Başörtüsü Yasağı

Host unlimited photos at slide.com for FREE! “MUMİN KADINLARADA SÖYLE:
GÖZLERİNİ (HARAMA BAKMAKTAN) KORUSUNLAR;
NAMUS VE İFFETLERİNİ ESİRGESİNLER.
GÖRÜNEN KISIMLARI MÜSTESNA OLMAK ÜZERE
ZİNETLERİNİ TESHİR ETMESİNLER
BASÖRTÜLERİNİ YAKALARININ
ÜZERİNE(KADAR) SALSINLAR

NUR SURESI 31, AYET
Siz.. bir zulmün üzerine yürür gibi yürüdünüz..
Siz.. ayetlerde omuzlarından söz edilenlersiniz
Siz.. yeryüzünün bütün meydanlarında
başörtüsünü birer sancak gibi taşıyanlarsınız..
Siz.. iffet ve namus timsalleri…
yeryüzünün zümrüt parıltılarısınız…
Siz.. yeryüzüne sığmayan, iman çağlayanlarısınız..
Ve Sizler BACILARIM..
Başörtüsü için çile çeken, gözyaşı döken bacılarım…
Allah yolunda her türlü tehdide, işkenceye,
zulme göğüs geren, dövülen, horlanan..
Sözlerinde, özlerinde gönüllerinde imanın nurunu dalgalandıran..
Allah için, seherlerde kanlı gözyaşları arş-ı alaya dayanmış sizler…!
BACILARIM… SİZLERE SELAM OLSUN!
Host unlimited photos at slide.com for FREE!

BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI TARİHÇESİ
1950’lerde daha net bir ifade kazandığı görülen öze dönüşün ülkemizde gözle görünen en önemli sonucu 1960’larla birlikte kadınlardaki örtünme eğiliminin giderek artış göstermesidir. 1960 yılından itibaren üniversitelerde görülmeye başlanan başörtülü öğrencilerin sayılarının giderek artması buna paralel bir gelişmedir.
 Bu sayısal artışın diğer bir nedeni ise özellikle 1950’den sonra uygulanan ekonomik politikalara bağlı olarak kırsal kesimdeki insanların yoğun olarak kentlere göç etmeleri ve okuma yazma bilen kadın oranının hızla artmasıdır- bu artan oran içinde başörtülü kadınların da hesaba katılması gerektiği açıktır. Başörtülü öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında görülmeye başlandığı bu yıllardan itibaren başörtüsü yasakları da gündeme gelmeye başlamıştır.
12 Eylül öncesi yasaklar
İnönü dönemi, dini alana yönelik sınırlamalarla ve dindarlara yöneltilen akıl almaz baskılarla hafızalara kazınmıştır. Milli Şef’in döneminde idarenin ve hükümetin faaliyetlerine karşı en ufak bir tenkit yapılamıyordu. Göstermelik seçimleri, basın ve yayın organları üzerindeki sıkı denetimi, din, dil ve eğitim gibi alanlarda halka rağmenci ve dayatmacı icraatlarıyla bu yönetim, 1950’ye doğru halkta giderek somutlaşan bir muhalefeti kaçınılmaz kılmıştı.
Türk toplumu da geleneksel düzenin köklü ve kapalı bağlılığından, serbest hareket eden ve devlet idaresine katılan modern topluma geçiş dönemine girmiştir. Şehirleşmenin artması, ulaşım kolaylıkları, okur-yazar oranındaki artış bu geçişi hızlandıran unsurlar olmuştur.
CHP’deki değişim sinyalleri
İç politikanın değişen şartları ve dengesi, halkın gösterdiği belirgin tepki 1945 yılına doğru CHP’nin dini konulardaki tutumunu yeniden gözden geçirmesini zorunlu kılmıştır. Bunların sonucunda 1945 yılında iktidar partisi içinde ilk kez dini problemler etrafında bir tartışma yaşanmıştır. Sonuç olarak Halk Partisi Divanı, dini taleplerin yerine getirilmesinin Cumhuriyetin “vicdan hürriyeti ve laiklik prensiplerinin” zedelenmemesi şartıyla mümkün olabileceğine karar vermiştir. Bunu takiben, 1947 Temmuzu’nda “Özel Din Öğrenimi Ana Hatları” kabul edilmiş ve bir bildiriyle halka duyurulmuştur. Böylece Demokrat Parti iktidarına giden yolda tek parti yönetimi göreli de olsa halkın dini duyarlılığına karşı yumuşama sinyalleri vermiştir. Bu yumuşamada ülkede yükselen dini canlanmaya karşı siyasal bir oportünizmin etkisi vardır.
DP’nin fonksiyonu
7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’nin kurulmasıyla Türkiye yeni bir döneme girmiştir. DP 1950 yılında tek partili dönemin icraatlarına yönelttiği popülist sorgulama sonucu geniş kapsamlı bir koalisyonun(2) desteğini kazanarak ezici bir çoğunlukla meclise girdi.
Demokrat Parti 1950 seçimlerindeki başarısını büyük ölçüde dinsel duyarlılıkları örselenmiş kitlelerin nabzını iyi tutmuş olmaya borçluydu. Denilebilir ki, DP belli bir esneklikle yaklaştığı Müslüman kitleyi belli kalıplar halinde kendi oy tabanına yerleştirerek sisteme entegre etme işlemini üstlenmiştir.
Nitekim dindar kesimin beklentilerini iyi bilen Adnan Menderes 16 Haziran 1950’de Meclis’ten dini meselelerle ilgili bir dizi yasayı çıkartmıştır. Artık ezan Arapça okunabilecek, radyoda haftada üç kez Kur’an-ı Kerim okunacaktır. Okullarda din eğitiminin verilmesine başlanmış, ayrıca İmam Hatip Okulları, Yüksek İslam Enstitüleri açılmaya başlanmıştır. Demokrat Parti iktidarının sağladığı demokratik ortamda müslümanlar kendilerini ifade etme bakımından az da olsa rahatlamışlardır. Özellikle küçük kentlerde ve kırsal kesimde tesettüre riayette görülen artış basın ve muhalefetin iktidarı sıkıştırması için önemli bir malzeme olmuştur. Ancak örtü karşıtlığının yalnızca CHP’liler tarafından ve muhalefette sürdürüldüğünü düşünmek hata olur. Çünkü Halk Partisi yanlısı basın organları dışında hükümeti destekleyen bir kısım basın organında da başörtüsü, çarşaf ve genel olarak tesettür düşmanlığının yapıldığı çeşitli haber ve yorumlar yer almıştır. (1)
27 Mayıs 1960 Darbesi
Bir grup albay ve daha alt rütbeli subayların gerçekleştirdiği 27 Mayıs 1960 Darbesi Cumhuriyet tarihinde “1960 Demokrasisi” denilebilecek yeni bir dönem başlatmış; Türkiye’de siyasetin olağandışı gücü ordu ise bu darbeyle sahnede yerini alırken daha sonra da rejimin kilit noktalarını elinde tutmanın hep bir yolunu aramıştır. (2)
Liselerdeki uygulamalar
1969 Şubat’ında bir kasabada lise müdürü ve devletten yana tavır takınan bazı sol görüşlü öğretmenlerin okula tesettüre uygun giyinerek gelen kız öğrencilerin başörtülerini ve mantolarını parça parça edip onları okuldan kovuşları, kasaba ahalisinin büyük bir üzüntü içinde saldırgan müdürü ve öğretmenleri protesto etmelerine neden olmuştur.
Bu tür olaylar kız öğrenci almaya başlayan İmam Hatip Liseleri’nde de görülüyordu. 26 Ocak 1971’de Isparta İmam Hatip Okulu’nda Matematik öğretmeninin okul bahçesinde gördüğü tesettürlü öğrencinin başörtüsünü çekip yırtması, bu olaylardan yalnızca biriydi. İşin en ilginç yanıysa bu olay üzerine bir konuşma yapan Isparta Müftüsü’nün “Bu asırda da başörtülü talebe mi olurmuş?” diye beyanat vermesiydi.
Okul dışında da baskılar başlamıştı
Başörtüsüne karşı yürütülen kampanya sadece okullarda devam etmiyordu. Eğitim kurumları dışında günlük hayatta da başörtülü insanlar büyük sıkıntılara maruz kalıyorlardı. Konya’da, Mevlana ve Şems-i Tebrizi’yi ziyaret amacıyla Ankara Üniversitesi’nden gelen genç kızların ve Kur’an Kursu talebelerinin, kızların topuklarına kadar uzun başörtüleri gerekçe gösterilerek ” Kıyafet Kanunu”na aykırılık iddiasıyla polis tarafından tutuklanmışlar; ancak, savcılık tarafından serbest bırakılmışlardır.
İlk başörtülü öğrenci: Babacan Ve İlk Başörtüsü Eylemleri
Türkiye başörtüsü tartışmalarının bugünkü halini aldığı ilk olayla gençlik hareketlerinin dünyayı sardığı yıllarda karşılaşır. A.Ü. İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hatice Babacan 1967 yılında başı örtülü olarak İslam tarihi dersine girer. Kürsüdeki hoca Prof. Neşet Çağatay, Babacan’ı farkeder ve yıllarca aynı kalıp içinde tekrar edilecek olan cümleyi ilk kez sarfeder: “Hey sen! Sen başörtülü kız! Sınıfta bu kıyafetle oturamazsın. Ya başını aç ya da dışarı çık!” Gerilimin sürmesi ve genç kızın bir gün tartışma esnasında bayılması üzerine konu basına yansır.
İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci eylemleri yapılır. Bu eylem öğrenci eylemlerinin ilki olarak Türkiye tarihe geçer.
12 Eylül darbesi
12 Mart muhtırasının ardından başörtüsü yasağıyla ilgili somut örnekler artmakla birlikte özellikle 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbeyi takip eden yıllar boyunca ülke gündeminden başörtüsü ve başörtülü öğrenci tartışmaları eksik olmadı. 12 Eylül darbesinden sonraki yıllarda batı kültürünün bütün veçhelerinde yaşanan bir dönüm noktasının işaretleri bu ülkede genç kızların ve kadınların başörtülerinde dile geldi. (3)
28 Şubat darbesi
Başörtüsü probleminin tekrar yoğun olarak gündemimize girmesi darbeler tarihinin son halkası olan 28 Şubat 1997 müdahalesiyle birlikte olmuştur. 28 Şubat rejimin militer renginin koyulaştığı ve bu koyuluğun süreklilik ve meşruiyet kazanmaya çalıştığı genelde islami kesimin özelde ise başörtülü öğrencilerin artan baskılara maruz kaldığı bir süreçtir. (4) Bu süreçle birlikte yükseköğretim kurumlarında başörtüsü yasağı hızla uygulanmaya başlanmış ve 2002 yılı itibariyle yasağın uygulanmadığı hiçbir üniversite kalmamıştır.

 1. muhammet
  Temmuz 1, 2007, 12:03 pm

  ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN…

 2. ayşen
  Temmuz 9, 2007, 3:08 am

  Ayıp yaa.Demokrasi amma oynak bişey.hatırlıyorum 98 de üniversitedeydim.okul birden türbanlı dolmuştu.Özel üni. olduğu için yasak henüz yoktu.Kızların bir gün olsun siyaset yaptıklarına rastlamadım.Sadece herkes gibi diplomanın peşindeydiler.Daha öncede belirtmiştim ben başörtülü değilim.Ama benim başımı açma hakkım olduğu yerde diğerinin örtme hakkı yoksa bi terslik var demektir.İşte bu yüzden demokrasiye inanmıyorum.Sonuçta sıra bana gelince işlemiyor.

 3. karakartal
  Temmuz 14, 2007, 4:12 pm

  BU SİTEDE BU FAŞİST ZİHNİYETİ BENİMSEMİŞ İNSANLARIN YORUMLARI YAYINLANMAZ KARAKARTAL

  UMARIM BİR GÜN GERÇEKLERİ GÖRÜRSÜN GEÇ OLMADAN
  Site Yönetimi KR@L53

 4. fatih
  Temmuz 17, 2007, 1:16 am

  faşistlik karşı görüşün fikrine katlanamamaktır.Siz böyle kendi görüşlerinizi aktarın ve egolarınız tatmin edin…kolay gelsin…

 5. lucretia
  Temmuz 20, 2007, 9:58 am

  Yorumunuz Site Yönetimi Tarafından Onaylanmamıştır Saygılar :KR@L53

 6. melisa,rusya
  Temmuz 25, 2007, 7:18 am

  cok enteresan bir turksun ustelik bir muslumansin ama istedigin gibi hareket edemiyorsun,ayip ya…hey basortulu bacilar bosverin siz o zaman turkiyeyi,gavur rusya dediginiz o memlekette bile bu sacmalik yoktur..orda basortunuzle rahat edersiniz en azindan.sana soyle yamyam gibi de kimse bakmaz..ne yapalim sizin de imtihaniniz buymus ama inaniyorumki bu sorunlar gecicidir Allahin izniyle,yeterki yolunuza devam ve bol bol dua..

 7. ibovic
  Temmuz 27, 2007, 6:04 pm

  ZAFER İNANLARIN OLCAK BİRGÜN….

 8. korsanlaz
  Temmuz 28, 2007, 8:09 am

  Üniversiteye her girişte bu yüzden kahroluyorum. yanımda bir din kardeşime başını aç diyorlar yoksa giremezsin buraya. bir kaç kez laf attım görevlilere ama fazla ileri gitmeye korkuyorum ama nereye kadar gider bilmem. demiş ya büyük üstad:
  Bir gün bu gidişle çatlarsa yürek
  Dile vurdukları perçinden gelir.

 9. uraLaltay
  Temmuz 28, 2007, 4:36 pm

  SİTEYÖNETIMI KR@L53 ) uraltay kardeşimizin başörtüsü hakkında yazdığı yorumu okuyunuz lütfen nasıl bir mantık nasıl bir duşunce aman allahım BİŞİ DEMİYORUM

  arkadaşlar Kuran-ı Kerimde başın örtülmesinden bahsedilmediğini anlıyorum çünkü yüce Allah’ın kadınlarımıza kastettiği şey devrin fahişeleri gibi giyinmemeleri gerektiği, göğüs gerdan bölgelerinin üzerine basa basa bu bölgelerin örtünmesini söylemiş rabbimiz.

  süs eşyasını ört deseydi neden erkeklerden saklanmasını istesin ki o zaman kadınlardan da saklamasını isterdi kastedilen gerdan ve göğüs bölgesi yani erkekler için tahrik unsuru olacak bölgeler.

  şu an ve o devirdede bahsedilen örtü kelimesi bildiğimiz herhangi bir şeyin örtüsü maksadında söylenmiştir ama başörtüsü diye ve aşağı sarkıtın diye bir terim geçmemektedir.
  Araplarda başörtüsü için kullanılan kelimeler ayrıydı yüce Allah istese normal örtü yerine neden başörtüsü kelimesini kullanmasın, veya neden başınızı örtün demesin evet iyice incelerseniz dememiştir.

  üniversiteli gençlerin başörtüsüyle derslere girememesi büyük haksızlık buna kesinlikle katılıyorum.

  böyle bir haktan kimse yoksun kalamaz.

  ama dinimizi iyi okuyup öğrenelim Arap kültüründeki herşeyi din saymayalım.

  islamdan önce de Türklerde kadın erkek eşitti şimdi de eşit Arapların islam öncesi cahiliye döneminde maldan farksızdır.

  Bu geleneği din saymayın yüce Allahı peygamberimiz aracıyla bize verdiği kitap kendisinin bize yeteceğini söylüyor ama biz hala şeyh vs. insanların dediklerini arap geleneklerini din sayıyoruz böyle devam etmeye mecbur değiliz.

  saygılar

 10. GÖZDE
  Temmuz 29, 2007, 11:05 am

  BİZİM BAŞIMIZDAKİ BİR METRE BEZLE DEĞİL ÜZERİNDE Bİ PARÇA BEZ OLMAYANLARLA UĞRAŞIN….LÜTFENN ARTIK..

 11. YILMAZ BARIŞ
  Temmuz 31, 2007, 9:22 am

  Başörtüsüne de bir bölüm ayırdığın için sağ ol kardeş.

 12. uraLaltay
  Temmuz 31, 2007, 1:53 pm

  kardeşlerim ben çıplaklığa teşhirciliğe kesinlikle karşıyım size görüşleri olgunlukla değerlerndirmenizi tavsiye ediyorum yalnızca kendinizi veya tarikatları şehyleri müslüman görmeyin başı açık olup daha namuslu daha fazla Allahtan korkan seven daha fazla namaz kılan Allah katında çok daha değerli insanlar olabilir, bir insanı bir insandan üstün veya alçak gibi görmek gibi bir düşünce kesinlikle olmamalıdır ki yüce Allah da zaten Allah ile kul arasından başka kimsenin dindar veya dindar değil daha fazla dindar gibi söylemler yapmasının uygun olmadığını belirtmiştir ve bunun sadace Allah ile kul arasında olduğunu söylemiştir.
  Benim yazımı gönderip ondan sonra insanların yorum yapmasını sağlamanız gerekirken göndermeden önce bakın kardeşimiz ne demiş mantığına bakın şeklinde insanlara nasıl bir şekilde okumaları gerektiğini vurguluyorsunuz ki daha ilk kelimemi okumaya başlamadan insanlar önyargıyla okusun istiyorsunuz bunu kesinlikle uygun görmüyorum.
  Bırakın insanlar özellikle de imamhatipte okumuş bu kelimelerin anlamını daha iyi bilen daha iyi araştırma yapma imkanına sahip olanlar önyargısız biçimde okuyup değerlendirsinler ve kendileri okuyup değerlendirsinler kuran yerine başka kitaplara fazla ihtiyaç duymasınlar Allah herkes anlasın diye göndermiş herkesin nasıl anladığı kendisine sevabı günahı ahirette hesabını vercek.
  Başörtüsü meselesi namusumuzdur diyenlere oy veriyoruz bırakın başörtüsünü getirmeyi zinayı serbest yapıyorlar , ben teşhirciliğe karşıyım ama herkes insan, çıplaklara kafir denilmesi yerine başa getirdiğimiz kişilere hesap soralım o zaman.
  önyargısız düşünün lütfen.

 13. aydın
  Ağustos 2, 2007, 9:57 am

  arkadaş bence başını örtmeyenlerle uğraşmak gerekiyor.Ben 21 yaşında gücünün zirvesinde ve yakın zamanda evlenemeyecek bir insanım.bayanlardan ricam lütfen açılıp saçılıp da beni ahlaksızlığa itmesinler. Benim imanıma ateş etmesinler. zaten karakteri zayıf iradesiçok az bir insanım bir de siz bunun üzerine tuz biber ekmeyin

 14. ekrem
  Ağustos 2, 2007, 7:47 pm

  hak teala emreyledi başımıza taç eyledi rasululah böylededi hak emridir baş örtüsü insanlığın onuruna analığın gururuna hak emreidir baş örtüsü.allaha emanet olun kardeşler.

 15. aydın
  Ağustos 2, 2007, 9:17 pm

  güzel şiir…

 16. aysel
  Ağustos 6, 2007, 4:01 pm

  nasıl bşey yaa bu yaa yasak kalksın biz arkanızdayızz… müslümanlık demokrasi layılık bu değil..yabancı ülkelerde serbest biz müslüman ülke olarak neler çekiyoruz yaaaaaaaa

 17. MERYEM
  Ağustos 13, 2007, 4:41 pm

  SABIR SABIR KARDEŞLERİM !SABRIN SONU SELAMETTİR…!

 18. seher
  Ağustos 15, 2007, 4:05 pm

  YAZIK YA GERÇEKTEN YAZIK NE BU BİZ İNSAN DEİLMİYİZ HANİ ÖZGÜRLÜK BUMUDUR YA HİÇ Mİ BU İNSANLARDA İNSAF YOK ONLAR NE KADAR BAŞIMIZI AÇMAYA UĞRAŞACAKLARSA BİZDE O KADAR AÇMAMAYA UĞRAŞICAZ ONLAR İNSAN OLSUNDA BİZİM DİNİMİİZE SAYGI DUYSUNLARDA SONRA ÖZGÜRLÜKTEN BAHSETSİNLER

 19. özgür
  Ağustos 20, 2007, 10:59 am

  Selam size aydınlık ülkemin ışıl ışıl parlayan, ilerici Kadınları.
  Oğullarının kumar borçlarını ödeyebilmek için mücevherlerini satan fedakâr analar. Kızlarının namusunu tekrar tekrar yamamak için doktorlara avuç dolusu para akıtan cesur ve eşit kadınlar, selam size.
  Laik kocalarının uçkurunu, metresinin cep telefonundan gören, ama huzuru bozulmasın(!)diye yalayıp yutan modern kadınlar, selam size.
  Siz ki, biz yobazların karılarına hep acımış, bizleri zavallı ve hakir görmüşsünüzdür. Oysa biz gerici, yobaz ve mutlu bir yaşam sürerken,
  siz kendi yarattığınız pembe dizi tadındaki kayıp yaşamlarınızın içinde çırpınıyorsunuz.
  Kadın haklarını biz 1400 sene önce kazandık ve hayata geçirdik.
  Siz hala mücadelesini veriyorsunuz. Erkekler neden aldatır diye kitaplar yazıyorsunuz. Tartışma programlarında da işin içinden çıkamayıp, stres, ruhsal çöküntü falan diye bağlamaya çalışıyorsunuz.
  Yazık Size zavallılar.
  Göremediğiniz kocalarınızın imansızlığı!
  Oysa biz gericiler zinadan kaçınan kocalarımızla mutluyuz.
  Siz çağdaş kadınlar modern bikinilerinizle haram gözlere sergilediğiniz vücutlarınıza,
  Yine bir ilerici tarafından saldırıldığında, bu ne yobazlık diye bağırıyorsunuz.
  Oysa biz dinciler haşemalarımızın içinde mutluyuz.
  Gece âlemlerinde, dekoltenizden fırlayan Silikonlarınızla, beyninizi boşverip, sadece bedeninize odaklı flaşlara poz veriyorsunuz.
  Oysa biz bebeklerimizi emzirmek için Allah‘ın bize verdiği göğüslerimizi gizlemekten onurluyuz. İlgisizlikten uyuşturucuya bağımlı olmuş, tuvalet köşelerinde altın vuruş kurbanı çocuklarınızın hesabını vereceğiniz gün, elbette gelecektir.
  Oysa biz Kuran’a bağımlı çocuklarımızla mutluyuz.
  Acınası hallerden sıyrılın. Artık gerçeği görün. HUZUR İSLAMDA!

 20. betül üstün
  Ekim 26, 2007, 10:12 am

  ben almanyada yasiyorum avrupanine en gözde yerinde ve burda böyle bir yasak yok hatta benim bir alman arkadasim bu yasaya bir türlü anlam verememisdi insanlar istedigi gibi giyinir istedigi gibi yasar dedi ne okulda nede üniversitede böyle bir yasak yok hatta mescid bile var burdaki üniversitede yazik gercekten yazik yillardir cok sehit veriyorus hic mi o sehitlerin hatiri yok onlar hihayetinde islam iman icin kalarini döküyorlar bari onlari sayginiz olsun

 21. Nur
  Ocak 4, 2008, 10:42 am

  Basörtüsü Türkiye’de yasaklanirsa biz yabanci ülkelerde yasayanlarin halini düsünmek istemiyorum…
  Müslüman olduklarini söyleyen fakat basörtüge karsi olanlarin Müslüman olduguna inanmiyorum… Kapanmak ALLAH’in emri basörtüge karsi olan Müslümanlar bundan haberiniz var mi!!! Siz ancak rahimelere papazlara saygi gösterin… Dogru bizimkiler insan degil sizin icin nasilsa bunada medeniyet dersiniz!!!!!!!!

 22. abd-ul-Fazl
  Şubat 7, 2008, 9:44 pm

  hicaba karşı çıkan,yasak koymak isteyen namussuzun,şerefsizin biridir.delikanlılıktan uzaktır.heyaya karşı çıkan heyasız olur.oyleleri ana-bacı namusundan habersizdirler.
  Mu’mine bacılarımız korkmasınlar.ölene kadar bu şerefsizlerle savaşırız.

 23. ßiR DoSt
  Haziran 6, 2008, 4:31 pm

  Sanırım bu harika resim,
  herşeyi anlatmaya yeter de
  artar bile…

 24. Aralık 23, 2008, 9:54 pm

  Denemek Bu ya bası kapalı bizim düşmanımız mı yada bası açık nasıl bi konu bu ya ne için açıldı bu bas örtüsünü sizmi koycaksınız bas örtüsü egitimde yönetimde olmaz kardeş istedin yer de tak ama devlet altına girince bası kapalı olmucaksn devlet böyle gelmiş bu yıllara eskiden kadının hakkı yokdu atatürk geldi alın aha budur die kodu kadın haklarını kadına deger weren bi insan deilmiydi atatürk,
  evt deger weren bir insandı ama gelecegide gören bi insandı
  atatürk kılık kıyafet kanunu keyfiyen getirmedi kadınların haklarını korumak için getirdi atatürkcü davranmasak kadının hakkı olmucak dı. erkegini 1 adım arkadan takip edecek we üstüne kuması gelecek di 1- 6 arası keyfi yeni yeni şeyler getirip gözümüze sokacaklardı bunu yapmassan günahdır senin bunu ypaman lazm die atatürk olmasaydı kim bilir nasıl bir ülke olurduk we yada olurmuyduk.saygılar…
  (Noktalama işaretlerine dikkat edemiyom bi anda geliyor bütün duygular o kadar sacma yorum yazılmıs ki insanın kahredesi geliyor… kalın selametle

 25. LALENUR
  Aralık 25, 2008, 9:59 am

  BU EYLEMLERİTV LERDE YAYINLAMIYOLAR AMA BAŞÖRTÜSÜNE KARŞI Bİ EYLEM OLUNCA YAYINLIYOLAR YENİ HAK VE HAKİKAT PARTİSİ ÇIKTI YA BENCE ONU KAPATTIMAK İÇİN DEVRİM YAPMAK İÇİN ÇIKAN KAVGADA Bİ ASKER ŞEHİD EDİLMİŞ STAR TV DE YOBAZLAR TARAFINDAN ŞEHİD EDİLEN DİYE HABERİ SUNDULAR AMA İSTİKLAL MAHKEMESİN DE ASILAN0ŞEYH ESAD EFENDİ VB BAHSETMİYOLAR

 26. musabb
  Aralık 31, 2008, 9:34 pm

  esselamu aleykum oncelıkle tum Rabten gelenın hepsıne tereddutsuz ıman etmıs kardeslerıme….ıslamda ortunmenın yerı bellıdır bın dortsuz senedır kuran ve efendımızın bıze bıldırdıgı sunnetıne gore yasamak ısteyen yasıyo helhamdulıllah..gelelım sımdı kendını ben laıgım kardesım dıyenlere eyvallah oda sızın tercıgınız ama unutmayınızkı hıc bı beserın yazdıgı kanunlar ın hukmu Rabbın katında yerı yoktur gercek muslumuman ınancı budur yoksa hangı kardesım benım kalbım temız basorusunede gerek yoktur dıyen bır kardesımız efendımızın kızı fatımatul zehradan daha mı takvadırlar…
  gelelım kamu yerlerınde ınanmayanalr dıyorum cunku ortunmenın Allah tarafından resulu vasıtasıyla ınsalara bıldırılmıs oldugunua ıman etmıs kısıler nıye kardesım burda takamazsın burda takabılırsın hukumluluklerıne gırceklerıne sanmıyorum bu yuzden ınanmayanlar dıyorum dunyada kımse ınsanları sınıflandırırak bır takım dayatmalr koyarak
  egıtım hakkını calısma hakkını ellerınden alamaz boyle bır mantık olamaz turkıyede bır kesım haklarını dıger bır kesımden almaya calısıyo ee neolcak beserın yapacagı adalet bukdar oluyo ıste…

  +,

 27. Ocak 5, 2009, 9:13 am

  bun ne örtüymüş ya sanki atom bobası allah bintürlü belasını versin bunu isdismar edenlerin..

 28. hamide
  Ocak 9, 2009, 5:43 pm

  onlara göre güya medeniyet gördük medeniyetliklerini ve arkasına sıgınıp biz moderniz diyenleri bi medeniyet dir gidiyorlarya güya haşa kuranı kerim asırlar önceymiş ama daha yeni yeni çıkan ışınlanma kuranı kerimde bildirilmişti şimdi söylüyorum hala kuranı kerim asırlar önce indi bizimle alakası varmı diyebileceklermi

 29. hamide
  Ocak 9, 2009, 5:52 pm

  laik adı geçen kişiye söylüyorum mademki atatürk insana kadın hakkı vermişgüya. ozaman şimdi niye başı açık kadına hakkındır başını açabiliyorsun deniyorda biz örtü takınca niye bize hakkındır denilmiyor hani laik kardeşim hani atatürk kadın hakkı getirmişti bide biz de atatürkün kuralı deyil alahın kuralı geçer buna nediyeceksin ozamman bizde hakımızı istiyoruz

 30. zeynep_25
  Ağustos 6, 2009, 1:16 pm

  dünyanın her yerinde türlü gaileler ile müslüman ama saglam müslümanlar ezilip katledilip ırz namus edep haya ve sair düskün oldukları konularda yıpratılıp işkence hayatı sürmektedir selam olsun basörtüsünün hakkını vererek gurur ile takan kardeslerime bu ugurda mücadele eden mücahide kardeslerime kurandaki bir hükmü ,nkarveden kişi kati olarak kafir olur üzerinde uzman olmadigi bir konuda yorum yaparasan yanlış bir yoru tabi yine aynı duruma düser chp kuruldugu günden beri dinden kuranda hakktan uzaktır biz chp vesair sahısların nasıl bir düsünceye sahip oldugunu biliyoruz allah bunları ıslah etsin

 31. hasan
  Ağustos 10, 2009, 11:07 pm

  yazılanlrı okurken 20 ağustos 2007 de ki yazıyı okudum ve bu bacılarımızın analarımızın saçlarını örten baş örtülerine dil uzatanlara okadar güzel bir cevap olmuşki okur ken duygularıma hakım olamadım baş örtüsü için mücadele eden bütün insanlıga allah yüzlerinizi güldürmeyi nasip etsin aeo

 32. sinan_ay
  Ağustos 13, 2009, 9:07 am

  aldırma eylülün kara kışına
  ağlama zeynebim bahar gelecek
  virane yurdumu şenlendiririm
  zeynebi yanıma alır gelirim
  istersen torosu yere sererim
  fırata tunaya setler çekerim
  anadolunun dörtbir yanında
  zeynebim örtünü sancak eylerim
  bırak şu zamane çağdaşlık yüzü
  irtica mürteci diye havlasın
  zalimler fasıklar istemesede
  allahın vadi var üzülme zeynep
  bir kale gibi dimdik başına
  örtü ver örtünü ört dalgalansın

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: