Prof. Dr. NECMETTİN ERBAKAN Kimdir?

Prof. Dr. NECMETTİN ERBAKAN Kimdir?

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKANIN ÖZGEÇMİŞİ

29 Ekim 1926 yılında Sinopta doğdu. Babası Adananın Kozan ve Saimbeyli bölgesinde yaşamış olan Kozanoğullarından Mehmet Sabri Erbakan.

Ağır ceza reisi olan babasının birçok yerde görev yapmış olması dolayısıyla çocukluğu muhtelif şehirlerde geçen ERBAKANın annesi de Sinopun tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Kamer Hanımdır.

Necmettin ERBAKAN ilkokula Kayseri Cumhuriyet İlkokulunda başladı, babasının Trabzona tayin olması dolayısıyla ilkokul öğrenimini burada okul birincisi olarak tamamladı.

1937 yılında ilk tahsilini tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Erkek Lisesinde orta tahsiline başladı. Okuldaki çalışkanlığı dolayısıyla arkadaşları tarafından kendisine “DERYA NECMETTİN” diye hitap edilirdi. Okulda “Sıfırcı Avni” olarak bilinen fizik hocasından ilk defa 10 alan öğrenci olmuştur.

Orta ve Lisede bütün sınıfları iftiharla geçen Necmettin ERBAKAN, İstanbul Erkek Lisesini 1943 yılında birincilikle bitirdi. O tarihlerde Lise bir­incileri Üniversitelere imtihansız alınıyordu. Fakat Necmettin ERBAKAN imtihansız kaydolmayı reddederek girdiği imtiha büyük başarı göster­ince İstanbul Teknik Üniversitesinin ikinci sınıfından yükseköğrenimine başladı. İlkokula 6 yaşında, üniversiteye de ikinci sınıftan başlaması dolayısıyla kendisinden iki yaş büyük olanlarla aynı sınıfta öğrenim gördü. Bu arkadaşlarından biri de Sayın Süleyman DEMİRELdir.

Üniversite yıllarında okuldaki talebelerin namaz kılmaları için mescit açılması konusunda büyük gayret göstermiş ve açılan mescitte hem namaz kılmışlar hem de ilmi ve dini sohbetler yapmışlardır.

1948 yılı yaz döneminde İTÜ Makina Fakültesinden üstün başarıyla mezun olan ERBAKAN aynı yılın 1 Temmuzunda Makina Fakültesi Motorlar Kürsünde asistan olarak göreve başladı. 1948-1951 yılları arasındaki bu 3 yıllık asistanlık döneminde o zaman doktora tezine tekabül eden yeterlilik tezini hazırladı. Sınıflarda ders vermek doçent ve profesör­lerin yetkisinde olmasına rağmen kendisi asistan olduğu halde ders ver­mesine izin verilmiştir. Yeterlilik tezindeki başarısından dolayı üniversite tarafından 1951 yılında Aachen Teknik Üniversitesinde ilmi araştırmalar yapmak, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Almanyaya gönderilen ERBAKAN, Alman ordusu için araştırma yapan DVL araştırma merkezin­deki araştırma ile ünlü ve V1 ve V2lerin gelişmesini sağlayan Profesör Schmidt ile birlikte çok başarılı çalışmalar yaptı.

Aachen Teknik Üniversitesinde çalıştığı 1.5 yıl süre içerisinde, bir tanesi doktora tezi olmak üzere 3 tez hazırlayan ERBAKAN, Alman üniver­sitelerinde geçerli olan “DOKTOR – MÜHENDİS: Dr.-İng” unvanını aldı.

Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt yakmaları konusunda araştırmalar yaparak rapor veren ve bu arada da doçentlik tezi­ni hazırlayan ERBAKANın “Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunu” matematiksel olarak izah eden bu tez, Alman ilim çevrelerinde büyük yankı uyırdı. Tezin mecmualarda neşredilmesi üzerine o tarihte Almanyanın en büyük motor fabrikası olan ve dünyada motorun ilk üretil­diği DEUTZ motor fabrikalarının umum müdürü Prof. Dr. Dr. FLATZ tarafından Leopard tanklarının motorları ile ilgili araştırmalar yapmak üzere bu fabrikaya davet edildi.

Alman Ekonomik Bakanlığının RUHR sahasındaki fabrikalar üzerinde araştırma yapmak için görevlendirilen heyette kendisinin de yer almasının istenmesi üzerine 15 gün RUHR sahasındaki bütün Ağır Sanayi fabrikalarını gezip inceleme fırsatı buldu.

II. Dünya Harbinden sonra Alman üniversitelerinde doktora yapan ilk Türk ilim adamı olan ERBAKAN, 1953 yılında doçentlik imtihanını vermek üzere İstanbula geldi. İmtihan sonucunda 27 yaşında Türkiyenin en genç doçenti olma başarısını gösteren Necmettin ERBAKAN, araştırmalar yap­mak üzere tekrar Almanyanın DEUTZ fabrikalarına gitti. Burada 6 ay süreyle motor araştırmaları başmühendisi olarak, Alman ordusu için yapılan araştırma çalışmalarına katıldı.

1953ün Kasım ayında İstanbul Teknik Üniversitesine dönen ERBAKAN, Mayıs 1954 – Ekim 1955 yılları arasında askerlik görevini ifa etti. İstanbul Kağıthanedeki 6 aylık yedek subay öğreniminden sonra Halıcıoğlundaki istihkam bakım bölüğünde 6 ay asteğmen, 6 ay da teğmen olarak makinaların bakım ve tamiratları kısmında görev yaptı.

Bu görev esnasında her yıl Amerikadan istenen teçhizatın listesini hazırladı. Hazırladığı bu liste Amerikan yardım heyetinin dikkatini çekmiş ve bir Amerikalı Albay bu listeyi hazırlayan kişiyle görüşmek istediğini okul komutanı Şeref ÖZDİLEKe bildirmiş. Okul Komutanı da bu Albayı alıp ERBAKANın yanına getirmiş ve Albay: “Siz bugüne kadar Amerikadan yardım olarak gizleme ağı, kürek sapı, kazma vs. gibi şeyleri isterken bu sene bakım bölüğü için iş makinalarının tamiratı esnasında imal edilmesi lazım gelen çeşitli parçaların imalatı için tezgahlar istemişsiniz. Siz nasıl olurda bu tezgahları talep edersiniz” tarzında konuşunca, ERBAKAN Amerikan ordusu kuruluş talimatnamesini açarak: “Bizim yaptığımız görevi yapan Amerikadaki aynı birliklerde bu tezgahlar var, bizde niçin olmasın” diye karşılık verince, Amerikalı Albay söyleyecek söz bulamamış ve tez­gahlar bilahare gelmiştir.

Askerlik görevinden sonra tekrar üniversitedeki görevine dönen Necmettin ERBAKAN İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar Laboratuarında 100 yerli ilk motoru yaptı ve bilahare 1956 yılında Türkiyede ilk yerli motoru seri halde imal edecek olan, 200 ortaklı Gümüş Motor A.Ş.yi kurdu.

ERBAKa böyle bir fabrika kurma fikri Almanyada çalışmaları esnasında, Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sipariş verdiği motorları görünce iyice uyanmıştı.

Yurda dönünce bu çalışmayı başlattı. Ve bugün Pancar Motor adı altında çalışan fabrikanın temelini 1 Temmuz 1956da attı. Gümüş Motor fabrikasında seri imalat 1 Mart 1960 tarihinde başlamıştır.

Dönemin Başbakanı Rahmetli Adnan MENDERES, 1960 yılı başlarında fabrikayı gezerken; “Türkiyede ben çiftçiyim, bu motorları kendim kullım. Bunun ne kadar büyük bir adım olduğunu çok iyi biliyo­rum. Türkiyede bunların yapılabileceğini görmek beni son derece memnun etmiştir. Keşke ben bu fabrikayı 1960larda değil de 1950de görseydim. O taktirde Sümerbankın birçok fabrikalarını özel sektöre satar, oradan aldığım para ile Türkiyede Ağır Sanayi fabrikaları kurardım” diyerek duygu­larını dile getirmiştir. MENDERES ayrıca fabrikanın ihtiyacı olan 1.300.000 Dolarlık dövizi de bir günde tahsis ettirmiştir.

Gümüş Motor Fabrikası, diğer adı ile Pancar Motor Fabrikası 1960 yılından beri 40 yılı aşkın bir zamır Türkiyenin tarlalarını sulayan, inşaat makinalarını, küçük traktörlerini, deniz botlarını, kayıklarını tahrik eden motor ihtiyacını karşılamakta, ayrıca kardeş ülkelere Suriye, Irak, Pakistan ve Sudana motor ihraç etmektedir.

1960 yılında Ankarada yapılan Sanayi Kongresinde Gümüş Motorun yaptığı imalatları sunan ERBAKAN “Yeni hedef otomobillerin Türkiyede yapılmasıdır” fikrini ortaya atmış, o zaman yönetimde olan askerler tarafından revaç bulan bu fikir üzerine Eskişehir Demiryolları CER atölyesinde “DEVRİM OTOMOBİLİ” adıyla ilk yerli otomobil imal edilmiştir. Askeri yönetim Gümüş Motor fabrikasını gezmiş, büyük ilgi ve heyecan duymuşlar, bunun üzerine 200e yakın General ve üst rütbeli subaya ERBAKAN Milli Savunma Bakanlığı konferans salonunda bir Sanayi Konferansı vermiştir.

1960 yılında Ankarada yapılan Sanayi Kongresinde Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN tarafından gösterilen “Yeni Hedef Otomobillerin Türkiyede yapılmasıdır” hedefi yıldan yıla atılan adımlar­la bugün Türk ekonomisi içersinde otomotiv sanayiinin sürükleyici lokomo­tifi bir sektör olmasına yol açmıştır.

1965 yılında profesör olan ERBAKAN, Şubat 1966da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığına getirildi. Daha sonra Genel Sekreter olan ERBAKAN, 1968 Mayısında Odalar Birliği İdare Heyeti Üyesi, Mayıs 1969da da Odalar Birliği Başkanı oldu. O zamanki hükümet her türlü1 kanuni hükümleri hiçe sayarak ERBAKANı polis zoruyla görevinden uzak­laştırdı.

Necmettin ERBAKAN 1967 yılında evlendi. Sanayiye gerekli ilginin gösterilmemesi üzerine siyasete atılmaya karar verdi. Ve Milletvekili adayı olmak için Adalet Partisine başvurdu. Buradan veto edilen ERBAKAN,: 1969 seçimlerinde Konyadan bağımsız olarak adaylığını koydu ve seçil­erek Meclise girdi.

24 Ocak 1970 yılında Milli Görüşün ilk partisi olan Milli Nizam Partisini kuran ERBAKAN, 1971 Nisanında ihtilal yönetiminin de baskısıyla, Milli Nizam Partisi antidemokratik bir biçimde kapatıldı.

Daha sonra 11 Ekim 1972 tarihinde kurulan Milli Selamet Partisi, ERBAKAN liderliğinde girdiği 1973 seçimlerinde 12 oyla 48 Milletvekilliği ve 3 Senatörlük kazanarak 51 parlamenterle Meclise girdi.

1974 yılı başında kurulan MSP-CHP koalisyonunun bozdurulmasından sonra kurulan dörtlü koalisyonda da yer alan MSPnin Genel Başkanı yine Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomik Kurul Başkanlığı görevlerini üstlendi.

5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra kurulan 3lü koalisyonda da bu görevini devam ettiren ERBAKAN liderliğindeki MSP, böylece toplam 4 yıl süreyle hükümet ortağı oldu. 

1974-1978 yılları arasında kurulan 3 Hükümet döneminde de Başbakan Yardımcısı ve Bakanlıklar arası Ekonomik Kurul Başkanlığı görevini yürüten Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN bu dönem esnasında Kıbrıs Zaferinin kazanılmasında büyük rol oynamış, büyük tarihi “Ağır Sanayi Hamlesinin yürütülmesi ve başarılmasına öncülük yapmış, Türkiyenin İslam Konferansına tam üye olmasını sağlamış ve yeni nesillerin Milli ve Manevi Değerlere bağlı olarak yetişmesi hususunda büyük önem taşıyan İmam Hatip Okullarının açılmasında ve yayılmasında önemli hizmetler başarmıştır.

Bu dönem boyunca rant ekonomisi yerine Reel ekonomiyi uygulamış, milli kaynaklarımıza dayanılarak Anadolunun bütünü ile kalkınması ve sanay­ileşmesi yönünde başarılı hamleler yapmıştır.

Türkiyenin ekonomik kalkınmasını ve güçlenmesini kendileri için uygun görmeyen bazı dış mihrakların etkisiyle, koalisyon ortağı Adalet Partisinden 11 kişinin muhalefet partisine katılması ve Bakan yapılmaları olayıyla TBMMde iktidarın çoğunluğu kalmayınca bir muhalefet partisi lid­eri olarak parlamento çalışmalarında büyük etkinlik göstermiştir.

1978 yılı başından 12 Eylül 1980e kadar muhalefette .kalan MSPnin Genel Başkanlığını yürüten Necmettin ERBAKAN, 12 Eylül İhtilalinin getir­diği antidemokratik uygulama ve yasaklarla Eylül 1987 yılına kadar poli­tikadan resmen uzak tutuldu.

Eylül 1987deki referumla yeniden siyasi haklarını elde eden ERBAKAN, 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulmuş olan Refah Partisinin, 11 Ekim 1987 tarihinde yapılan kongresinde oy birliği ile Genel Başkanlığa seçildi. 20 Ekim 1991 seçimlerinde Konyadan yeniden Milletvekili seçilen Necmettin ERBAKAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

1995 genel seçimlerinde tekrar Konyadan Milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu seçimlerden Refah Partisi Türkiyenin en büyük partisi olmuştur.

Bunun üzerine 28 Haziran da hükümeti kurma görevini alarak 7 Temmuz da güvenoyuyla Türkiyenin Başbakanı olmuştur.

Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN 54. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak 28 Haziran 1996dan 2 Temmuz 1997ye kadar 1 yıllık bir süre esnasında başarılı atılımlar sağlamıştır. Faiz ve borç sarmalları içersinde perişan hale gelmiş olan Türk ekonomisini 6 ay gibi kısa bir süre içersinde, dış ve iç borç almadan, zam yapmadan tamamen milli kaynak paketlerini harekete geçirmek suretiyle düzeltmiş Türkiyeyi ekonomik krizlerden kurtarmış, milli kaynaklardan Devlete 30 milyar doların üzerinde kaynak sağlamış. Tatlı reçetelerle köylü, işçi, memur, esnaf, emekli, dul ve yetim­lere kısa zama görülmemiş ora refah artışı gerçekleştirmiştir.

Bu hamlesiyle ekonomiyi güçlendiren ERBAKAN, 1997 yılı bütçesini denk bütçe olarak yapmaya muvaffak olmuş ve bu bütçeyi Ocak ve Şubat aylarında denk bütçe olarak yürütmüştür.

Halkın desteğini alan bu çok önemli başarıların yanında, uluslararası ala da gelişmekte olan 8 ülkenin işbirliğine öncülük yaparak büyük bir gayretle bir yıl gibi kısa bir sürede D-8 (Development-8) oluşumunu mey­dana getirmesi önemli bir dünya olayıdır.

Halktan alınan vergilerin ve milli imkanların, haksız bir rant ekonomisi ile ufak bir zümreye aktarılması, böylece milyonların ezilmesi, fakirleşmesi ve milli ekonominin tahrip olması politikasına son veren Prof.Dr.Necmettin ERBAKANın bu icraatı, rant ekonomisiyle beslenen bir avuç rantiye züm­resinin hoşuna gitmemiş, bu zümre Ocak 1997den itibaren elindeki bir kısım medya ve sermaye gücü ile 54. Hükümetin başarılı hamlelerini etk­ilemek için bütün milletçe bilinen yollara başvurmuştur.

Çeşitli etkilerle koalisyon ortağı Doğruyol Partisinin milletvekillerinin hükümetten desteklerini çektirilmesi faaliyetleri karşısında bir yılın sonunda bir değerlendirme yapılmış, 550 kişilik parlamentonun RP + DYP + BBPden oluşan 278 kişilik milletvekilinin imzası ile meclis çoğunluğu olarak en kısa sürede seçime gidilip, daha güçlü olarak gelinmek suretiyle hazırlıkları yapılmış olan “Yeniden Büyük Türkiye” projeleri hamlesinin istikrar ve huzur içersinde sağlanmasına karar verilmiştir.

1982 Anayasası gereğince 10 yıl siyaset yapma yasağı aldı. 1987’de halk oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’ne daha sonra genel başkan seçildi. 1991 seçimlerinde Konya’dan milletvekili oldu.

1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. DYP-ANAP kaolisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde 28 Haziran 1996’da başbakan olarak göreve başladı. 21 Mayıs 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, RP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ve RP kapatıldı.

Siyaset serüvenine  22 Temmuz’da yapılacak genel seçimlerinde SP’den Konya 1. sıra Milletvekili adayı olarak devam etti.

 1. rıddıg
  Temmuz 14, 2007, 12:11 pm

  Allah böyle değerli insanları başımızdan eksik etmesin.

 2. Temmuz 14, 2007, 8:49 pm

  AMİNNNNNNNNNNN INSEALLAHURRAHMAN YAZAN KARDESIMIZDEN VE ALLHUTEALE HZ TUM DILEDIKLERINDEN EFENDIMIZ SAV HZ HURMETINE KABUL ETSIN

 3. Burak
  Temmuz 19, 2007, 3:43 pm

  Asrın Lideri
  Asrın Fatihi
  Savunan Adam
  Mücahit Erbakan

 4. Temmuz 25, 2007, 4:10 pm

  tamam kardeşim ama tayyipler ve amerika uşakları ondan üredi

  • (AHMET)
   Mart 4, 2010, 8:11 am

   sana tek laf olsun o kişi ŞU SAADET ten sonra bızım adamımız olamaz iş birlikcıdır.ve MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEGİNİ cıkarmış bi kişidir.TÜRKİYEDE iki parti vardır bir SAADET PARTİSİ 2.si ise digerleri

   İNADINA SAADET…

 5. Temmuz 25, 2007, 7:45 pm

  alım kendıne gel ne demek ondan uredı bırde alım demıssın kendı ısmıne ammada alımsın ALLAH CC HZ ayetı kerımesınde buyuruyorkı kenanın kafır olarak can verdıgını kenan HZ NUH AS. ogludur pekı bu kafır

 6. Temmuz 25, 2007, 7:50 pm

  alım kendıne gel ne demek ondan uredı bırde alım demıssın kendı ısmıne ammada alımsın ALLAH CC HZ ayetı kerımesınde buyuruyorkı kenanın kafır olarak can verdıgını kenan HZ NUH AS. ogludur pekı bu kafır hz NUH AS OGLU OLDUGUNA GORE SUC HASA HZ. NUH AS. mı kendıne gel hıdayetı veren YUCE OLANA ALLAH CC HZ ısterse peygamber oglu olsun sen her halde dunyada yasamıyorsun ben oyle kısıler tanıyorumkı kendı sakallı 5 vakıt namazını kılıyor ama oglu ıckıcı hıc bır baba oglunun ıckı ıcmesını ıstemez.bır ornek daha ıhtıyar ve yaslı bır amca ıle konusuyorum hocaefendının ıyı oldugunu soyledı ama senın gıbı yav bu r. t.erdogan onun talebesı sankı suclu hocaymıs hoca oyle yetıstırmıs.tabı yenı tanıstıgımız ıcın tanımıyorum bızde bır kac ornekle olayı anlattık bııznıllah amca kabul ettı ama gıttıkten sonra onu tanıyan bır arkadas dedkı kendı oglunun bıra tukanı var bıra satıyor bunu bılseydım ee o oglanda senındı neden oyle yetıstırdın derdım ama hıc bır baba ev ladını kotu yola gıtmesını ıstemez

 7. Temmuz 26, 2007, 2:23 pm

  insllah cevaplıyalım arif kardes.hic kise kimseye sen cennetliksin diyemez yada cehennemlik ama anladıgım kadarı ile sen pek fazla islam ilmi tahsil etmemissin.bak fıkhta ilk giris sudur insan aklını kullanarak bldileri arasından bir hukme ulasır.tani daha önce bu konuda bir hukum yoksa bunada ıhtıhsan denilir.ve emirler üzere zina yapanın icki içenin vs.. gunahları yapanın yada vesile olanın büyük ve elim verici bir azabın oldugu bildrilir.peki recep erdogan 1 haziran 2005 tarihli cmuk yasalarını degistirerek zina yapanın tecavuz yoksa gonul birligi ile yapanınsuc olmaktan cıkardı bu konuda bır hadısı serıfı nakledelım ınsllah EFENDİMİZ SAV. HZ. GELECEKLE İLGİ HADISI SERIFLERINDE ISTANBULUN FETHEDILECEGINI.HİLAFETİN TURKLERE GECECEGİNİ BİLDİRDİ PEKİ 1453 YILINDAN ÖNCE VEFAT EDEN HERHANGİ BİR KİMSE bu fethi görmedi diye hasa EFENDİMİZ SAV. HZ. yalanmı soyledi demekki olay var zaman ve kisiler yok.aynı sekilde EFENDİMİZ SAV. HZ. BWNİM UMMETİMDEN BİR KISIM KİSİLER ZİNAYI SERBEST YAPACAKLAR SUC OLMAKTAN CIKACAK BUYURDU VE İSLAM AKAİDİNDE BUNA SEBEP OLANLARIN ASLA AFFEDİLMEYECEGİ bildiriliyor.ALLAHU TEALE HZ katında af nefsı yanlızca nefsi ile ilgili her turlü günahın affedilme mujdesi var soyleki eger bir insan icki ics kumar oynasa vs.. boyle buyuk gunahları ıslase TEK YUCE OLAN ALLHU ZULCELAL HZ. DİLERSE AFF VAR amadini yıkmaya vesile olmak canıyla malıyla sevgiyle vs.. ALLAHUTEALE HZ kanunlarını helalı haram haramıda helal kıldıgından asla affedilmeyecekleri bildirildi.bosbakan sadece bu ısı yapmadıki ırakta 65000 bacımızın ırzına gecen 1000000 fazla kısıyı camılerde ve baska yerlerde hunharca katleden 250000 fazla cocugu olduren bır serefsızler ordusu olan abd ye soyle dıyor hic unutamıyorum ekim 2004 de amerıkan askerlerınin az zaiyatla sagsalım ulkelerıne donmelerı icin dua edıyoruz.kafir kafire dua eder.hemde bu duayı ıyıce oldursunler kessınler daha iyi tecavuz etsınler dıye yaptı senın aklın alıyormu boyle bir seyi ve cccemil cicek incirlik hava üssünden 4990 sortı ıraka duzenlenmis devamı var amerıkaqn ordusun ust rutbeli bir subay tom soy ismini hatırlayamadım 103 bin ton muhımmat turkıye uzerınden aktarıldıgını bildirdi.peki sen ben sen annen benım annem vs.. orda olabilirdik aynı tecavuzlerı soykırımı senın annene yadabneım anneme yapılsa bunun YERİİ NERSİ BE NERSİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ne bicim vicdan var sizlerde ıste senın bosbakanın gercek yuzu buna oy vermek CEHENNEMİN EN ALTI DEİLDE NERESİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ VE SUAN HEDEFTE LUBNAN IRAN SURYIE VE NIHAYETINDE TURKIYEEEE var bu yaptıgı serefsız hızmete karsı yahudiler ona 1890 lı yıllarda herheld onculugunde kurulan (AJC) ORGUTUNDEN ODUL alan goruntude yahudı olmayan tek kısı bu odul buzamana kadar 10 defa verıldi 117 yılda yanlızca 10 defa aklını basına al yahudi ıcın bu kadar degerli olan ödlü yahudi kalkıp bosyere vermez hemde goruntude yahudı olmayan bir kisi icin.ve youtube den ac senın bos bakın soyledıklerını kulaklarınlan duy ısraıl ıcın dıyar bakırı baskent yapcaz bunun hazırlıklarını surduruyoruz.(bop) bunun ıcın HOCAEFENDİ bu adamın pesinden gitmeyin dedi.sizlere yalvardı aynı sekılde EFENDİMİZ SAV HZ YALVARMISTI ozamanki munafıklara din düsmanlarına unatma bu dunya ısık hızından daha hızlı gecer bak 5 sene basta kalmak ıcın yaptı ve gectı ne oldu o yedi biftek pirzola bindi en kral arabaya aldı ogluna 6 trılyonluk gemi ne oldu bir fayda sagladımı bıtıı İSTE DUNYA HAYATI BUUUUUUU gelip gecer.baksana bun adamın ıc yuzu suankı basın danısmanı olan akif peki amerikadan geldikten sonra bir kitap yayınladı ismipeygamber soyu musanın cocukları kıtapta yazan ibare emine erdogan asıl ismi emily hakim karrıyla emineye degistiriliyor ve erdogan aslen potemyalı aynen ıbareyi aktarıyorum nasılki HZ MUSA AS. fıravunun yanında buyuerek omu yıktıysa ısım vermemeksızın HOCAEFENDİYİ FİRAVUNA benzetıyr ve onu darmadagın ettıgını bıldırıyor bu kitaptan sonra akif peki recep erdoganın basın danısmanlıgına getırtıldı ve bunu youtubeden ergun poraz dıye yaz ve oldugu gıbı kendı kulaklarınlan duy ve gor ve suan basın danısmanı.hatta ben ıstanbulda medresede ALLAHU ZULCELAL HZ rahmetıyle ıslam ilmi tahsil ederken basın bu adamı acayip reklam yapıyorlardı ve 2001 kadar ısın ıcınden cıkamadım bu yahudı basını HOCAEFENDIYE DUSMAN NEDEN sureklı ovuyorlar ovemezler eger tayyip onlardansa bu ıhtımal dogru dur ama olamaz diyordum.ama yahudı 5765 yıldır benı arzı mevud cın calıstı ve nıtekım bır cok velı gorunuste tabı aslen yahudıdir bir örnek F.SULTAN MEHMET HZ nın bas doktoru molla buyuk alım yakup efendı olarak blılnıdı yıllarca takı zehır verıp oldurene kadar.ne oldu ortaya cıkınca yenıcerıler canlı canlı kollarını ve bacaklarını cekerek geberttıler pekı o yakup ısmıyle musluman gorunen ve cok takava yasayan tabı muslumanları kandırmak ıcın bılmıyormuydu padısahı suıkastlen oldursem sorgusuz gebertırler benı bılıyordu ama ne azım sureklı namaz kılcak ehlı takva yasıyacak artık ınasanlar kendılerınden daha ıyı musluman olduklarını gonullerıne naks ettikten sonra emeli icin calısıcak aynı oyun recep erdogan oyle bır kıvama getırdıkı bu mılletı ne yaparsa yapsın kımse bır sey demıyor destek verıyor aynınsın 10 bırını bır baska partı baskanı yapsaydı kafır ılan etmıslerdı ve her cuma gosterıler ayakalnmalar yasanıcaktı ama sımdı bu yaptı gunah gunalıktanmı cıktıı buzulumlerı tekrar tekrar yazlaım ama hidayet ancak YUCE MEVLAMIZ CC HZ . dendır İNSALLAH sana ve dıger akp li kardeslerımıze

  • yafes
   Ocak 31, 2010, 11:03 am

   musa naaptın sen tamam sakin ol müdahil olduğun davayı ve liderini savunman güzel bişey ama abartma kimse okumaz ki o kadar yorumu..

 8. nikter
  Temmuz 28, 2007, 9:09 am

  alim kardeşim,, taayyip’ler ondan türedi ama
  ” ALİMDEN ZALİM, ZALİMDEN ALİM DOĞAR”

 9. mustafaemingul
  Temmuz 31, 2007, 7:29 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 10. Temmuz 31, 2007, 9:12 pm

  insllah cevaplıyalım mustafa kardes.hic kiseye bız taraf olarak deıl yaptıklarıyla bakıyoruz ama sen tam aksıne taraflı bakıyorsun ama anladıgım kadarı ile sen pek fazla islam ilmi tahsil etmemissin.bak fıkhta ilk giris sudur insan aklını kullanarak bildikleri arasından bir hukme ulasır.taki daha önce bu konuda bir hukum yoksa bunada ıhtıhsan denilir.ve emirler üzere zina yapanın icki içenin vs.. gunahları yapanın yada vesile olanın büyük ve elim verici bir azabın oldugu bildrilir.peki recep erdogan 1 haziran 2005 tarihli cmuk yasalarını degistirerek zina yapanın tecavuz yoksa gonul birligi ile yapanınsuc olmaktan cıkardı bu konuda bır hadısı serıfı nakledelım ınsllah EFENDİMİZ SAV. HZ. GELECEKLE İLGİ HADISI SERIFLERINDE ISTANBULUN FETHEDILECEGINI.HİLAFETİN TURKLERE GECECEGİNİ BİLDİRDİ PEKİ 1453 YILINDAN ÖNCE VEFAT EDEN HERHANGİ BİR KİMSE bu fethi görmedi diye hasa EFENDİMİZ SAV. HZ. yalanmı soyledi demekki olay var zaman ve kisiler yok.aynı sekilde EFENDİMİZ SAV. HZ. BENİM UMMETİMDEN BİR KISIM KİSİLER ZİNAYI SERBEST YAPACAKLAR SUC OLMAKTAN CIKACAK BUYURDU VE İSLAM AKAİDİNDE BUNA SEBEP OLANLARIN ASLA AFFEDİLMEYECEGİ bildirildi.ALLAHU TEALE HZ katında af nefsı yanlızca nefsi ile ilgili her turlü günahın affedilme mujdesi var soyleki eger bir insan icki icse kumar oynasa vs.. boyle buyuk gunahları ıslase TEK YUCE OLAN ALLHU ZULCELAL HZ. DİLERSE AFF VAR ama dini yıkmaya vesile olmak canıyla malıyla sevgiyle vs.. ALLAHUTEALE HZ kanunlarını helalı haram haramıda helal kıldıgından asla affedilmeyecekleri bildirildi.bosbakan sadece bu ısı yapmadıki ırakta 650000 bacımızın ırzına gecen 1000000 fazla kısıyı camılerde ve baska yerlerde hunharca katleden 250000 fazla cocugu olduren bır serefsızler ordusu olan abd ye soyle dıyor hic unutamıyorum ekim 2004 de amerıkan askerlerınin az zaiyatla sagsalım ulkelerıne donmelerı icin dua edıyoruz.kafir kafire dua eder.hemde bu duayı ıyıce oldursunler kessınler daha iyi tecavuz etsınler dıye yaptı bumu amerıkaya posta koymak dupe duz usaklık bunun adı senın aklın alıyormu boyle bir seyi ve devlet bakanı cemil cicek incirlik hava üssünden 4990 sortı ıraka duzenlenmis devamı var amerıkan ordusun ust rutbeli bir subay tom soy ismini hatırlayamadım 103 bin ton muhımmat turkıye uzerınden aktarıldıgını bildirdi.peki sen ben senin annen benım annem vs.. orda olabilirdik aynı tecavuzlerı soykırımı senın annene yadabneım anneme yapılsa bunun YERİİ NERSİ BE NERSİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ne bicim vicdan var sizlerde ıste senın bosbakanın gercek yuzu buna oy vermek CEHENNEMİN EN ALTI DEİLDE NERESİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ VE SUAN HEDEFTE LUBNAN IRAN SURYIE VE NIHAYETINDE TURKIYEEEE var bu yaptıgı serefsız hızmete karsı yahudiler ona 1890 lı yıllarda herzheld onculugunde kurulan (AJC) ORGUTUNDEN ODUL alan goruntude yahudı olmayan tek kısı bu odul buzamana kadar 10 defa verıldi 117 yılda yanlızca 10 defa aklını basına al yahudi ıcın bu kadar degerli olan ödlü yahudi kalkıp bosyere vermez hemde goruntude yahudı olmayan bir kisi icin(recep erdogan).ve youtube den ac senın bos bakın soyledıklerını kulaklarınlan duy ısraıl ıcın dıyar bakırı baskent yapcaz bunun hazırlıklarını surduruyoruz.(bop) bunun ıcın HOCAEFENDİ bu adamın pesinden gitmeyin dedi.sizlere yalvardı aynı sekılde EFENDİMİZ SAV HZ YALVARMISTI ozamanki munafıklara din düsmanlarına unatma bu dunya ısık hızından daha hızlı gecer bak 5 sene basta kalmak ıcın yaptı ve gectı ne oldu o yedi biftek pirzola bindi en kral arabaya aldı ogluna 6 trılyonluk gemi ne oldu bir fayda sagladımı bıttı İSTE DUNYA HAYATI BUUUUUUU gelip gecer.baksana bu adamın ıc yuzu suankı basın danısmanı olan akif peki amerikadan geldikten sonra bir kitap yayınladı ismipeygamber soyu musanın cocukları kıtapta yazan ibare emine erdogan asıl ismi emily hakim karrıyla emineye degistiriliyor ve erdogan aslen potemyalı aynen ıbareyi aktarıyorum nasılki HZ MUSA AS. fıravunun yanında buyuerek onu yıktıysa ısım vermemeksızın HOCAEFENDİYİ FİRAVUNA benzetıyr ve onu darmadagın ettıgını bıldırıyor bu kitaptan sonra akif peki recep erdoganın basın danısmanlıgına getırtıldı ve bunu youtubeden ergun poraz dıye yaz ve oldugu gıbı kendı kulaklarınlan duy ve gor ve suan basın danısmanı.hatta ben ıstanbulda medresede ALLAHU ZULCELAL HZ rahmetıyle ıslam ilmi tahsil ederken basın bu adamı acayip reklam yapıyorlardı ve 2001 kadar ısın ıcınden cıkamadım bu yahudı basını HOCAEFENDIYE DUSMAN NEDEN sureklı ovuyorlar ovemezler eger tayyip onlardansa bu ıhtımal dogru dur ama olamaz diyordum.ama yahudı 5765 yıldır benı arzı mevud cın calıstı ve nıtekım bır cok velı gorunuste tabı aslen yahudıdir bir örnek F.SULTAN MEHMET HZ nın bas doktoru molla buyuk alım yakup efendı olarak blılnıdı yıllarca takı zehır verıp oldurene kadar.ne oldu ortaya cıkınca yenıcerıler canlı canlı kollarını ve bacaklarını cekerek geberttıler pekı o yakup ısmıyle musluman gorunen(yekoba) ve cok takava yasayan tabı muslumanları kandırmak ıcın bılmıyormuydu padısahı suıkastlen oldursem sorgusuz gebertırler benı bılıyordu ama ne azım sureklı namaz kılcak ehlı takva yasıyacak artık ınasanlar kendılerınden daha ıyı musluman olduklarını gonullerıne naks ettikten sonra emeli icin calısıcak aynı oyun recep erdogan yaptı oyle bır kıvama getırdıkı bu mılletı ne yaparsa yapsın kımse bır sey demıyor destek verıyor aynınsın 10 da bırını bır baska partı baskanı yapsaydı kafır ılan etmıslerdı ve her cuma gosterıler ayakalnmalar yasanıcaktı ama sımdı bu yaptı gunah gunalıktanmı cıktıı buzulumlerı tekrar tekrar yazalaım ama hidayet ancak YUCE MEVLAMIZ CC HZ . dendır İNSALLAH sana ve dıger akp li kardeslerımıze

 11. Temmuz 31, 2007, 9:53 pm

  vay MUSTAFA kardes sen cok zekısın anlasılan senın basbakının oglu amerıkada okurken bıldıgın uzere burslu okuyordu turkıyeye geldı yaklasık 6 tırılyona gemı aldı bu paralar nereden. bak sana bıraz hesap recep ın maasını 15 mılyardan hesap edersek yok ama bır senede 180 mılyar 10 senede 1tırılyon 800 mılyar yapar yanı tum parasını bırıktırse yınede yarısına ulasmıyor .pekı o nerden aldı evvelıyatında sımıt atıyor ıdı bu basbakan bunu 2002 secımlerınden 2 3 gun once bır acık oturumda denız.b. tartısırken kendısının evvelınde sımıt sattıgını soyledı ben kendı kulaklarımlan ısıttım ve gordum.bu recep bu paraları nerden aldı sence maasıyla falan demekendınden baska kımse ınanmaz bak kartel basının dedıklerı masalları sureklı tekrarlayıp duruyorsun bu hoca ne suc ısledıde boyle muamele goruyor basta yahudı basını ve sızın gıbı yanlızca onları ızleyıp okuyanlar yav sıze ne gordugunuz nede gorecegınız zamları yaptı kasılıgında bır kurus zam yok bır kurus vergıbunların karsılıgında ulkeyı soyup sogana cevıren su aydın doganın turgay cınerın pıslık yalanlarına kanıp hoca efendıye utanmadan hırsız damgası vuryorsunuz asıl bu ıftıraları okudugunuz dergı gazete ve tv lere hıc bır sey demek dusunmek aklınıza gelmıyor yaptıgı zamaları nankorluk edıp unnttuysanız bır tekrar hatırlatalım ssk ya% 256 bagkura % 312 asgarı ucrete % 112 alım gucu ıse asgarı ucerete yaklasık 18 tup alınırken 10 ayın sonunda 41 tup alınıyor su ıse 10 tupe dusmus durumda senın super basbakanın sayasınde bundan once ecevıt ve yandasları 13 tupe dusurmuslerdı umarım bır seyler anlatmıstır bu yasanalar sana bak recep e. kocun gelırını %1200 artırdı yıllık kazancları 36,5 mılyar dolara yukseldı tusıadda malını en az artıran yahudı usakları 7 kat artırdı ve bu hukuetı suan yere goge sıgdıramıyorlar neden sıgdırsınlarkı 80 yılda 3,5 mılyar dolar yıılllık cıroya ulasmıslardı suan ıse 36,5 mılyar dolara cıkmıs durumda yanı ortalama 800 senede kazanacakları parayı 4,5 yıla kazandılar bıldıgın gıbı onların ımanları para onlar ıcın olum yok dunyaya kazık cakacaklar onlar ovuyr dıye sen neden ovuyorsun su hukumetı bır dusun soyle sonra cvp ver cevabınıda beklıyorum bak kac tane arkadas ALLAH CC HZ razı olsun sen ve senın gıbılerı dondurmek ıcın cabalıyor karsılıgında senden bır ucret vs.. bırt sey talep etmıyorlar ınsllh anlarsın ESSELEMUALEYKUM

 12. mustafaemingul
  Ağustos 1, 2007, 2:53 pm

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 13. mustafaemingul
  Ağustos 1, 2007, 2:57 pm

  bir de zina meselesiyle ilgili hadisin kaynağını da söyleyebilir misiniz

 14. mustafaemingul
  Ağustos 2, 2007, 8:02 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 15. Ağustos 2, 2007, 3:23 pm

  sen ve senın gıbı adamlardan yazı yaza yaza bıktıgımız ıcın kopyaaladık yazıları.sen superbır saptırıcısın vede yalancı ben kımseye kapılarımızı kapatalım demedım sen kalkmısın aklınca bızım dunyaya kapılarımızı kapatacagımızı cırkın bır sekılde degıstırerek aklınca anlatıyorsun.ah be saf kardesım demek sen bılıyorsun bunun yahudılere hızmet netmedıgını caktırmadan yapıyor ama secımden once ehud olmert tayyıp ın arkasındayız acıklamasını yapıyor ve tayyıp 5 nısan 2005 deben ıslam bırlıgın karsıyım dıyor yonum avrupa bırlıgı ne olursa olsun sıyası hayatıma mal olsada gırmek ıcın ne gelırse yapıcam dedı.pekı hanı sız tum dunyaya acıktınız ne oldu yanlızca ıslam bırıgınıe karsı cephe aldınız bırde cok cakalsın.akplı deyılım dıyorsun en azıılı akp cıden daha fazla fanatık bır sekılde yaptıklarına aklınca kılıf uyduruyorsun.sen nesın.bır dıgerı borca degınmıssın bu gelmeden once ımf ye en borclu ulke ler ssıralamasında5. ıdık sımdı ıse 1. sıradayız. ve bursa mıtıngınde secımlerden once 2002 sımıt hesabı yapıyordu ıste 30 40 mılyon zam olurmuymus sımıt cay ıcmeye yetmez geldıgı zaman ılk ısı 750 mılyona cıkarmakmıs ee meydan senın 5 sene bıttı 404 mılyon baska hukumetler boyle az zam yapınca ımf len ısbırlıgı kurunca adı asagılık oluyorlar tabı tasvıp etmıyorum pekı bu yapınca ne hıkmetse ne yapsın elınde yokmus gıbı yalanlar pekı ne ıs bu ulkede degılmsınız bılmıyormusunuz ulkeyı ımf usagı olmus neden bu olunca boyle utanmadan savunuyorsunuz.bırazcık adıl olun ve hocaefendıyı karalamısıın ne komık borc odemıs dıye sen dalga gecıyorsın kendınlen dalga gec.adam olan odeyenı tebrık eder yukseltenı ıse ovmez.sen tam aksıne borcun yukselmesını coook akllısın ya ovuyorsun.zına meselesınde ıse IMAM BUHARI (R.A) HZ hadıs kıtabının muamalat kısmana zahmet olazsaq bır bak unutma o muhterem kıtap hıcrı 3. asırda yazılmıstır YUCE ALLAHU ZULCELAL HZ ıznı ıle.yanı bu hukumetı falan kotulemıyor sadece geleceklen ılgılı HADISI SERIFI nakledıyor.tabı sızın gıbılere neden %312 zam yapılsınkı erbakan hocaefendı ıyı yapmadı vercekt boyle %3 zam ımf yı koymayacaktı ıslam bırlıgı degılde avrupa bırlıgı dıyecektıbaksen o zaman bu yahıudı basını senın gıbılerde en buyuk hoca bızım hocam dıycektınız ama o basbakan olmak gıbı bır ıstegı yok sadece olkesıne hızmet yahudıye dusman bızlerde tabı ALLAHU TEALE HZ ıznı ıle bırde bu zamana kadar hocaefendının hayatını cektıklerı sıkıntıyı tarafsız bır gozle oku ve o zaman konusalım senınle son bır sey bu hukumet namus borcuydu hanı bas ortusu ılk ısı cozmektı kuran kursları vs. ne oldu 5 sene bıttı bır cuval ot var hıc bır sey yok alın sıze bır 5 sene daha bakalım ne dıgısecek borc daha artıcak yıne cıfcı taban fıyatları oldugunun cooook altında mesela fındıkta 8 mılyondan 3,5 mılyona dusmesı gıbı ve bursadan bır orne hanı bu basbakan kuran kurslarını acıyordu ya 2004 bursa emırsultan kuran kursu 2003 de uftade 2005 ıse yıldırım beyazıt kuran kursu kapatıldı bızım arapca hocamız kuranı kerım arapcası okuyduysan bılırsın mollacamı kıtapları falan bu ılımde bır hoca efendıyı 2004 debaskın yaparak sucu kuranı kerım okumak unutma 40 gun hapse attılar ve hala serbesıyetlık yok bun dedıklerım bu hukumet donemınde oldu ecevıt ve bahcelı donemınde olmadı

 16. mustafaemingul
  Ağustos 3, 2007, 9:18 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 17. mustafaemingul
  Ağustos 3, 2007, 11:51 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 18. mustafaemingul
  Ağustos 5, 2007, 12:03 pm

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 19. BurakKara
  Ağustos 5, 2007, 4:36 pm

  Mustafa Emingül:”hiç bir siyasetçi dindar olamaz, dindar olanlar da siyasetçi olamaz.” Kardeş bu düşüncelerini görünce yazılarının okunmaya değer olmadığını anladım ve yazılarını okumadım.Çünkü daha ilk cümlende saçmalamışşsın.Peygamber Efendimiz(s.a.v.) bir devlet lideri idi.Hz.Ebubekir,Hz.Ömer,Hz.Osman,Hz.Ali ….bunlarda birer devlet lideri idi.Ve biz siyaset yaparken tamamıyla İslam alemini düşünmek zorundayız.Dünyalık işler için siyaset yapılmaz.İslam için siyaset yapılır.Müslümanların özgürlüğü için siyaset yapmak zorundayız.Müslümanların birlik olması için siyaset yapmak zorundayız.İslam birliğini kurmak için siyaset yapmak zorundayız.Biz dünyalık menfaatler için siyaset yapmayız.Umarım sen saçmalamalarına devam etmessin.

 20. mustafaemingul
  Ağustos 6, 2007, 9:57 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır Kötü Söz Sahibine Aittir KR@L53

 21. ÖZGÜR
  Ağustos 6, 2007, 8:02 pm

  BAKIN BU AYETI INKAR EDENLER ICIN ALLAHU TEALA NE DIYOR OKUDUKTAN SONRA IYI DÜSÜNELEIM BIZI YÖNETENLER NE ILE YÖNETIYOR ALLAHIN BUYURDUGU GIBIMI YOKSA FIRAVUNUN BUYURDUGU GIBIMI YORUMU SIZE BIRAKIYORUM????? ???- Allah’ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde, seni nasıl hakem kılıyorlar ve sonra bunun peşinden yüz çeviriyorlar? İşte onlar, inanmış değildir.

  44- Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.

  45- Biz onda, onların üzerine yazdık: Can’a can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve (bütün) yaralara (karşılık da) kısas vardır. Ama kim bunu sadaka olarak bağışlarsa o kendisi için bir keffarettir. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, zalim olanlardır.

  46- Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik.

  47- İncil sahipleri Allah’ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır.

  48- Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona ‘bir şahid-gözetleyici’ olarak Kitab’ı (Kur’an’ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah’adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

  49- Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah’ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.

 22. mustafaemingul
  Ağustos 7, 2007, 11:54 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır Kötü Söz Sahibine Aittir KR@L53

 23. ÖZGÜR
  Ağustos 7, 2007, 6:55 pm

  esselamun aleyküm kardesim MUSTAFAEMINGUL SORUNA SÖYLE CEVAP VERYIM AMA ZATEN SORUNA CEVAP AYETE VERILMIS AMA SEN ANLAYAMAMISIN AMA ACIKLIYAYIM SANA AKP KURANA GÖRE DEGILDE LAIK SISTEMIN GETIRDIGI YASALARLA HÜKÜM EDIYOR AYETINDE DEDIGI GIBI KIM ALLAHIN INDIRDIKLERIYLE HÜKÜM ETMEZ ISIE ISTE ONLAR KAFIRIN TA KENDISIDIR SENINDE YAZDIGIN GIBI KURANLA HÜKÜM ETMEYENLER KAFIRDIR BUNA NE SEN NEDE BEN KARAR VEREBILIRIZ AMAM AYET AP ACIK ORTADA BUNU ANLAMAMAK CEHALETIN TA KENDISI OLUR YALAN ÜZERINE KURULAN PARTILERDIR GÜZEL KARDESIM BENIM PERTICILIKLE ISIM OLMAZ SADECE BEN ALLAHIN SERIATINA TABIYIM YOKSA SUCU BUCU DEGILIM ALLAH BIZLERE AYET GÖNDERDI VE DEDIKI EY IMAN EDENLER BU SIZIN KURTULUSUNUZDUR KURANA UYUN BENDE BIR INANAN BIR KULL OLARAK ALLAHIN SERIATINA TABIYIM KARDESIM YOKSA BENIM HIC BIR SAHSI CIKARIM ICIN BU AYETLERI BURYA GÖNDERME NIYETIM YOKTUR ALLAH KORUSUN SADECE VURGULAMAK ISTEDIGIM ALLAHIN AYETLERI INKAR EDILIYOR VE KÜFÜR SISTEMLE BIZ MÜSLÜMANLARI YÖNETMEYE CALISIYORLAR MÜSLÜMAN UYANIK VE HAZIRLIKLI OLMALIDIR SÖYLE BENIM KARDESIM ALLAHTAN GÜZEL KIM KANUN YAPABILIR KI VE ALLAHIN YARATIGI BIR KUL CIKIP BEN SENIN AYETLERINI BEGENMEDIM KENDI KANUNLARIMI KOYUP VE BUNULA MÜSLÜMANLARA HÜKÜM EDECEGIM DIYOR BIZLERDE MÜSLÜMANIZ DIYORUZ KENDIMIZE SUSUP BAKIYORUZ EYER SUSARSAK KÜFRE GÖZ YUMARSAK NASIL MÜSLÜMAN DERIZ KENDIMIZE SÖYLE KARDESIM FIRAVUNDA AYNISINI YAPMADIMI INSALLAH DEMEK ISTEDIGIMI ANLAMISSINDIR ESSELAMUN ALEYKÜM

 24. mustafaemingul
  Ağustos 8, 2007, 8:57 am

  Mustafa Emingule Ait Bütün Yorumlar Kaldırılmıştır KR@L53

 25. ÖZGÜR
  Ağustos 8, 2007, 5:35 pm

  ESSELAMUNALEYKÜM SAYIN MUSTAFAEMINGUL KARDESIM BIZLERIN DERDI DEVASI AYNIDIR YANI MÜCADELIMIZ BELIDIR ISLAMI ANLAMAK VE YASAMAK ISIN KÖTÜ TARAFI ISE NE YAZIK KI SÖYLEDIR HERKES BEN ISLAMI SAVUNUYORUM DIYOR AMA NASIL BIR SAVUNMA ICINDEYIZ ONA BIR BAKALIM AKP ERDOGAN BIR ZAMANLAR CIKIP DIYORKI KARDESIM YA MÜSLÜMANSIN YADA LAIKSIN COKTA DOGRU SÖYLÜYOR INSAN YA LAIKTIR YANI YA KAFIRDIR YADA MÜSLMAN AMA IS BASA GELDIGI ZAMAN TAM TERSINI YAPTI BU SEFER ISLAMI SAVUNAN SAHIS KAFIR DEDIGI SISTEMI SAVUNUCUSU OLUVERDI BU NASIL MANTIK NASIL SAVUNMA AYNISINI ERBAKAN YAPTI BUNUN GIBI COK PARTICILER YAPIYOR AMAM ALLAH BIZLERE AKIL VERMIS VE KURANI GÖNDERMIS BIR ZAHMET EDIPTE KURANI ACIP BAKIP OKUMUYORZ ADAMLAR OY ISTIYOR BIZLER BUNLARA OY VERIRKEN BU INSANLAR BIZLERI NE ILE YÖNETECEK HIC DÜSÜNMÜYORUZ YA ALLAH AKIL VERMIS NE OLUR BIRAZ DÜSÜNELIM KIMLERE OY VERIYORUZ VE BUNUN ALTINDAN NASIL KALKACAGIZ SECTIGIMIZ INSANLAR HEPSI BASA GELDIGI ZAMAN NEYE YEMIN EDIYORLAR BIR BAKALIM SIMDI TAYYIP GELDI BAKIN YARIN MECLISTE NEYI KORUYCAGINA DAHIL YEMIN EDECEK BEN SIZE SÖYLIYEM ISTERSENIZ LAIK ANAYASAYI KORUYCAGINA DAHIL YEMIN ETMEK ZORUNDADIR BU SAHIS LAIK ANAYASA ISE ISLAM DÜSMANI BIR KÜFÜR SISTEMIDIR OZAMAN DEMEKI ALLAHIN SERIATINA TERS DÜSEN BIR SISTEMI SAVUNA BIR KISIYI BIZLER NASIL SECERIZ BIZLERDE ONLAR KADAR KÜFRE HIZMET ETMIYORMUYUZ EVET EDIYORUZ HATA ONLARDAN FAZLA EDIYORUZ CÜNKÜ ONLARI BASA GETIREN HALTIR BIZLERIZ BAZLARIDA KALKIP DIYORKI YAHU BIZ BU ADAMLARI SECMESEK DINSIZLER BASA GELECEK YA BIRAKIN GELSIN KARDESIM ONSUZ BIZLER DINDEN CIKMAYALIM YANI ISLAMA HIZMET EDECEGIZ DÜSÜNCESIYLE KÜFRE HIZMET EDIYORUZ BIRDE DERLERKI YA ISLAMDA SECIM YOKMU SEN BÖYLE KONUSUYORSUN TABIKI VARDIR AMA NASIL BIRDE ONA BAKALIM EBUBEKIR HALIFE SECILDIGINDE SÖYLE DEDI EY BENIM DIN KARDESLERIM OLURYA YARIN NEFSIME YENIK DÜSERSEM SERIATIN DISINA CIKARSAM NE YAPARSINIZ ORDAKI SAHABELER HEMEN KILICLARINI CEKIP YA EBUBEKIR SENI KILICLARIMIZLA DÜZELTIRIZ EBUBEKIRDE YA RABBIM SANA SÜKÜRLER OLSUNKI BÖYLE BIR INANAN IMANLI KARDESLERIM VAR ISTE ISLAMDAKI SECIM BU YANI ONLAR ALLAHIN IN DIRDIKLERIYLE HÜKÜM ETTI SIMDIKI SISTEME BAKIYORUZ TAMAMEN KÜFÜR SISTEMI BUNLARI GÖRMÜYCEK KADAR BIZLERI KÖR VE CAHIL BIRAKTILAR ADAMLAR RESMEN DIYOR YA GIDIN NAMAZ KILIN KARISAN VARMI SIZE EEEE OROCUNUZU TUTUN HACA GIDIN KIM KARISIYOR SIZE KALKIP SERIAT DIYE BAGIRIYORSUNUZ IYIDE YA ISLAM SADECE NAMAZ KILMAK ORUC TUTMAK DEGILKI YA YÖNETIM SEKILI YA CEZA KANUNLARI NERDE ALLAHIN ISTE SORUN BASLIYOR YANI ISLAM BIR BÜTÜNDÜR ISLAMI BIZLER HEVA VE HEVESLERIMIZE GÖRE YASIYAMAYIZ YA NASIL YASARIZ ALLAHIN EMIR ETIGI GIBI YASAMAMIZ ALZIM YANI SERIATLA BUNU ARTUK BILIP VE INSANLARA ANLATMAMIZ ALZIM COK GARIPTIRKI MEYDANLARA CIKIP PANKERT ACAN INSANLARA BIR BAKALIM KAHROLSUN SERIAT DIYE BAGIRIYORLAR BUDA ONLARI DINDEN CIKARIYOR AMA BUNUN BILINCINDE BILE DEGILER SORSANIZ KI MÜSLÜMAN DEGILMISINIZ HEMEN CEVAP SEN NE DIYORSUN ELHAMDÜLLILAH MÜSLÜMANIM DERLER AMAM SERIATIN NE OLDUGUNU BILE BILMIYORLAR ISTE LAIK SISTEMIN BIZLERE ÖNERDIGI ISLAM BU HADI BAKALIM SIMDI SORALIM BIR KENDIMIZE HANGI ISLAMI BIZLER KABUL ETMELIYIZ ALLAHIN DEDIGI ISLAMIMI YOKSA ATATÜRK DENEN KAFIRIN ÖN GÖRDÜGÜ ISLAMIMI YORUMU SIZE BIRAKIYOM ESSELAMUN ALEYKÜ

 26. Ağustos 9, 2007, 7:01 am

  ozgur kardes guzel ıslamıyetı oku oyle cevap ver erbakan hoca efendı demıyorkı garantı sıyasetlen gelcek onu YUCE MEVLAMIZ CC HZ BILIR NE ZAMAN GELCEK ne sen bılrısın nede ben .SENıN KAFANDAN YOLA CIKARSAK O ZAMAN asrı saadet dıye bır sey olmazdı cunku coook buyuk kesımı musrıktı ne sabah namazı vardı nede baska bır sey ama ALLAUHU ZUL CELAL HZ azınlıgı cogunluga galıp kıldı sen ozaman soyle dıyecektın bakın onlar namaz kılmıyorlar vs… ee kılmadıkları ıcın gelmez bır dıger ornek endulus emevı devletı tarık bın zıyazd hz . komutasın da cok az bır nufusla ıspanyanın muslumanlastırlımasıda sebep oldar takdır ALLAH CC HZ osmanlı ımp .yaklasık 100 sene cookk az nufuslan fetıhler gerceklestırdı ama yıkılırken nufusu artmıstı ve de yıklana kadar serıatlen yonetılmıstır ee sen ne anlatıyorsun yok namaza kalmkmazlarsa ıslamıyet gelmezmes falan ne ıs hasa senmı karar verıyorsun bız ancak seferı ıcraedrız ınseallh gerısını ALLAHU TELAE HZ TAKDIR EDER DILEDIGI ZAMAN SERIATI ZATEN GETIRECEK BUNA SUPHEN MI VAR BELKI YARIN BELKI BUGUN BELKI 1000 SENE SONRA AMA GELCEK BIIZNILLAH BIZLER HER KOLDAN CALISCAZ BUNA MECLISI ELE GECIRMEK DAHIL yahudının oyununa gelme adamlar namazınızı kılın hacca gıdın oruc tutun ama haaaaaaaaaa sakın devletı yonetmeye kaklmayın

 27. mustafaemingul
  Ağustos 9, 2007, 8:01 am

  MUSTAFA EMİN GÜL YAPTIĞIN YORUM ONAYLANMIŞTI

  ONUN PEŞİNDEN 2 Cİ YORUMUNDA KULLANDIĞIN KELIMELER NEDENIYLE YAPMIŞ OLDUĞUN

  YORUMLARIN SİTEDEN KALDIRILMIŞTIR ARTIK BUNDAN SONRA SİTEYE AYET YAZSAN YAYINLANMAYACAK

  ALLAHIN SELAMI BEREKETİ ÜZERİNİZDE OLSUN ALLAHA EMANET OLUN

  SİTE YÖNETİMİ KR@L53

 28. mustafaemingul
  Ağustos 9, 2007, 11:09 am

  ALLHA RAZI OLSUN

 29. özgür
  Ağustos 9, 2007, 12:56 pm

  ESSELAMUN ALEYKÜM CABIR KARDESIM SEN BENIM YAZDIKLARIMI YA OKUMADIN YADA YAZDIKLARIMI ANLAMADIN YANI SENIN DEYIMINLE SERIATI GETIRMEK ICIN HER YOLA BAS VURMAK GEREKIR ?? YANI ALLAH YOLUNDA GIDILECEK DERKEN BU KÜFÜRDE OLABILIR ÖYLEMI HEM ALLAHIN DEDIGINI YAPMAYA KALKACAKSIN HEMDE ALLAHI HARAM KILDIGI SEYTANI ISLERE BASVURACAKSIN BUNU ADINADA ISLAMI YOL DIYCEKSIN ÖYLEMI KARDESIM SENIN ISLAM ANLAYISIN BUMU YAZIK SÖYLE BAKALIM SAHABELER ÖYLEMI YAPTI SENIN DEDIGIN GIBI ISLAMI YAYMAK ICIN KÜFÜRLEMI YAYDI HASA ÖYLE YAPMADILAR ONLAR ALLAHU TAELA NASIL EMIR ETIYSE ÖYLE YAYDILAR ISLAMI SEN KALKMIS DIYORSUNKI YOL ÖNEMLI DEGIL BIZ SERIATI GETIRMEK ISTIYORUZ AMA ISTER KÜFÜRLE GELSIN GELSINDE NASIL GELIRSE GELSIN YAZIK KARDESIM BELKI SENIN ILMIN BENDEN COK COK ÜSTÜNDÜR AMA BU ILMINI ISLAM ICIN KULAN KÜFÜR ICIN DEGIL AYETLER BIZE NASIL EMIR EDIYORSA BIZLER ISLAMI ÖYLE ANLIYALIM VE YASIYALIM KAFAMIZA GÖRE DEGIL SENDE ÖYLE YAP DAVAMIZ AYNIDIR AMA FARKIMIZ VAR BEN AYETLERE VE SÜNETE UYMAYA CALISIYORUM SEN ISE PARTIYE CALISIYORSUN FARKIMIZDA BURADA ISTERSEN YAZDIKLARIMI BIR DAHA OKU VE ÖYLE DEGERLENDIR KARDESIM HAKINI HELAL ET ESSELAMUN ALEYKÜM

 30. Ağustos 9, 2007, 5:43 pm

  bak ozgur kardes dedıgınb gıbı BIZINILLAH davamız aynı ama senın hatan ayetlerı mealen okuyarak hukum vermeye calısıyorsun ılmımıze degınmısın husnu zanın ıcın saolasın ama ben kımım acız bır ınsanım ALLAHU TEALE HZ KIMINI ILMI ILE IMTIHAN EDER KIMISINI fakırlıklen kımsını annaesıylen vss…. ama ılım okumak ustunluk deıldır ben senın okuyup okumadınlan dalga gecemedım sadece seytan da buyuk alım yok ama ne oldu ılımne guvenerek murted oldu bızım okudugumuz ılım ancak kuranı kerımın kırık manasını anlamak ve mealaen bır nebze olsun bır seyler anlamak ben yaklasık 5 sene okudum ama en az 17 ıla 25 senelık ılım gerekır benım talaebelık arkadaslarım hala okuyorlaR okumaya 1992 de basladım ama onlar sene 2007 gosterıyor suan usulu pezdevıdeler ıste onlar tefsır yaparak TABIKI ALLAHU ZUL CELAL HZ ıznı ıle yaparlar analrlar ben ve benım gıbı cahıller ancak buyuk alımlerın tefsır usulu hadıs uslu fıkıh furu fıkıh dan yazmıs olduklarıylan feızlenırız ama kuaranı kerımı sevap ıcın ALLAH CC HZ rahmet beklemek ıcın okumaya calısırız okumalıyızda mehmet zahıt kotku (k.s) hz derkı kuranı kerımı okumak yerıne yanı anlamak yerıne YUCE ALLAHU CC HZ tesbıh edeınız cunku onu ancak buyuk alımler anlarlar bııznıllah ve butun ulema mesela mahmut efendı hz saadetcıdır kendısı saglıgında bızım kursa ımam rabbanı (k.s) hz mektubatı serfını okumaya alımlere ders vermeye gelırdı kendısı saadet partısınden ve bızler kımızde evlıyaların yaotıklarına karsı gelelım kendısı sahı naksı bendı kudessısırruhu hz halıdı kolunun 36. mursıdıdır YUCE ALLAH CC HZ ıznı ıle tabı eee bunlar bılmıyorlarmı kı partıcılık dın dısı olsa asla temayul etmezler neden ben onların dedıklerıne muhalefet edeyım ayrıyetn ben kımım sıradan cok acız gunahkar bırıyım.eger evlıyanın dedıklerıne aldırmayıp bak bende okyup mealen anlıyorum dersem soyle olur ılkokul 1. sınıfı bıtırdıkten sonra ee bende okumayı ogrendım yaa desemkı bu ılım adamlarıda kım proflar deseler bede olsun desem ben onalrın dedıklerıne ıanamıyorum su sıfır derece buz tutmazda bana gore 56 dercece buz tutar desem ne olur bana gulerler ama suyun kaqc derecede buz tutugunu bımeyen bır cemeate karsı bu ıddamı soylesem yav belkı dogrudur dıyecekler cunku bılmıyorlar ayetlerı bız okurken oyle manalar cıkıyorkı dusundugumuzun tam tersı cunku YUCE ALLAH CC HZ oyle yucelıkler gızlemıskı buyuk ulemalar bır fatıha suresının tefsırını bıtıremezler omurlerının sonuna kadar tefsır etseler bıle onun ıcın bır hafız KURANI KERIMIN YTUCE USLUBUNU BILMEDIGI ICIN HIC BIR SEY ANLAYAMAZ AMA COK IYI BIR KIRATALEN OKUR VE BILDIGINIZ GIBI HAFIZIN OLDUGU YERDE KIMSE EVLIYAULLAH VE ALIM YOKSA ISTERSE EL EZHERDEN MEZUN OLSUN IMAMLIK YAPAMAZ hele hele ımamhatıp mezunları ılahıyatcılar vss.. asla yapamazlar bu kadar onde olmasına ragmen kuraı kerımın anlamını ıncelıklerını bılmedıgın den seytana uyarak surada boyle demıstı soyle demek ıstemıstı derse ımandan cıkma tehlıkesı vardır ayrıyeten sunuda yapmayalım ıste ben okudum kuranı kerım boyle dıyor ben baskasını anlamam yav bız kımızkıde alım ulemanın eserlerıne muteber etmıcez boyle yaparsak ımam esarı (r.a) ımammatutırıdı(r.a) ımamı azam efendımızkı kendısı bıldıgınız gıbı fıkıh ılmının kurucudur vs.. cookk buyuk alımlarımızı sallamaz oluruz ve onalrdan sonra hıcbır alım velı evlıya yenı bır mezhep kurmamıslardır ama her asırda mutlaka mezhep kuracak duzeyde muctehıd yaratılır ama kurmazlar cunku sayı bılınmez mezhep ben boyle anlıyorum ıslamı dıyerek ıhtılaf ayrılık cıkar o buyukler ılk once KURANI KERIMIN AHKAM AYETLERINDE YOKSA EFENDIMIZ S.AV HZ SUNNETI SENIYESINDEN YOKSA ASHABI KIRAMDAN YOKSA O BUYUK IMAMLARDAN YOKSA KENDILERI ICTIHAD EDERLER burdan suna gelmek ıstıyorum pekı

 31. Ağustos 9, 2007, 5:45 pm

  PEKI MAHMUT EFENDI KUDESIISIRRIHU HZ KENDI KAFASINDAN KUNUSMIYCAGINA GORE BEN NEDEN UFACIK AKLIMLAN BILMIMLEN AKLIM SIRA DINIMI YASAMAYA KALKAYIM EMRE ITAT EDERIM ESSELEMUALEYKUM

 32. AHRAM
  Ağustos 14, 2007, 6:40 pm

  SEVGILI CABIR KARDESIM BENI DINLE HATADAN GÜNAHTAN DÖN BU SAHSA HIC BIR KELIME YAZMA KENDINI YORMA CÜNKÜ NE SENI ANLAR NEDE ANLAMAK ISTER ILLAKI ONUN DEDIGI OLUCAK BASKA SECENEK YOK EGER KI DIRETIRSEN SANADA ARKADAN MÜNAFIK KAFIR FIRAVUN YAPISTIRACAKTIR BU SAGIS BUNU EZBERLEMIS–GEL -ATATÜRK ISLAMI YOK ETMEK ISTEDIMI:FORMUNA YAZILARINI OKU YANI SEN NE DERSEN DE ANLMAZ ANLAMAK ISTEMEZ BUNLAR AYETLERI MEALLERINI YAZDIGI GIBI ALGILIYORLAR GENIS ISLAM TAASAAUF MANASINDA AYETIN AGIRLIGINI ANLAMIYORLAR SENDE ANLAMIYORSUN DEYINCE ARKADAN BAKIYOR CIKIS YOK BASTIRIYOR SANA SEN FIRAVUN SUN ONUN SISTEMINI YASIYORSUN SEN DINSIZ SIN CÜMLESINI BENDEN SÖYLEMESI BUNLARA HELE BUNA HIC BOSUNA YAZMA BAS EDEMEZSIN EDERIM DERSEN GÜNAHI SIMDIDEN KABULLEN SEN OKU BAK DIGER YORUMDAKI YAZDIKLARINI KARAR SENIN

 33. özgür
  Ağustos 14, 2007, 9:10 pm

  bazi kus beyinli insanlar daha bu ayet ne demek istedigini bile bilmiyor anladik cahil ve ….. ama küfürbaz olmayin bari allah.c.c. böyle büyuruyor cahilerde kalkip yok bu ayet bu anlamda degil diyo vay zavalli insanlar bir bakin türkce yaziyo anlamaniz lazim bunu 44- Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah’ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, kafir olanlardır.

 34. Ağustos 15, 2007, 8:14 am

  Sana Kitabı indiren O’dur. O’ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem’dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah’tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: “Biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır” derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. (AL-İ İMRAN SURESİ / 7)
  Kendilerine: “Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz” derler. (BAKARA SURESİ / 11)
  Bilin ki; gerçekten, asıl fesatçılar bunlardır, ama şuurunda değildirler. (BAKARA SURESİ / 12)
  İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah’ı şahid getirir; oysa o azılı bir düşmandır. (BAKARA SURESİ / 204)
  Onlar, mü’minleri bırakıp kafirleri dostlar (veliler) edinirler. ‘Kuvvet ve onuru (izzeti)’ onların yanında mı arıyorlar? Şüphesiz, ‘bütün kuvvet ve onur,’ Allah’ındır. (NİSA SURESİ / 139)
  Andolsun, daha önce onlar fitne aramışlardı. Ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar, istemedikleri halde hak geldi ve Allah’ın emri ortaya çıkıp-üstünlük sağladı. (TEVBE SURESİ / 48)
  Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gelenler, sizin içinizden birlikte davranan bir topluluktur; siz onu kendiniz için bir şer saymayın, aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her bir kişiye kazandığı günahtan (bir ceza) vardır. Onlardan (iftiranın) büyüğünü yüklenene ise büyük bir azab vardır. (NUR SURESİ / 11)
  Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara irtikab etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. (AHZAB SURESİ / 58)
  Yoksa siz, gerçekten İbrahim’in, İsmail’in, İshak’ın, Yakub’un ve torunlarının yahudi veya hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: “Siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Allah’tan kendisinde olan bir şehadeti gizleyenden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.” (BAKARA SURESİ / 140)
  Ey iman edenler, zandan çok kaçının; çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırmayın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın (arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte, bundan tiksindiniz. Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyendir. (HUCURAT SURESİ / 12)

 35. Ağustos 15, 2007, 8:18 am

  birileri çıkıp bu ayetlerin size baktığını söylerse ne yaparsınız.(HUCURAT SURESİ / 12)’de zandan kaçının diyor,siz ise kalkıp beş vakit abdestli namazlı kimseleri kafir olarak nitelendiriyorsunuz ayetleri farklı yorumlayarak.yukardaki ayetleri bir daha okumanızı tavsiye ederim

 36. Ağustos 15, 2007, 8:24 am

  Bediüzzaman Said Nursi sizin bu çekişmenize hitaben diyor ki:
  Belki hodgâmlık ve enaniyet varsa, kendini haklı ve muhalifini haksız tevehhüm ederek; ittifak ve muhabbet yerine, ihtilâf ve rekabet ortaya girer. İhlâsı kaçırır, vazifesi zîr ü zeber olur.

  İşte bu müdhiş sebebin verdiği vahîm neticeleri görmemenin yegâne çaresi, “dokuz emirdir.”

  1 – Müsbet hareket etmektir ki; yâni: Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Başka mesleklerin adâveti ve başkalarının tenkisi, onun fikrine ve ilmine müdahâle etmesin; onlarla meşgul olmasın.

  2 – Belki daire-i İslâmiyet içinde hangi meşrebde olursa olsun, medâr-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok râbıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek…

  3 – Ve haklı her meslek sahibinin, başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise: “Mesleğim haktır, yahud daha güzeldir.” diyebilir. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini îmâ eden, “Hak yalnız benim mesleğimdir.” veyahût “Güzel benim meşrebimdir.” diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek.

  4 – Ve ehl-i hakla ittifak, Tevfik-ı İlâhînin bir sebebi ve diyanetteki izzetin bir medârı olduğunu düşünmekle…

  5 – Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık -tesanüd sebebiyle- cemaat sûretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehasiyle hücumu zamanında; o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlup düştüğünü anlayıp ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp o müdhiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı, hakkaniyeti muhafaza ettirmek.

  6 – Ve hakkı, bâtılın savletinden kurtarmak için…

  7 – Nefsini ve enaniyetini…

  8 – Ve yanlış düşündüğü izzetini…

  9 – Ve ehemmiyetsiz rekabetkârane hissiyatını terketmekle ihlâsı kazanır, vazifesini hakkiyle ifa eder

  ben bu dokuz emiri kendime rehber edindim.eğer siz de bu sözlerden bir ders alırsanız ne ala almazsanız ihlasınıza zarar gelir ve hiç bir zaman iktidar olamazsınız.eğer dikkat ederseniz AKP de bu emire az buçuk uyduğu için iktidar oldu.darısı size

 37. Ağustos 15, 2007, 10:59 am

  vay be mustafa su pıs fıkırlerını pek yazma sneın ıslam dedıgın bu 9 ılke ve bırde kafanla yoruyorsun hırbo bu nasıl ıslam erkek erkege ılskıye dunya tarıhınde ılk defa evlılık getırmek ve anayasa maddesı dıyorkı escınsellık ahlaksızlık sayılmaz ulan ne syılcak erkek erkege zınaya escınsellık dıyorsunuz yav sen ALAH CC HZ hıc korkmuyorsun bak sende olceksın bende huzuru mahserde kımın yolu hakm ıs anlarsın tabıkı bu yola benı takdır eden YUCE ALLAH CC HZ yoksa ben kımım kendım hıc acız sıradan bır kulum ve zına yapanada bır suc getırmıyor 4,11,2004 tarıhlı 5252 sayılı kararla nıkahsız tepısene sucu dunya tarıhınde ılk defa kaldıran sızlersınız eeee sen ve senın gıbıler olmazsa bu dunyada ımtıhan neyıne ıkı de bır ustad hz kullanıyorsun ordan cok alımsın ya bır de yorum yaparak aklınca ıslamıyetle bu zınayı escınsellıgı bırlestırerek haklı olduklarını savunuyorsun ve sunu bıl hrıbo ustad hz yanlızca ıman esas larının ustunde durmustur sen sadece rısalelerı okuyarak yolu nu kestıremezsın cunku ozamanın sartlarında ustad hz de dedıgı gıbı ımanı kurtarak gerekıyordu ımanı olmayana usulu fıkıh furu fıkıh usulu tefsır akaıd kelam ılımlerı anlamı olmaz ve dıkkat edıyorum dıger buyuk ehlısunnet alımlerımızın hıc bır kıtabından tesbıt yok mesela IMAM RABBANI (K.s) AHMET IBNI HAMBEL (K.S) vs.. gıbı sen kımsınde oyle buyklere tenezzul bıle etmıyorsun ve aklını bır ac ahmak kafalı bız mıllı gorusculerın ıktıdar hevesı olsaydık suan senın hukumetın gıbı ımf cı olurduk ıslam bırlıgı yerıne amerıkan usaklıgı.akp 16 tane ımam hatıp kapattı mıllı gorus daha cok yag ceker 25 tane kapardı vss. ama bız bııznıllah hak yoldayız ıslam bırlıgı aerıkaya hayır ımf ye hayır bızım yolum ıslam yolu takdır anacakYUCE ALLAHU ZUL CELAL HZ dıulerse ıktıdar yapar dılerse hıc ıktıdar bıle olamayız ılla serıat turkıyeden çıkıcak illa bu meclıs sıstemıylen gelcek ılla ERBAKA HOCAEFENDI GETIRCEK dıye bır sey yok onun zamanı İNDELLAH TA NE ZAMAN VE HANIGI KAVME GETIRMEK NASIPSE O ZAMAN GELCEK KOCUM ıktıdar ıcın kendı haysıyetını satıp ıraktakı bacılarımızın ırzlarına canlarına mallarına tecavuz ettıren zavvallılar er gec tovbe edıp hak yola donmezsenız geberınce gorursunuz

 38. ergün
  Ocak 3, 2009, 2:05 am

  recep tayyip arattiyor seni hocam……

 39. elife
  Ocak 9, 2009, 1:26 pm

  sayın erbakan bundan 35 sene önce ne demişse bugün hala aynısını diyor!!!tuhaf değil m? ama en tuhafı bugün onu yalanlayan birçok kişi ve kurum onun söylediklerinin aynısını söylemeye başladılar veya mecbur kaldılar artık söylemeye…işte ortadoğu veşimdi filistin…herşeyi ıspatlıyor…ve D8 lerin çare olduğuna bütün dünya inanacak .sadece müslümanlar değil bütün dünya çünkü çarenin bu olduğunu bilerek bilmeyerek kabul ediyorlar artık.işte avrupa birliği işte islam birliği, işte g7 işte D8 ler.OY VERMEK SORUMLULUKTUR İNSANLIK ADINA BİR SORUMLULUKTUR.FİLİSTİNDE OLANLARIN HESABI BİZLERDEN SORULACAK…

 40. salim
  Ocak 16, 2009, 3:06 pm

  Bence tam birlik, beraberlik günüdür.Şu anda Türkiye dışarıdan iyi görük sede,içeriden tam anlamıyla zayıflıyor.Daha ERBAKAN hocamız bu dünya da iken onun görüşleri alınmalıdır.Bu ülkeye ERBAKAN gibi adamlar lazım ki düzelesin.Halk şu anda uyuyor.Halkı uyandırmak için birşeyler yapılmalı.Gelelim FİLİSTİN vahşetine ERDOĞAN diyo ki :Sizi kınıyorum diyor.Sanki kınamakla o israil,saldırıları durduracak.D-8 projesi canlandırılmalı.Müslümanlar arasında birlik güçlendirilmeli fakat böyle muhalefetin olduğu bir yede hayal gibi bir şey.bakalım 70 milyonun hakkını nasıl ödeyecekler.Ahh ERBAKAN HOCAM NERELERDESİN.HALKsenin kıymetini bilmedi.

 41. adem
  Temmuz 20, 2009, 2:17 am

  erbakanin tr de en akilli insan oldugunu kenan evrende söylemisti duyduguma göre
  türkiyede birtane akilli adam var oda dinci diye söylemis duydugumda göre ayrica türkiyede memuru köylüsü ciftcisi iscisi hepsi erbakanin sayesinde su an ayakta erbakanin yaptigi zamlar olmasaydi su an en az yüzde otuz daha fakir olacaklardi ayrica erbakanin akilli bir insan oldugunu her haber seyretmemde yine anliyorum cünküü adamin 30-40 senedir ne dediyse hepsi yasaniyor su an dünyada canli ispati her gün anahaber bültenlerinde inanmayanlar icin… ayrica bence erbakani savunmaya hic gerek yok… erbakani kötüleyen bilincli olarak yapiyordur zaten.. ayrica diger bir dini kurulus hakkinda konusma ve elestiri yapmayan tek liderde erbakandir…türkiyede su an chplisi bile erbakanin farkinda ama oylar nedense yine chp ye gidiyor…chplilerden cok duydum zamaninda elestiriyorlardi simdi ise buyuk adammis diyorlar…ayrica bu yasta hala koltuk sevdalisi diyenler icinde sunu belirteyim.. bu sekilde düsüneceginize bence söyle düsünseniz daha iyi olur… ” bu yasa gelmis, maddi durumu yerinde hali keyfi iyi olmamasina ragmen hala calisiyor hizmet etmek istiyor” diye düsünseniz daha iyi olur bence cünkü dogrusuda bu gerisi sacma,.. bu yasta bir insanda koltuk sevdasi olamaz cünkü saglik agir basar ama erbakanda din iman agir bastigi icin saglik arka planda kaliyor koltuk sevdalisi insanlardanda nefret ediyor….

 42. sinan_ay1907
  Ağustos 14, 2009, 12:34 pm

  erbakanı önceden çok severdim hatta yıllarca milli görüş teşkilatlarında yer aldım ama erbakan son zamanlar çok yanlışlar yaptı yani saadet çok yanlış yaptı t.erdoğan gibi bir insana çok ağır laflar yaptı o tayyipki şuan 28 şubatta erbakanı aşağı indiren komutanlara hesap soran kişi saadet partisi t.erdoğana detek olacağına chp ile el ele vermiş muhalefet yapıyo yazık çok yazık resmen doğan medyası erbakanı kullanmaya çalışıyo uğur dündar denen firavun erbakanı yayınına çıkartıp puan toplaması yani akp den oy çalmak için resmen saadeti kullandı ne yazıkki saadette bu oyuna geldi.ugur dündar firavunu bakdıki akp başka türlü yıkılmıycak bizi birbirimize düşürmeye başladı ama saadete yazıklar olsun demekki bu davada samimi değillermiş yani herşey koltuk içinmiş erbakan koltuğa yapıştı bırakmadı hep gözlerini koltuk hırsı bürümüş halbuki erbakan t.erdoğana gizliden destek verseydi şuan inanıyorum saadet baya bir oy alırdı fakat o devamlı laf attı insanların ona olan sevgisinide yedi bitirdi erbakan böle yaptıkça acaba diyorum ergenekonun bir oyuncusumuydu acaba demekden kendimi alı koyamıyorum çünkü bir insan bu kadar nankör olamaz ugur dündar yayında erbakana soruyor ergenekon hakkında ne düşünüyorsunuz diyor erbakanın yanıtına bakarmısınız aynen şöle diyo ben diyo o konu hakkında yorum yapamam o konu yargıda diyo cvba bakarmısınız yazıklar olsun bi insan bukadarmı korkak olur hala seni aşağı alan o alçak insanlara niye iki çift laf edemiyorsun yoksa sendemi o oyunun içindesin senin hakkını şuan t.erdoğana savunuyor bari o insana haksızlık yapma birzamanlar mücahit erbakan diyerek peşinden koştuğumuz insan inan içimizde sana karşı hiç bir sevgi kalmadı sağolasın yedin bitirdin o sevgiyi

 43. abidin
  Eylül 18, 2009, 9:53 am

  slmlar erbakanın hakında fın dık çekirdeğini bile doldurmayan basit yorumlar yapmayın.bu ülkede kimin ne olduğu belli erban bu ülkeye gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı . bana erbakan şöyleymiş , erbakan böyleymiş demeyin siz kendinize bakın,varmı erbakandan başka bu ülkeye adayan kendini.erbakanın bu ülkeye sağladığı yarar ları saymakla bitiremeyiz.erbakana allah dahada uzun ömürler varsin sizin

 44. abidin
  Eylül 18, 2009, 10:00 am

  sinan kardeşim erbakan yanlış yapsay dı. bizlere yüzde yüzlerin üzerinde zamlar yapmazdı.şimdi hala daha yaşiya biliyosak erbakana borçluyuz şimdikileri de görüyoruz ,öncekileride gördük. yaşam haklarımızı bile elimizden almiya çalişiyolar yalanmı?

 45. yafes
  Ocak 31, 2010, 11:15 am

  işte siyaset böyle bişey mecliste liderler biyandan kapışır biyandan kazanır ama tabanda ise halk sadece kapışır hemde görüşleri yüzünden ya kardeşim neden insanları değiştirmeye çalışıyosunuz hepinize diyorum bırakın insanlar hangi görüşü benimsiyosa bırakın dünyaya o gözle baksın neden illa sizin baktığınız gözden bakması konusunda israr ediyosunuzki ..ister tayyibci olsun ister erbakancı isterse solcu benim için önce insandır…..insanları yaratandan ötürü değil birde kendisinden ötürü sevmeyi deneyin..(not:bu sözümü anlamayanlar illaki olacaktır mesele şu büTün insanları yaratan Allahtır o açıdan bakarsak herkes eşittir çünkü nemrududa hz.ibrahimide Allah yarattı ama fark karakterde insanlıkta gizlidir.naçizhane…

 46. güngör
  Eylül 25, 2010, 5:31 pm

  ERBAKAN YETER ARTIK YÜZÜN YERE BAKIYOR TOPRAK SENİ ÇAĞIRIYOR BIRAK OĞLUNUDAMI BELEŞ YAŞATMAK İÇİN DÜRÜST VE ŞEFFAF OLAN PARTİYİ DAĞITIYORSUN MÜSLÜMANLAR NİFAK LIK YAPMAZLAR DEMEKKİ SENİN DİNİNDENDE BİZLERİN ŞÜPHESİ VAR BIRAK ARTIK. ZAMANINDA ÇOCUKLARIMIZ SENİN YÜZÜNDEN ÜNİVERSİTEYE GİREMEDİ AMA SEN KIZINI YURT DIŞINDA OKUTTUN AMA BİZİM GİBİ GARİBANLARIN ÇOCUKLARI İMAMHATİPTEN ÜNİVERSİTEYE GİREMEDİ VE HAYATLARI KARARDI ALLAH SENİ RAHAT ÖLDÜRMESİN SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜN. HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ.VE CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZA ŞÜKRET SENİ AF ETTİLER SENDE PARTİYİ İKİYE BÖLÜYORSUN BIRAK EL,Nİ SALTANATLIK DEĞİL ARTIK.RAHAT ÖLMEK İÇİN OTUR YERİNDE MÜSLÜMAN OLAN İFTAR YEMEĞİNE SALDIRI YAPTIRMAZ SENİN KAREKTERİN BU BIRAK GİR ARTIK

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: