SİGARANIN YOLAÇTIĞI HASTALIKLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir kanser hücresinin bölünerek 5-10 cm çapında bir büyüklüğe ulaşması, belirti vermesi 10-15 yıl alabilmektedir. Bu süre içide akciğer kanserinin erken teşhisi genellikle mümkün olmaz.
 
SİGARA VE SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Solunum yollarının iç yüzü titrek tüylü epitel denilen üzerinde hareketli tüycükler bulunan bir hücre tabakası ile döşelidir. Bunun üzeri ise mukus denilen yapışkan bir salgı ile kaplıdır. Solunum yollarına giren mikropla bu mukus tabakası tarafından tutulur.Mikroplar mukusun içinde bulunan vücudun savunma sistemi elemanları tarafından parçalanır. Titrek tüylü epitelin tüycüklerinin tek yönlü hareketiyle sürekli yukarıya doğru ilerletilen mukus tabakası ağızdan balgam olarak atılır ve enfeksiyon önlenir.TİTREK TÜYLERDE FELÇ Ancak sigara dumanındaki zehirli maddelerin etkisiyle ilk aşamada titrek tüylerde felç gelişir. Titrek tüylü epitel balgamı ilerletemez hale gelir. Ama tipik olarak gece boyunca titrek tüyler kendini toparlar ve sabahları balgamlı öksürüğe yol açar. Ancak ileri aşamalarda titrek tüyler tamamen zarar olur. Sigara dumanındaki partiküller , tahriş edici madde ve gazlardan korunmak ve onları dışarı atabilmek için sigara içenlerde mukus salgısı artar.

BALGAM VE ÖKSÜRÜK ARTAR Mukus artışına bağlı olarak öksürük de artar. Ancak toksik maddeler nedeniyle kalitesi bozulan mukus salgısı mikropları öldürecek maddeleri içermez. Dolayısıyla mikrop üremesi için ortam bile oluşturur. Kuşkusuz sağlıklı kişiler de solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanır. Ancak sigara içenlerde akciğerin savunma mekanizmaları bozulduğu için enfeksiyona yakalanma sıklığı artar. Ayrıca sağlıklı kişilere göre iyileşme süresi çok daha uzar.

KOAH ( Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) KOAH sigara içenlerde içmeyenlere göre çok sık görülen ciddi nefes darlığı, sık ve sürekli enfeksiyonlarla kişinin yaşam kalitesini düşüren ve ölüme yol açabilen bir hastalıktır. KOAH aslında tek bir hastalık olmayıp sigara içenlerde beraber bulunan Kronik Bronşit ve Amfizemin birlikte oluşturduğu bir durumdur.

KRONİK BRONŞİT Sürekli enfeksiyonlar ve sigaradaki zehirli maddelerin etkisi ile solunum yolları zarar görür. Kronik bronşitte titrek tüylü epiteldeki harabiyet ileri derecelere ulaşmıştır. Enfeksiyondan koruyucu mekanizmalar büyük ölçüde ortadan kalktığı için sürekli bir bronşit (solunum yolu iltihabı) söz konusudur. Hastalık sürekli aynı şiddette seyretmez.

YATIŞMA VE ALEVLENMELER Dönem dönem enfeksiyonun yatışmasıyla iyileşmiş görünen hastada bir süre sonra enfeksiyonun çeşitli nedenlerle şiddetlenmesiyle ortaya çıkan alevlenmeler olur. Alevlenme döneminde siddetli nefes darlığı, iltihaplı, kötü kokulu bol balgam, ateş ve sürekli öksürük gibi belirtiler görülür.İlerlemiş vakaları yılda birkaç kez hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Fakat hastalık tedavi ile yatışsa da her alevlenme döneminde ilerler ve ölüme kadar şiddeti artarak sürer. Tedavisi yoktur ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiler.

AMFİZEM Amfizem ise akciğerlerin esas görevi olan oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği alveolleri ilgilendiren bir hastalıktır.Sigara dumanındaki toksik maddeler ince ve hassas yapıda olan alveol duvarını etkiler.Alveol havası ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlayan ince zarlar kalınlaşır ve geçirgenliği azalmaya başlar. Alveollerin tomurcuklu yapısı zamanla düzleşmeye başlar. Öte yandan alveollerin girişinde oluşan daralma ve mukus tıkaçları alveole hava giriş ve çıkışını zorlaştırır.Alveollere hava girişi daha kolay olurken giren hava tam olarak çıkamaz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALVEOLLER ŞİŞMEYE BAŞLAR Balonlaşır ve yapısı bozulur. Amfizemde hem alveollerde gaz değişimi bozulur, hem de alveollere girip çıkan hava miktarı azalır. Bu kişide sürekli nefes darlığına neden olur. Nefes darlığı zamanla ilerler.Hastalar verilen nefes açıcı ilaçlarla bir ölçüde rahatlarken alveollerdeki hasar ve tıkanma geriye dönmediği için hastalık yaşam boyu şiddetlenerek devam eder.

AKCİĞER KANSERİ Sigaradaki zehirli maddelerle sürekli temas sonucu titrek tüylü epitelin tüycükleri ortadan kalkar. Kanser yapıcı maddelerin de etkisiyle hücrelerin genetik yapısı değişerek başka bir hücre haline dönüşür. Metaplazi dediğimiz bu olay sonucu oluşan bu hücre kansere aday bir hücredir.Kanserojen maddelerle karşılaşma devam ettiği sürece bu hücreler kanser hücresine dönüşür ve kontrolsüz olarak çoğalmaya başlar. Vücut savunma mekanizmaları bu hücreleri ortadan kaldırmaya çalışır fakat yaşın ilerlemesiyle kanser hücresi oluşumu artarken, savunma sitemi de güçten düşer. Ortadan kaldırılamayan tek bir kanser hücresi hızla bölünerek çoğalmaya başlar.

KANSER HEMEN ORTAYA ÇIKMAZ Bir hücrenin bölünerek 5-10 cm çapında bir büyüklüğe ulaşarak belirti vermesi 10-15 yıl alabilmektedir. Akciğer kanseri çoğunlukla erken teşhis edilemez.Teşhis edildikten sonra ise her türlü tedaviye rağmen kişinin yaşam süresi çoğunlukla 12-18 ayı geçmez. Tabi ki sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri görülür fakat sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri ortalama 20 kat fazla görülür.

SİGARANIN YOLAÇTIĞI HASTALIKLAR – II
 
Sigaranın kadınlarda erken cilt yaşlanmasına, erken menapoza ve osteoporoza yol açtığı bilinmektedir. Erkekte ise dolaşım bozukluğu ve damar sertliği iktidarsızlığa yol açar.
 
SİGARANIN KALP VE DAMARLARA ETKİSİ
 • ENDOTEL TABAKASINA ZARAR VERİR Sigaradaki nikotin ve diğer zehirli maddeler tüm damarların iç yüzeyini pürüzsüz bir şekilde döşeyen endotel tabakasına zarar verir.Zarar gören endotel tabakası nedeniyle damar içinde kan akışı bozulur. Zedelenen yerde pıhtılaşma ürünleri birikmeye başlar, bunun üzerine kolesterol, kalsiyum vs maddelerin toplanmasıyla ateroskleroz (damar sertliği) oluşmaya başlar.Bu pıtı birikimi damarı tıkayacak boyuta ulaşırsa buna tromboz, eğer pıhtı yerinden kopup başka bir damarı tıkarsa buna da emboli denir.
 • KANIN AKIŞKANLIĞINI AZALTIR Sigaradaki maddeler kanın akışkanlığını azaltır ve pıhtılaşma eğilimini artırır. Bu özellikle kılcal damarları etkileyerek kan dolaşımının azalmasına ve organ ve dokularda beslenme bozukluğuna yol açar.
 • DAMARLAR ESNEKLİĞİNİ YİTİRİR Ateroskleroz nedeniyle damarların esnekliği bozulur. Buna bağlı olarak kan basıncı yükselmelerini esneyerek karşılayan damar sistemi görevini yapamayacağından yüksek tansiyon oluşur. Ayrıca esnekliğini yitiren damarlar gevrekleşir, basınç ve travma etkisiyle kolaylıkla yırtılabilir.

SİGARA VE KALP KRİZİ Sigara içenlerde kalbi besleyen koroner damarlar daralmaya başlar. Bunun yanında kanın akışkanlığı da azaldığından kalbin beslenmesi bozulur. Ayrıca akciğerlerdeki bozukluklar nedeniyle kandaki oksijen miktarı da azalmıştır. Tüm bunların sonucunda kalbin faaliyetini artıran her hangi bir neden kalp krizine yol açar. Çünkü kalbin artan oksijen ihtiyacı karşılanamayınca kalp hücreleri hasara uğrar, hatta ölür.Buna kalp krizi diyoruz. Kalp krizi sonucunda hasta kısa sürede iyileşebileceği gibi ölebilir de… Kapte oksijensiz kalan hücre miktarı ve oksijensiz kalma süresi ne kadar fazla ise kalp krizi o derece ciddi ve öldürücü olur. Hasar gören ve ölen hücreler nedeniyle hasta iyileşse de kalp eski durumuna kavuşamaz. Bu nedenle genellikle kişiler 2.-3. krizlerde ölürler.

SİGARA VE YÜKSEK TANSİYON Kan damarlarının esnekliğini yitirmesi sonucu kan basıncı dengelenemez ve yüksek tansiyon oluşur. Kan basıncının sürekli yüksekliği başta kalp, böbrek, beyin gibi organlar olmak üzere birçok organda hasara neden olur.Damarların esnekliğini yitirmesi, yüksek basınç ve kanın akışkanlığının azalması sonucu; felç, inme, beyin kanaması gibi öldürücü olabilen beyin damar hastalıkları ortaya çıkar.

DOLAŞIM BOZUKLUĞUNA BAĞLI DİĞER HASTALIKLAR

ERKEKTE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU Erkek cinsel organı dolaşım bozukluğu ve damar sertliğinden ilk etkilenen organlardandır.Çünkü erkekte penis sertleşmesi tamamen kan basıncı ve damarların yapısına bağlıdır. Eğer erkekte cinsel işlev bozukluğuna bağlı değilse çoğunlukla dolaşımla ilgilidir. Bunun da %90 nedeni sigaradır. Yapılan araştırmalarda aynı yaş grubundan kişilerde sigara içmeyenlere göre içenlerde iki kat daha fazla sertleşme sorunu olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan sigara sperm yapısını bozarak erkekte çocuk yapmayı güçleştirir hatta kısırlığa yol açar.

SİGARANIN KADINLARA ETKİSİ Kadınlarda sigara gözle görülür derecede cilt yaşlanması ve kırışıklığa yol açar. Bunun sebebi kılcal damarlardaki dolaşım bozukluğudur.Diğer yandan sigaranın erken menapoza ve osteoporoza (kemik erimesi) yol açtığı bilinmektedir. Sigara kadında üreme sağlığını olumsuz etkiler.Sigara içen kadınlarda hamile kalma olasılığı azalır, sakat doğum erken doğum riski artar. Anne karnında beslenme bozukluğu nedeniyle düşük doğum ağırlıklı sağlıksız bebekler doğar. Tüm bu nedenlerden dolayı çocuk yapmak isteyen erkek ve kadının planlanan hamilelik tarihinden en az 4 ay önce sigarayı bırakması önerilmektedir.

BURGER HASTALIĞI Dolaşım bozukluğuna bağlı bacakların kesilmesine yol açabilen bir hastalıktır. Özelliği sadece sigara içen erkeklerde görülmesidir. Hastalık sırasında sigara içmekte ısrar edenlerin ayaktan başlayarak kalçaya kadar bacaklarının bölüm bölüm kesildiğini medyada da sıkça görüyoruz.

SİGARA VE DİĞER KANSERLER Sigaranın akciğer kanseri dışında; dudak, ağız, gırtlak, nefes borusu, yemek borusu ve idrar torbası kanserlerine neden olduğu ispatlanmıştır. Ayrıca böbrek ve pankreas kanserlerinin oluşumuna katkıda bulunduğu, mide ve rahim ağzı kanserleriyle de ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Sigara ağız hiyjenini bozar,ağız kokusuna yol açar.Diş çürümelerine, diş eti çekilmelerine ve buna bağlı olarak diş dökülmelerine neden olur.Sigara içenlerin tat ve koku alma duyuları zayıflar, yiyecek ve içeceklerden sigara içmeyenler kadar tat almazlar.

MİDE VE BARSAKLAR Sigara mide asit düzeyini artırır.Buna bağlı olarak mide, 12 parmak barsağında ülser ve GÖR (gastroözefagial reflü) hastalığı sık görülür. Bu hastalıklar tedavi edilse dahi sigara içildiği sürece sık sık tekrarlar. Bu hastalıkların uzun süre devamı mide-barsak delinmesi, mide kanaması gibi komplikasyonlara yol açar.

 
 1. ayşen
  Temmuz 8, 2007, 4:38 am

  üf yaa.bırakmak lazım biliyorum da nerde bende o irade

 2. Temmuz 14, 2007, 12:18 pm

  iradene hakim olabilirsin
  benim bi tavsiyem var bence sigarayı içmeden önce çimne acıtozbiber koy e sonre yak bak nasıl bırakıyon

 3. serap sahin
  Temmuz 18, 2007, 10:04 am

  dört ay olmuş bırakalı farketmemişim şimdi görünce aklıma geldi hiç farkında degildim . ya klışe olcak ama gerçekten istemek lazım .

 4. Temmuz 30, 2007, 1:19 pm

  Arkadaşlar yaşım 45 , hala daha halı sahada ,bazen günde iki defa ,halı saha maçlarına gidiyorum, 5-6 katlı binayı hiç yorulmadan çıkabiliyorum ,cinsel yaşantıma söylememe gerek yok, işte tüm bunları şu ana kadar hiç sigara içmememe bağlıyorum, tabi sporada, onunu için sigara içmemenize tavsiye ederim, tabi paşa gönlünüz bilir,eğer sağlıklı yaşamak istiyorsanız bırakmayı denemelisiniz,şuda bir gerçek’ki işin ekonomik yönünü düşünürseniz, 25 yıl her gün içilen sigaraya verilen parayla 25 yılın sonunuda bir ev alacak para biriktirilebiliyormuş. Herhalde istatistikler yalan söylemiyordur.,deneyin

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: