meşru değildir. Birer terör hükümetidir; kendileri de birer isyankâr ve teröristtir!

  M. Kemal, bagidir, haindir, zalimdir ve kafirdir!

  M. Kemal’in ve kemalistlerin kurdukları ve devam ettırdikleri devlet, dinsiz bir devlettır, sarhoş bir devlettır, meyhaneci ve kerhaneci bir devlettır. Kendileri de birer teröristtır!

  Hilafet makamina ihanet ve hiyanet eden maskeli kemal ve kemalistler, din ve imanımıza, Şeriat ve Kur’an’imıza örf ve adetlerimize, tarih ve kültürümüze ihanet ve hiyanet etmislerdir!

  M. Kemal’in ilke ve inkilabları ĺslam’a ve müslümanların inancına ters düşmektedir!

  Bize, Rejim düşmanı Atatürk düşmanı dediler.

  Evet doğru söze ne denir? Biz rejimin de kendisinın de düşmanıyız ve her müslüman da onun düşmanıdır. Çünkü o, Şeriat’a düşman kesilmiş ve Şeriat’ı kaldırmıştır.

  ********************************************

  Müslümanlar olarak, bu zillet ve bu perişanlıktan kurtulma, dünya ve ahiret saadetine mazhar olmak ancak Saadet ve Hulefa-i Rasidin devrine dönmekle mümkündür!

  ĺslam’ın devleti yoksa onu kurmak, varsa onu korumak, kadın-erkek her müslümana farzdır!

  ĺslam hem dindir, hem de devlettir, hem ibadet, hem de siyasettir. Din-devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur!

  ĺslam’ın din ve devlet oluşunu birbirinden ayırmak mümkün değildir!

  Gayemiz ĺslam’ın devlet olmasıdır!

  ĺslam aynı zamanda bir hukuk devletidir!

  ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm getirmiştir!

  ĺbadetsiz ĺslam olmayacağı gibi, siyasetsiz de ĺslam olmaz!

  ĺslam’ın devletini kabul etmemek bir takım farzları kabul etmemek demektir. Farzı kabul etmemek ise insanı kâfirliğe götürür!

  Bir yerde müslümanlar varsa orada ĺslam vardır. ĺslam varsa orada onun devletinden ve siyasetinden bahsetmek de vardır!

  Her müslüman, ĺslam devlet reisini tanıyacaktır, tanıması farzdır!

  Din ayrı şey, devlet ayrı şey demek, her fitnenin ve melanetin başı olmustur!

  ĺnsanın kafasına ve gönlüne hükmeden Allahü Azimüssan onun devlet ve siyaset hayatına da elbette hükmedecektir!

  Allah’ın gönderdiği Şeriat kanunları ortada durup dururken kanun koymaya, anayasa yapmaya kalkışmak demek, Allah ile yarışa kalkışmak demektir, savaş açmak demektir!

  Dini devletten ayırmayı istemek ve böyle bir teklifte bulunmak demek, dine karşı yönelmiş bir düşmanlık demektir!

  ĺslam Dini aynı zamanda devlettir!

  Müslümanın devleti de, hükümeti de ĺslam’dir. Anayasası Kur’an, kanunu Şeriat’tır!

  Biz müslüman bir milletiz; Hz. Muhammed’in ümmetiyiz. Devletimiz olmalıdır ve farzdır. Farz olan bu devlet Hilâfet Devleti’dir, ĺslam Devleti’dir!

  Müslümanları temsil eden bir devlete her zaman ihtiyaç vardır!

  Devleti ĺslam olmayan müslüman esirdir!

  Müslümanın bir gün bile hatta bir saat bile devletsiz ve Halife’siz kalması caiz değildir!

  Müslümana devlet, hava ve su gibi lazımdır, vacibtir!

  ĺslam’ın devleti, dünyanın cennetidir!

  ********************************************

  Rabb’imizin güzel vasıflarından ve yüce isimlerinden biri de ĺlim ve âlimdir!

  Bir millet, ĺlim ve ulemaya kıymet vermezse, mevcutlara itibar edip devlet idaresinde söz hakkı tanımaz veya sözlerine itaat edilmezse, o milletin akibeti hüsrandan başka ne olabilir?

  Âlimle cahil, Allah indinde bir olmadigi gibi akl-i selimin ve sagduyunun yanında da elbette böyledir!

  ĺlme hürmet etmek ve saygı duymak bir vecibedir!

  Müslümanın ĺlimle mücehhez, imanla münevver olması kaçınılmazdır!

  ĺlim ögrenmek aynı zamanda ibadettir!

  ĺlim meclisleri cennetin birer bahçesidir!

  ĺlim halkasına oturanları melekler ziyarete gelir ve onları tebrik ederler!

  ĺslam Dini ĺlim dinidir. ĺlimle çatışan, ilme ters düşen bir tarafi yoktur!

  Müslüman bilecek ve bilgili olacaktır!

  ĺslamî hareket, Tevhidî hareket olma hususiyetlerinden birisi de Ulum-i Arabiyye’yi ve Ulum-i Ser’iyye’yi tahsil etme ve ĺlim ehli olmadır!

  ĺlim ehli olan mü’min yükseklerdedir. ĺlimsiz mü’min alçaklardadır!

  ĺlmin yanında takva gelir!

  Takva ehli olma da yine ĺlim ehli olmaya baglıdır!

  Kişinın ömrünün en bereketli zamanı hazreti ilmi elde etmek için harcadığı dakikalarıdır!

  ĺlim tahsili yolunda ölenler şehid olarak ölürler!

  Hakiki manada talebe olmanın hayatı da temiz, mematı da!

  Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ĺlim meydanı boştur ve boş kalmıştır!

  Cumhuriyet’in gelişiyle medreselere sed çekildi!

  ĺlimsiz ne tefsir yapılır ne de dervişlik!

  ĺlim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite olmalıdır!

  ĺlim tahsil etmek için kadın-erkek, genç-ihtiyar istisnasız hepinizin günde bir iki saatlik zaman ayırması elbette mümkündür ve imkân dahilindedir!

  Bir ĺslam Devleti’nın kuruluşunda önce bir ilmî heyet meydana getırilir!

  ĺdareyi yani icraati, ilmin ve muttaki âlimlerin emrine vermek şarttır!

  Mensublarımız hem kendilerini hem de aile ve efradını eğitim ve öğretime tabi tutacaklardır!

  Hoca efendiler mevcut bilgisiyle yetinmeyecek, her gün kitab okuyacak, yeni yeni meseleler öğrenecektir!

  Muhtaç olduğu ĺlimleri tahsil etmek, erkek-kadın her müslümana farz-i ayindir!

  Allah’a asker olma şerefini üzerine alma niyet ve maksadını hedefleyen şu cemaata 12 ilmi tahsil etmek farz-i ayn hükmündedir!

  Bütün camilerimiz ĺlim yönünden birer üniversite olmalıdır!

  Hoca demek, 12 ilme asina demektir!

  ********************************************

  Tevhid demek, Allah bir dir demektir!

  Tevhid, yani Allah’in birliği inancı, dinın temelidir!

  Tevhid demek her işi Şeriat’a göre yapmak demektir!

  Hakimiyyeti, yaratana vermek O’nun Şeriat’ını devlet yapmak Tevhid’in, adaletin ta kendisidir!

  Tevhid, Kur’an’in özü, Şeriat’in teferruatıdır!

  Bir kimse hem muvahhid hem müsrik olamaz!

  ĺslam devleti şirki reddetmiş, Tevhid’i getırmiştir!

  Tevhid ehli, hakimiyyetin kayıtsız ve sartsız Allah’a ait olduğunu kalbiyle tasdik, diliyle ikrar, hareketleriyle isbat eder!

  Tevhid ve iman hareketinın önü alınmaz!

  Allah Tevhid akidesini ve ondan yana olanları, ĺlim, fikir ve hak meydanında galib kıldı, düşmanlarını mağlub etti!

  Peygamberler ve onlara tabi olanlar hakimiyyetin Allah’a ait olduğuna inanırlar!

  Hüküm ve hakimiyyet Allah’a mahsustur!

  Tagutu red ve inkâr insani Tevhid’e götürür!

  Günümüz müslümanının en önemli meselesi Tevhid’dir!

  Mekke’de ele alınan mesele hemen hemen sadece Tevhid’dir!

  La ilahe illallah demek suretiyle uluhiyyet Allah’a tahsis edilmiş olur!

  Allah’ın kanunları varken insanlar tarafindan konan kanunlara uyanların müşrik olacaklarında şüphe yoktur!

  Mü’minleşen ve imanını muhafaza eden o kimsedir ki, onun her halkı ve her yönü Tevhid’dir!

  Peygamberler ve tagutlar arasındaki asıl mücadele hakimiyyettir, Tevhid ve şirktir!

  Tagutu, putu ve her türlü put sistemini red ve inkâr eden kişiler Tevhid ehlidir!

  Şeriat sistemini tümüyle kabul ve hürmet etmenin yanında diğerlerini red ve inkâr etme Tevhid’i, Tevhid akidesini meydana getırir!

  ĺslam dini önce Kelime-i Sehadet’le ile başlar. Kelime-i Sehadet iki şeyden ibarettir. Bunlardan biri Allah’in birlığine sehadet, diğeri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’in kulu ve Resülü olduğuna şehadettir!

  Ne zaman Tevhid, hak ve adalet Tebliğ edilmeye başlanmış ise karşısına şirk, batıl, zulüm dikilmıştir!

  Tevhid ayrı bir yoldur, şirk ayrı bir yoldur ve ikis asla birleşmez!

  Davanın başlangıcı ve bu yolda atılacak ilk adım, şirk ve Tevhid saflarının kesin çizgilerle birbirinden ayırt edilmesidir!

  *insallah devami gelece bugünlük bu kadara *******************************************
  SAYGILARIMLA ÖZGÜR

 5. selcuk bey
  Ekim 11, 2009, 1:45 pm

  ey güngör mengi sen kendi karina mayo giydir hatta hic birsey giydirmeden gezdir ve baskasiyla ciftlestir.

 6. selcuk bey
  Ekim 11, 2009, 1:46 pm

  özgür kardesim sana katiliyorum

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: