MEKKE – mekke RESİMLERİ

Mescit-el Haram(مسجد الحرام) Kabe’nin görünüşü. Mekke (مكة) Mekke (مكة), Arabistan Yarımadası’nda bir şehir. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir.İslam dininde kutsal şehir. İslam’da İbrahim’in MÖ 2000ler’de yerleştirdiği hanımı Hacer ve oğlu İsmail’in etrafında inşa olunan Arabistan Yarımadası’nın Kızıldeniz sahilleri’ne yakın kenti.MS 570ler’de İslam dininin son peygamberi Muhammed burada dünyaya gelmiştir. 610′da Kur’an Alak Suresi ile bu kentte vahyolunmaya başladı. 630′da kent Müslümanlar’ın denetimine geçti. 630′da ünlü Veda Hutbesi bu kentte irad edildi. 1517-1917 arasında Mekke Osmanlı yönetiminde kaldı.Mekke her yıl kameri Zilhicce ayında milyonlarca Hacıya ev sahipliği yapıyor. Küfe
Mekke`de Mescid-i Harâm`ın içinde bulunan Kâbe-i Şerîf, Makâm-ı İbrahim (altın renkli muhafazalı kısım), Hicr-i İsmail (Kâbenin sağındaki mermerli kısım) ve her renkten her ırktan beraberce tavaf ibadeti yapan müslümanlar. Çünkü herşeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah Teâlâ Kur`ân-ı Kerîm`inde şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke`deki (Kâbe) dir. Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim`in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, ALLAH`IN İNSANLAR ÜZERİNDE BİR HAKKIDIR. Kim inkar ederse, bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.“ (Âl-i İmran 3/96,97).
 Kâbe`nin içinde bulunduğu Mescid-i Harâm`ın giriş kapılarından birisi.
 Mekke`deki Hira Dağında (Cebel-i Nur) bulunan Hira Mağarasının girişi ve dağa tırmanarak mağaraya girmeye çalışan hacılar. Peygamber Efendimize Allah tarafından peygamberlik görevi verilmeden önce kendisi çeşitli zamanlarda bu mağaraya gelir ve içinde tefekkürde bulunurmuş. Kendisine ilk vahiy bu dağda iken gelmiş ve Cebrâil isimli vahiy meleğini ilk defa bu dağda gerçek haliyle görmüştür. Efendimize bu dağda vahyedilen ilk Kur`an ayetleri şunlardı: “YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU! O, İNSANI BİR AŞILANMIŞ YUMURTADAN YARATTI. OKU! İNSANA BİLMEDİKLERİNİ BELLETEN, KALEMLE (YAZMAYI) ÖĞRETEN RABBİN, EN BÜYÜK KEREM SAHİBİDİR.“ (Alak 96/1-5).
 Mekke`de Sevr Dağında bulunan Sevr Mağarasının içinden alt giriş kısmının görünüşü. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arkadaşı Hz. Ebubekir (r.a.) ile Medine`ye hicret ederken izlerini süren Mekkeli düşmanlarından, Allah`ın büyük yardımı ile, bu mağarada üç gün gizlenerek kurtulmuştur. İzlerini süren müşrikler mağaranın kapısına kadar gelmişler fakat içeri girmeden geri dönmüşlerdir. Onların ayak seslerinin uzaklaştığını ve sonra seslerinin kesildiğini duyunca Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir, mağaranın ağzına geldiler. Mağaranın giriş kısmına bir örümcek ağ örmüştü. Bu ağın arasından baktılar ve orada da bir kişinin isterse mağaraya girebileceği yerde kayanın oyuğu içinde bir güvercin yuva yapmış ve sanki yumurtalarının üzerinde oturuyormuş gibi öylece duruyordu; biraz ötede de tünemiş vaziyette eşi duruyordu. (Kaynaklar: İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah; Hz. Muhammed`in Hayatı, Ebubekir Siracüddin [Martin Lings], Hicret). Bu mağara hakkında Kur`ân`da şöyle buyurulmaktadır: “Eğer siz ona (Resûlullah`a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kafirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke`den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına: Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah`ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.“ (Tevbe Sûresi 9/40).
 Mekke`de Sevr Dağında bulunan Sevr Mağarasının içinden görünüş. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arkadaşı Hz. Ebubekir (r.a.) ile Medine`ye hicret ederken izlerini süren Mekkeli düşmanlarından, Allah`ın büyük yardımı ile, bu mağarada üç gün gizlenerek kurtulmuştur. İzlerini süren müşrikler mağaranın kapısına kadar gelmişler fakat içeri girmeden geri dönmüşlerdir. Onların ayak seslerinin uzaklaştığını ve sonra seslerinin kesildiğini duyunca Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir, mağaranın ağzına geldiler. Mağaranın giriş kısmına bir örümcek ağ örmüştü. Bu ağın arasından baktılar ve orada da bir kişinin isterse mağaraya girebileceği yerde kayanın oyuğu içinde bir güvercin yuva yapmış ve sanki yumurtalarının üzerinde oturuyormuş gibi öylece duruyordu; biraz ötede de tünemiş vaziyette eşi duruyordu. (Kaynaklar: İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah; Hz. Muhammed`in Hayatı, Ebubekir Siracüddin [Martin Lings], Hicret). (Resmin ortasında bulunan oyuktan yıllarca Peygamber Efendimizi görmeyi bekleyen bir yılanın çıktığı rivayet edilir.) Bu mağara hakkında Kur`ân`da şöyle buyurulmaktadır: “Eğer siz ona (Resûlullah`a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kafirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke`den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına: Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah`ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.“ (Tevbe Sûresi 9/40).
 Mekke`de Sevr Dağında bulunan Sevr Mağarasının üst girişinden bir görünüm. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arkadaşı Hz. Ebubekir (r.a.) ile Medine`ye hicret ederken izlerini süren Mekkeli düşmanlarından, Allah`ın büyük yardımı ile, bu mağarada üç gün gizlenerek kurtulmuştur. İzlerini süren müşrikler mağaranın kapısına kadar gelmişler fakat içeri girmeden geri dönmüşlerdir. Onların ayak seslerinin uzaklaştığını ve sonra seslerinin kesildiğini duyunca Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir, mağaranın ağzına geldiler. Mağaranın giriş kısmına bir örümcek ağ örmüştü. Bu ağın arasından baktılar ve orada da bir kişinin isterse mağaraya girebileceği yerde kayanın oyuğu içinde bir güvercin yuva yapmış ve sanki yumurtalarının üzerinde oturuyormuş gibi öylece duruyordu; biraz ötede de tünemiş vaziyette eşi duruyordu. (Kaynaklar: İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah; Hz. Muhammed`in Hayatı, Ebubekir Siracüddin [Martin Lings], Hicret). Bu mağara hakkında Kur`ân`da şöyle buyurulmaktadır: “Eğer siz ona (Resûlullah`a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kafirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke`den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına: Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah`ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.“ (Tevbe Sûresi 9/40).
 Mekke`de Sevr Dağında bulunan Sevr Mağarasının alt girişinden bir görünüm. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arkadaşı Hz. Ebubekir (r.a.) ile Medine`ye hicret ederken izlerini süren Mekkeli düşmanlarından, Allah`ın büyük yardımı ile, bu mağarada üç gün gizlenerek kurtulmuştur. İzlerini süren müşrikler mağaranın kapısına kadar gelmişler fakat içeri girmeden geri dönmüşlerdir. Onların ayak seslerinin uzaklaştığını ve sonra seslerinin kesildiğini duyunca Peygamber Efendimiz ve Ebu Bekir, mağaranın ağzına geldiler. Mağaranın giriş kısmına bir örümcek ağ örmüştü. Bu ağın arasından baktılar ve orada da bir kişinin isterse mağaraya girebileceği yerde kayanın oyuğu içinde bir güvercin yuva yapmış ve sanki yumurtalarının üzerinde oturuyormuş gibi öylece duruyordu; biraz ötede de tünemiş vaziyette eşi duruyordu. (Kaynaklar: İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah; Hz. Muhammed`in Hayatı, Ebubekir Siracüddin [Martin Lings], Hicret). Bu mağara hakkında Kur`ân`da şöyle buyurulmaktadır: “Eğer siz ona (Resûlullah`a) yardım etmezseniz (bu önemli değil); ona Allah yardım etmiştir: Hani, kafirler onu, iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke`den) çıkarmışlardı; hani onlar mağaradaydı; o, arkadaşına: Üzülme, çünkü Allah bizimle beraberdir, diyordu. Bunun üzerine Allah ona (sükûnet sağlayan) emniyetini indirdi, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah`ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir.“ (Tevbe Sûresi 9/40).
 Mekke`de Arafat Meydanında bulunan Arafat Tepesi (Cebel-i Rahme) ve bu mübarek mekânları ziyaret eden hacılar. Adem Babamız ile ile Havva Annemiz`in Cennet`ten dünyaya indikten sonra burada kavuştuğu rivayet edilmektedir.

islam, islam, ıslam, ıslam, islam site, islam i site, islam adres, islam i adres, islam sitesi, islam golu, islam mekke, islam medine, islam dini, dinimiz islam, buyuk islam, yuce islam, evliya islam, din islam, islam dini, islam com, islam site, islami site, islamda ara, islam da bak, islam da ara, islamı adres, islami site, islami ev, islami sohbet, islamda sohbet, islam yeri, islam bahcesi, islam cami, islam huzur, huzur islam, islam bur, nur islam, islam ulu, ulu islam, islam ekber, ekber islam, aziz islam, islam aziz, hızır islam, islam hızır, hizir islam, islam hizir, ömer islam, islam ömer, omer islam, kardeş islam, islam kardeş, islam kardes, kardes islam, islami bereket, islamda dua, islam da töbe, islam da melek, islam da dünya, dunya islam, islam yasam, islam hayat, hayat islam, nurlu islam, islam nurlu, islam bilgisi, bilgi islam, islam nehri, nehri islam, islam duygusu, duygu islam, islam siteniz , islam yeriniz, islamda tobe, tobe et islam, islam ugrun da , islam icin, son din islam, tek din islam, islam, islam, ıslam, islam”>
<meta name=”Keywords” content=”islam, islam, ıslam, ıslam, islam site, islam i site, islam adres, islam i adres, islam sitesi, islam golu, islam mekke, islam medine, islam dini, dinimiz islam, buyuk islam, yuce islam, evliya islam, din islam, islam dini, islam com, islam site, islami site, islamda ara, islam da bak, islam da ara, islamı adres, islami site, islami ev, islami sohbet, islamda sohbet, islam yeri, islam bahcesi, islam cami, islam huzur, huzur islam, islam bur, nur islam, islam ulu, ulu islam, islam ekber, ekber islam, aziz islam, islam aziz, hızır islam, islam hızır, hizir islam, islam hizir, ömer islam, islam ömer, omer islam, kardeş islam, islam kardeş, islam kardes, kardes islam, islami bereket, islamda dua, islam da töbe, islam da melek, islam da dünya, dunya islam, islam yasam, islam hayat, hayat islam, nurlu islam, islam nurlu, islam bilgisi, bilgi islam, islam nehri, nehri islam, islam duygusu, duygu islam, islam siteniz , islam yeriniz, islamda tobe, tobe et islam, islam ugrun da , islam icin, son din islam, tek din islam, islam, islam, ıslam, islam”>
<meta name=”classification” content=”islam, islam, ıslam, islam da, islam site, islam cıl, islam da ara, islam adresi, islami site, islam evi, islam bahcesi, islam denizi, islam havuzu, islam gülü, islam, islam i, islam

 1. melisa
  Haziran 7, 2007, 7:15 pm

  çooooooooooooooooook süper olmuş inşallah daha ilerini yaparsınız

 2. Haziran 7, 2007, 10:09 pm

  sitemize göstermiş olduğunuz ilgi oldukça sitemizde daha güzelleri yayınlanacakdır allahın izniyle

 3. berat habur
  Haziran 29, 2007, 12:14 pm

  ALLAH RAZI OLSUN BU SİTEDEN BU RESİMLERİMİ ARŞİVİME YÜKLÜYÜM AMA ÖNEMLİ OLAN BUNLARI KALBİMİZE YÜKLEMEK OYLE DEYİLMİ? GERCEKTEN HARİKA RESİMLER

 4. muhammet
  Temmuz 6, 2007, 9:41 pm

  buda gerçekten insanı oralara yöneltecek ve haca iman ile gitmeyi nasib edecek durumlar yükler (İNŞALLAH) insanın yüregine.. LA ilahe ilahe ilAllah. deyip gezmeyi olana olmayanada başka şekilde daim etin Allah(C.C) amiyn.

 5. Temmuz 21, 2007, 8:18 am

  allah razı olsun

 6. Temmuz 28, 2007, 8:09 pm

  bizde haziranda mübarek topraklardaydık bu resimler şimdi çok çok manidar oluyor allah tekrarını nasip eylesin

 7. betül
  Ağustos 1, 2007, 1:01 pm

  çok güzel resim bunlar yaaa annem bu resimleri baka baka ağlıyo devamını allah bıze nasıp eyler inşallah

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: