Içimizdeki Ajanlar ve Hâinler (Sabataist yahudiler)

Içimizdeki Ajanlar ve Hâinler (Sabataist yahudiler)

UYANIK, firâsetli, şuurlu her Müslüman şu gerçeği aklından bir an bile çıkartmamalıdır: “İçimizde bir sürü ajan, casus, provokatör (kışkırtıcı), satılmış ve hain bulunmaktadır.”

Adam Selanik Dönmesi(sabataist yahudi). Yalancıktan ihtida ediyor ve Müslümanlara akıl hocalığı yapmaya baslıyor. Birtakım cemaatler ve hazretler de bu zatı mânen ve maddeten destekliyor. Olacak şey midir bu?

Bir Sabataist yahudi gerçekten İslam’a dönemez mi? Elbette dönebilir. Lâkin böyle bir dönüşün birtakim şartları olmalıdır. Bu şartlar bulunmazsa o ihtidaya hemen güvenmemek gerekir.

İslam’ın ilk asrında Yemenli bir Yahudi hahamı yalancıktan ihtida etmiş ve Abdullah İbn Sebe’ ismini almıştı. Bu zat Hazret-i Ömer’den kadılık istemiş, fakat isteği kabul edilmemişti. İbn Sebe, Hazret-i Osman Zinnureyn zamanında el altından bir sürü fitne ve fesat yangını çıkartarak büyük facialara ve fesatlara sebebiyet vermiştir. Onun tutuşturdugu yangınların ateşi Müslümanları hâlâ yakıp durmaktadır.

Şimdi birtakım yeni İbn Sebe’ler faaliyet gösteriyor, lakin büyük Müslüman kütlenin haberi yok. Bazı dinî cemaatler maalesef bu gibi kişileri paraca desteklemekte, bunların ellerine büyük medya imkanları tahsis etmektedir. Benim gibi bir sünnî Müslümanın yüzüne bakmayanlar küs duranlar sahte mühtedilere gülücükler saçmakta, hizmetleri (!) mukabilinde avuç avuç paralar ödemektedir. Ne büyük gaflet!

Sabataycılardan bahsetmek, topluma kendilerini Türk ve Müslüman gibi gösteren bu gizli Yahudilerin hakikî kimliklerini açıklamak kesinlikle antisemitizm değildir. Osmanlı geleneğine bağlı hiçbir Müslüman antisemitizm yapmaz. 1492’de, İspanya’dan kovulan Yahudileri kabul eden Osmanlıların torunları olan bizler ne antisemitizm yaparız, ne de başka bir kavme toptan düşmanlık ederiz. Ancak gerçeklerin bilinmesinde de yarar vardır. Fatih Sultan Mehmed Han’ı, yalancıktan ihtida etmiş, Yakub ismini almış Yahudi doktor Maestro İacobo zehirleyip öldürmemiş miydi? Birinci dünya harbinde Yahudiler, Siyonist lejyonları kurarak Gelibolu’da ve Filistin cephesinde velinimetleri Türklere karşı savaşmamışlar mıydı? 1492’de dindaşlarını ve ırkdaşlarını Türkiye’ye kabul eden Müslümanlara vefa borçlarını böyle mi ödemişlerdir? Ziya Gökalp’ın yakın arkadaşı Yahudi Moiz Kohen, asıl adını gizleyen Tekin Alp ismiyle kitap yazıp, bunun bir bölümüne “Kahrolsun Şeriat!” başlığını koyarken Müslüman düşmanlığı yapmış olmuyor muydu?

1924’teki mübadeleden sonra Türkiye’ye gönderilen Sabataycıların hepsi İzmir ve İstanbul’a yerleştirilmemiştir. Anadolu’nun başka şehirlerine yerleştirilen Sabataycılar da vardır. Türk milleti yakın tarihini bilmiyor, kendi iç yapısını da bilmiyor. Bizde, imparatorluktan kalma bir sürü kavim ve alt kimlik vardır: Çerkesler, Gürcüler, Abhazlar, Çeçenler, İnguşlar, Karaçaylar, Balkarlar, Dağlılar, Avarlar, Nogaylar… Boşnaklar, Hırvatlar, Makedonlar, Arnavutlar, Pomaklar… Araplar, Fellahlar, Nusayriler… Ve daha neler neler. Bunların hepsi de Türkleşmiştir. Sabataycı yahudiler gibi ikili oynamazlar.

Selanik Dönmeleri(sabataist yahudiler) aylardan beri ülkemize Yahudi asıllı, kendilerinden bir kimseyi Cumhurbaşkanı yapmak için harıl harıl çalışıyorlardı. Lakin bazı yayınlar onların işini bozdu, heveslerini kursaklarında bıraktı. Bu işi en çok, önemli bir politikacının Sabataist olan karısı Raşel hanım arzulamaktaydı.

Son günlerde isminden çok bahsedilen bir zatın karısı da Sabataycı kökenliymiş. Bu ikilikten kurtulmanın tek yolu Sabataycıların kimliklerinin birini iptal etmeleri, asıl hüviyetleri neyse onunla karşımıza çıkmalarıdır. Türklükleri ve Müslümanlıkları sahte ve iğreti olduğuna göre Yahudilikte karar kılacaklardır. Lakin böyle bir şeyi ne bizdeki Hahambaşılık ve Yahudi cemaati ileri gelenleri, ne de İsrail’in dinî ve siyasî makamları istiyor. Onlar statükonun devamından yanadırlar.

Türkiye’mizde bir sürü dolap dönüyor, fakat medya bunları topluma duyurmuyor. 80’li yıllarda devletin imzaladığı “Avrupa Mimarlık Mirası” andlaşmasına göre Anadolu ve Trakya’da ne kadar kilise harabesi varsa, bunlar tamir ettirilecektir. Şu anda bir sürü kilise ve Manastırda restorasyon faaliyetleri sürmektedir. Garip ve esrarlı bir “Tevhid-i Edyan” (Dinleri birleştirme) faaliyeti hüküm sürmektedir. Maalesef bu gibi karışık, karanlık, bulaşık işlerin sponsorluğunu da birtakım islamî cemaatler ve hazretler üzerlerine almışlardır.

Müslümanlardan, “Dine hizmet edeceğiz, Türkiye’ye İslam’ı tekrar hâkim kılacağız” vaadleriyle toplanan milyarlarca doların bir kısmı bazı Sabatay’cılara ve misyonerlere peşkeş çekilmektedir. Ülkemizde, islamî kesim içinde öyle baronlar vardır ki, istihbaratçılarla işbirliği içindedir. Bu konuda akıl almaz rivayetler dolaşmaktadır. Benim elimde istihbarî bilgiler dışında kesin ve müsbit bilgi, belge yoktur. Zaten bundan fazla yazdığım takdirde evimden sokağa çıkamam. Birtakım İslamcılar dâvamızı satmışlardır. Hangi gayelerle yola çıkmışlardı, şimdi ise ne yapıyorlar?

Birtakım faaliyetler için trilyonlar harcanıyor. Bu paraların kaynağı nereden geliyor? Bazı haysiyetsizler hem din rantı yiyor, hem de düzenin kirli ve haram rantlarını devşiriyor. Bunlar kimlerdir?

İçimizdeki hainler, casuslar, ajanlar, provokatörler Müslümanları bölmek, bin çeşit hizbe, gruba, cemaate, fırkaya ayırmak, mü’minleri birbirleriyle çekiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Maalesef milyonlarca Müslüman bu şeytanların oyununa geliyor.

Benim mü’min kardeşim bazı hususlarda benim gibi düşünmüyor, başka görüş ve tercihlere sahip bulunuyor… Bundan tabiî ne olabilir. Bu farklılıktan dolayı birbirimize düşman olmamızdan, din kardeşliği bağlarını kopartmamızdan daha aptalca ve hâince bir şey olabilir mi? Yazıklar olsun ki, biz bu ahmaklığı ve beyinsizliği senelerden beri yapıyoruz ve bu yüzden de zillet, esaret, hürriyetsizlik, güçsüzlük ve hakaret içinde sürünüp durmaktayız.

Paranoyakça komplekslere düşmemek şartıyla yazımın başındaki uyarıyı hatırınızdan hiç çıkartmayınız: İçimizde bir sürü ajan, casus, provokatör, hâin ve satılmış bulunmaktadır…

Mehmed Şevket Eygi
Mayıs 2000

 1. aykut
  Haziran 12, 2007, 11:48 pm

  saçmalamakta üstünüze yok ne yaptı size bu yahudiler bilmem yüz yıllardır bu topraklarda beraberce yaşadık ama sizin gibi zavallı insanlar bizleri birbirimize düşürmek için elinden geleni yapıyo islam bütün peyganberleri kabul etmektir. o yüzden bence sen kendine ben müslümanım deme!

 2. DARGO
  Haziran 25, 2007, 10:11 am

  MEHMED ŞEVKET EYGİ BEY size teşekkür edrim bu yazınızdan ötürü,ancak sizin bildiklerinizin hepsini deil ama bir kısmını biliyorum.Ama sizin veya benim bilmem yeterli degil bunların daha acık bir sekilde halkımıza anlatılması gerekir cünkü halkın gücünün üstünde bir güc yok(ALLAH IN GÜCÜ DISINDA)BU GÜC İMANLADA BİRLEŞİNCEDE KARSISINDA KİMSE DURAMAZ.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK YURTTA SULH CİHANDA SULH SÖZÜNÜ söylerken ülke içinde barış varsa bu barıs dünyaya yansır demek istemistir eger yurtta barıs yoksa dünya kimin umrunda önemli olan kendi milletimizdir dmek istemiştir.ülke deki bütün insanları da bir tuttmustur.AMA İÇİMİZ DE gizlnen bu kişiler mifak tohumları atmaya baslamıssa bunlarında pkk dan ve yılanlardan farkı olmaz.biz TÜRK MİLLETİ bu kişilerin yanlışlarını düzeltmesini bekliyoruz,eger yanlışlar artarsa,BİZ DE TİTRERSEK KİMSEYİ TANIMAYIZ HERKES BİLSİN BUNU SESİMİZ CIKMIYOR DİYE KİMSE MEYDANI BOŞ BULMASIN,KİMSE KÖPEKSİZ KÖYDE DEYNEKLE GEZMEYE KALKMASIN…SAYGILARIMLA

 3. Oğuz
  Haziran 30, 2007, 1:40 pm

  Merhaba.Ben Gazinatepte yaşayan bir vatandaşım.Okuduğum kitaplardan ve yayınlardan şunu anladım:
  “BU ÜLKEDE BİR YERLERE GELEBİLMEK İÇİN,MEVKİ VE MAKAM SAHİBİ OLABİLMEK İÇİN MUTLAKA MASONLARLA,SEBATAYLARLA MUTLAKA İLİŞKİDE OLMAK LAZIM VE ONLARDAN ONAY ALMAK LAZIM.Yani bu ülkeyi yönetmeye talip olmak için kesinlikle SEBATAİST OLMAK LAZIM.Peki nasıl kurtaracağız memleketi?Bu güzelim ülke YAHUDİLERE YURT mu olacak?Neden yaşıyoruz o zaman?KENDİ ÜLKEMİZ DAHİ YOK.TOPRAĞI OLMAYANIN VATANIDA OLMAZ,BAYRAĞIDA,DİNİDE,NAMUSUDA olmaz.Ve şunuda söylemek isterim;
  o zaman bu ülkenin başındaki insanlarda bu dış güçlerle ilişkili ve onlar onay vermeseler bunlar olamazlardı.Bu insanlar sözüm ona VATAN MİLLET deyip halkı kandırıyor ve ülkeyi satıyor.
  Yazık bize ki buna müsade ediyoruz.Yazık bize ki göz yumuyoruz.Allah(C.C.)bunun hesabını sorar
  bizden,ne cevap vereceğiz acaba?TEK TESELLİM YARADANIN VARLIĞI VE GÜCÜNÜN SONSUZLUĞU.

 4. metin yıldırım
  Temmuz 1, 2007, 3:12 pm

  mehmet bey çok önemli konulara deginmiştir.amma velakin şunu unutmuş artık dünyada normal bir savaş yok.psikolojik bir savaş var daha dogrusu ekonomik savaş demek dogru olur önce televizyon reklamlarıyla vakko corap giyiyoruz sonra onlar gibi yaşamaya başlıyoruz dede yi atayı bayram ziyaretlerinini unutuyoruz. çanakkale de kim savaşmış kimin umurunda diyen bir nesil yetişdiriyoruz adamlar bizi avrupa birligi kapısında bekletiyor bizde sabır ediyoruz.sorun su atatürk ne yaptı biz ne yapıyoruz ? istiklal marşını okuyormuyoz ? memleketin tüm büyük tüm firmalarını satılıyor seyrediyoruz !!! gecen bir haber okudum ülkerin veliahtı şöyle diyor iyiki ülkeri satmamışız iyide fiyat vermişlerdi !!! satsaydık şimdi ne iş yapardık. !!!!! şunu unutmayalım bazı firmaların stratejik önemi vardır !!!! demir çelik petrol en önemlisi tarım !!!! uyan türkiye uyan her şeyi yabancılar alıyo yakında filistin gibi olacaz.zaten kıbrısı ingilizler teker teker ingilizler aldı.alanyada almanların sıra büyük firmalarda demirdöküm gibi firma hiç vaillant a satılırmı ?sayın mustafa koç babadan kaldıya sat bakalım.ne diyim allah sonumuzu hayırlı eylesin misak-ı milli sınırları içinde kendi ülkemizde istedigimizi yapamıyoruz.millet iradesine güvenmeyen bir siyasi irade var ne yazıkki ak partide su dan cıkmış ak kaşık degil bir şekilde korkuttular herhalde onları sıcak para ekonomi gidişatı onların yüzünü güldürüyo ama bu bir babanın çoçuklarını mutlu etmek için evi barkı şirketi satmasına benziyo çünkü çünkü en büyük sermaye insanın gelecegidir.gelecegimizi birer birer satıyoruz.avrupa birligine girmemize de gerek kalmadıki
  avrupa türkiyeye geldi bile herkese ev kredisi veren onlar bankalarıda satın alıyolarya sagolsunlar.ilerye dönük faiz getirisini hiç riske ederlermi ???? o yüzden stabil bir kur rejimine girdik onlar böyle olmasını istiyolar. mevzu uzun aslında ama kurtlar vadisindeki deli hikmet misali görünen köye klavuz gerekmez demiş atalarımız öyle bir kör ettiler milleti önünü göremez oldu baba işten eve geliyo ne karının yüzüne bakıyo ne cocugunun yüzüne monitörün karsısına gecip uyuşuyoruz sonra cocuk büyüyo asi oluyo haklı tabi ne ögrettiki baba herkes zengin olmanın pesinde
  altta kalanın canı cıksın misali kimse fakirin ne durumda oldugunu dogru dürüst türkçe konusamayan araba markalarını ezberleyen örümcek adam transformers izleyenn amerikanlı zihinler yetişiyo tabi allah sonumuzu hayırlı eylesin !!!!!

 5. oğuz
  Temmuz 8, 2007, 9:37 pm

  adamlar ne yapmışmış!
  beyinsiz olduğu sorduğu sorudan belli.
  adamların? neler yaptığını,ne dümenler çevirdiklerini anlatmak yüzlerce sayfa gerektirir.
  o yüzden neler yapmadıklarını söyleyeyim.
  türk milletinin çıkarına hiç bir şey yapmamışlardır.
  tıpkı bir virüs gibi vatanımıza yerleşmişler,tüm de..let organlarına yayılmışlar(özellikle beyne) ve türkiye’mizi şu anda içinde bulunduğu kıskaca almış ve aldırmışlardır.

 6. medine özkan
  Temmuz 14, 2007, 3:19 pm

  mehmet bey gerçekten çok önemli bir konuya değinmişsiniz.Fakat yazınızın bazı yerleri kapalı.Kim bu sabataistlere yardım eden cemaatler ve cemaat liderleri.Mason loncalarına yardım eden bir insan gerçekten müslüman mıdır?Eelbette ki hayır peki o cemaatlerin lider ve mensupları?Bunlar idda mı;yoksa ellinizde kesin deliller var mı?

 7. dursun
  Temmuz 19, 2007, 11:43 am

  yukarı bölüm de aykut diye bir arkadaş yorum yapmış izsarilinin yada yahudilerin bu vatana ne zararları var diye , düşün bir ker atkyut efendi vatan buğün kürt türk vs gibi nedenlerle bölünmek üzre , yahudilik locaları gün gectikçe geciyo okullara bunşlar uyusturucu dagıtıyo, fuhuş bunların sayesin de zirve yaptı ve bunun gibi bir çok neden ve sen ne diyorsun aklını başına al yoksa senin aklınaı başından alırlar bu vatan boş değil sen gibi 3 beş hibbi ye papuç bırakmazlar

 8. O_Nur
  Temmuz 29, 2007, 11:52 am

  islam bütün peygamberleri kabul etmektir diye konuşan bilgisiz evet bu konuda haklısın ancak islam yahudileri de kabul et demez sana cahil, bir de yüce Kitabımız Kur’ an ı Kerim i oku derim ve sonra konuş.

 9. jiyan21
  Mart 22, 2008, 11:08 pm

  içimizdeki ajanlar belli,dtpli bölücüler bir kürt olarak rahatlıkla söylüyorumki,dtpliler bence diyarbakır beledeye meydanında asılmalı,apo biz kürtlerni lideriymiş ne lideri ya bizim her alanda önderimiz peygamber efendimiz s.a.v be liderimizde atatürktür,apo haindir asılsın artık şu bela

 10. seri
  Kasım 5, 2008, 9:04 pm

  kiyamet koptuktan sonra hepimizin gidecegi yer ayni atatürk diye bellediginiz sahisda

 11. usta
  Kasım 22, 2008, 1:12 am

  Aslinda Sebataycilarin isleri böyle sinsi sinsi calismak, cünkü yahudi nesili korkak bir nesildir, eeeee birgün can damarina bicak geldimi korkunun ecele faydasi olmayacak. Ne ekerlerse onu bicecekler ve bunun önünede kimse gecemiyecek. Bakalim bu Nankörleri kim kurtaracak, ya hep ya hic sadece müslümanlarda vardir, bünlarla birlikte dostlarida batacak.

 12. Ocak 4, 2009, 6:49 pm

  yahudi aykut konuşma okadar beyinsiz

 13. Ocak 11, 2009, 4:48 am

  sözlerime nasil basliyacagimi veya nerden basliyacagimi bilmiyorum bu gün 11.01.09 bu gün filistin icin almanya da yürüdük,inanin o konusmalarda gözüm doldu,coco cola,fanta ,boss mc donald ve buna benzer yahudiler bizim hakkimizda yazi yazarlarken pis müslümanlar diye yazmislar,lidil,aldi ve buna benzer alisverismerkezleri hafta sonu bütün gelilerini yahudilere bagislamis,inanin icim aciyor ve elimden bir sey gelmiyor,bütün arkadaslarin yazdigi gibi allah sonumuzu hayir eylesin,elbet bir gün bunlarin hakettiklerini verecegiz

 14. Ocak 11, 2009, 4:58 am

  hata su anda elimde bu gün yürüyüste almis oldugum bir ilan varki,bu yahudilere kimler yardim ediyo hepsinin isimleri var onlari yayinlamak isterdim ama scannerim olmadigi icin bunu yapamiyorum ,insaalah ilerde,diycegim tek kelime arkadaslar müslümanliga sahip cikalim,böyle cigeri bes para etmeyen insanlara,bizim hakkimizda pis müslüman diyen insalara pisligin kim oldugunu gösterelim….

 15. hali
  Ocak 22, 2009, 5:27 pm

  cok doğru konuşmussun hocam,herkes sizin benim gibi düşünmüyor ALLAH belalarını versin içimizdeki hainlerin lanet olsun yahudilere Elbet ki hepsi dünyada olmasada ahirette görecekler ve ayrıca o aykut bey de yahudi olmalıki telasa kapılmıs

 16. BEKLENEN MISAFIR
  Şubat 24, 2009, 2:54 am

  selamüm aleyküm mehmed sevket kardesim daha fazla bilgin oldugundan süphem yok , yazdiklarina aynen katiliyorum ve bilginden yararlanmak isteyen bir kardesinim.benimde desifre ettigim bilgiler var karsilikli bilgi alisverisi yapabiliriz ALLAH;A EMANET OL

 17. Gül
  Nisan 2, 2009, 11:57 pm

  degerli mehmed abi
  bu yazdiklarindan haric (sende biliyorsun) daha neler neler var….umarim bizim milletimizde uyanir

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: